Home -> Programma 2016
Lezing door stadstekenaar de heer P.P. Hattinga Verschure
Lezing door A. Dijkhof over het Deventer Industriespoor (1925-2003)
Lezingenmiddag door de Werkgroep Tyssot de Patot en de Cusanusstichting
Presentatie gregoriaans tweeluik over Lebuinus
Culturele avond in Deventer kerstsfeer, op vrijdag 16 december 2016
Excursie naar kasteel Rheda in Rheda-Wiedenbruck in Westfalen
Zondag 24 januari
Zaterdag 19 maart
Zondag 8 mei

Programma 2016

Programma 2016

Lezing door stadstekenaar de heer P.P. Hattinga Verschure

Een lezing met beamerprojectie op zondag 25 september 2016, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk.

Stadstekenaar Peter Paul Hattinga Verschure tekent, schildert en etst al zo'n dertig jaar gezichten van Deventer. Hij noemt die werken stadsportretten. Omdat hij meestal heeft gewerkt op plekken waar gebouwd werd, zijn veel van zijn plekken in de loop der jaren onherkenbaar veranderd. Juist die recentere veranderingen van de stad, veranderingen die we allemaal in ons geheugen hebben, zijn onderwerp van zijn fascinatie. Peter Paul is nu een project begonnen waarbij hij op diezelfde locaties opnieuw een tekening maakt. In 2018, het jaar waarin zal worden gevierd dat onze stad 1250 jaar bestaat, wil hij dit kunstproject voltooien in de vorm van een Deventer tekeningen-atlas. De tekeningen zullen dan ook te zien zijn in een uitgebreide tentoonstelling.

Peter Paul zal u in zijn kleurrijke lezing van alles vertellen en laten zien over dit project en zijn werkwijze.

Lezing door A. Dijkhof over het Deventer Industriespoor (1925-2003)

Een lezing met beamerprojectie op zondag 23 oktober 2016, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk.

Een onderwerp waarover hij een goed ontvangen boek heeft gepubliceerd.
Onze spreker mailt ons het volgende:

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werden de eerste plannen door de gemeente ontwikkeld om een directe spoorverbinding van het NS-goederenemplacement naar fabrieken en bedrijven gelegen aan de IJssel te realiseren. Wethouder Mr. H.F. de Boer heeft in die tijd een belangrijke pioniersrol vervuld. Het idee van deze gemeentelijke spoorlijn groeide uit tot een groot plan voor een nieuwe haven met spooraansluiting, verkeerswegen en industrieterreinen (Bergweide). In die tijd was dat toch wel revolutionair en voor veel inwoners nog niet goed voorstelbaar. De gemeenteraad heeft het aangedurfd en via de werkverschaffing werd begonnen met de aanleg van de haven en het spoor begin jaren twintig. De gemeente zorgde voor de infrastructuur en de NS deed het vervoer van goederen van en naar de bedrijven. De lijn werd in 1925 geopend. In de bestaansperiode van meer dan 75 jaar maakten ruim 100 bedrijven gebruik van deze transportmogelijkheid. Een aantal grote bedrijven had een eigen aansluiting onder andere Noury & Van der Lande, Thomassen & Drijver, Nefit, VAM, Polygas en de Sallandse Elevator Maatschappij. Het industriespoor leverde voor de industrie een belangrijke logistieke bijdrage, vooral in de wederopbouwperiode. De neergang van de industrie en ook het industriespoor begon in de jaren zestig. Vooral de toename van het wegverkeer en de veranderende logistieke inzichten maakten het industriespoor onrendabel. In 2003 werd het industriespoor opgeheven en grotendeels opgebroken.

Lezingenmiddag door de Werkgroep Tyssot de Patot en de Cusanusstichting

Een lezingenmiddag op vrijdag 4 november 2016, om 15.00 uur, in het auditorium van het Stadhuiskwartier aan het Grote Kerkhof (ingang op nr. 1 in de nieuwbouw, de binnenplaats oversteken).

Deze middag wordt georganiseerd door de Werkgroep Tyssot de Patot en de Cusanusstichting, naar aanleiding van de publicatie van het boek: Simon Tyssot de Patot,  Reizen en avonturen van Jaques Massé. Vertaald uit het Frans door Lizette van Eijkeren, met een inleiding van Peter Altena en een woord vooraf van Jonathan Israel (Hilversum, Verloren, 2016).

De hoofdspreker op deze middag, die met name in zal gaan op het idee van een 'Utopia', is de heer prof. dr. H.J. (Hans) Achterhuis, emeritus hoogleraar filosofie, laatstelijk aan de Universiteit Twente. Ook medewerkers aan het boek komen aan het woord. Dagvoorzitter is onze oud-burgemeester de heer dr. J. van Lidth de Jeude. De uitgever schrijft:

Rond 1714 schreef de Deventer hugenoot Simon Tyssot de Patot (1655-1738), onder pseudoniem, in het Frans een fantasievol reisverhaal dat vele tijdgenoten schokte vanwege zijn spinozistische inhoud. Hoofpersoon was een scheepsarts die na een schipbreuk met een reisgezel terechtkwam in een aards paradijs. Zij leerden er alles over de gewoonten van de bevolking. Toen zij op hun beurt uitleg gaven over het christendom, merkten ze dat die volkomen absurd werd bevonden. Ook andere ontmoetingen tijdens hun verdere omzwervingen, onder andere met een dominicaan en met een tot de islam bekeerde Gascogner, boden stof tot filosofische en maatschappijkritische bespiegelingen. Het boek beleefde herdruk na herdruk en was een inspiratiebron voor Jules Verne. Volgens Jonathan Israel (historicus en hoogleraar aan Princeton University in de Verenigde Staten) overvleugelt het alle filosofische romans van zijn tijd. Deze geruchtmakende tekst is nu voor het eerst in modern Nederlands vertaald. De inleiding beschrijft de literair-historische context.

Presentatie gregoriaans tweeluik over Lebuinus

12 november in de Broederenkerk een voorbode van Lebuïnus herdenkingsjaar:

Presentatie gregoriaans tweeluik over Lebuïnus 

De Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen heeft een cd opgenomen in de dorpskerk van Wilp met daarop de Metten van Sint Lebuïnus, gezongen door de schola o.l.v. Stan Hollaardt. Tegelijk verschijnt een begeleidend boek onder de titel Lebuïnus herontdekt, een bezongen heilige, dat de dirigent samen met schola-lid en historicus Gerard Pieters schreef.

Over Lebuïnus

In 768 arriveert de monnik Lebuïnus vanuit Engeland in de IJsselstreek en wijdt zich aan de bekering van de Saksen. En al ontmoet hij de nodige weerstand, z’n kersteningsarbeid heeft succes. Eerst in Wilp en daarna in Deventer laat hij een kerk bouwen. In de laatste wordt hij ook begraven en zo wordt in Deventer de herinnering aan hem levend gehouden.                                                                                                 Lebuïnus heeft Deventer en omgeving al vroeg een spiritueel hart gegeven. Vandaag de dag mag Lebuïnus zich in een warme belangstelling verheugen, nu zijn missiearbeid in het IJsselgebied herdacht wordt.  Van zowel het dorp Wilp als de stad Deventer voert hun ontstaan terug op het optreden van de heilige, nu zo’n 1250 jaar geleden.  

Metten van Sint-Lebuïnus

Deventer viert de komst van Lebuïnus onder meer met de uitvoering van de metten van Lebuïnus. Deze metten, door monniken tijdens de nachtelijke uren gezongen, zijn afkomstig uit een 12e-eeuws handschrift. De schola brengt die oude, bijna verdwenen, gregoriaanse gezangen opnieuw tot leven. De uitgebrachte cd gaat vergezeld van een booklet waarin de teksten met vertaling zijn opgenomen. Ook wordt een toelichting op de inhoud gegeven. Het boek Lebuïnus herontdekt is een uitgeschreven commentaar op de metten van Lebuïnus. In het eerste deel wordt Lebuïnus gekarakteriseerd en in een bredere context geplaatst. Het tweede deel behandelt musicologische aspecten van de gregoriaanse Lebuïnus-overlevering. Deel drie bevat de Latijnse gezangen en vertaling van de eerste nocturne van de Metten van Sint-Lebuïnus. De gezangen zijn te beluisteren op een bijgevoegde cd.

Presentatie

De presentatie van cd en boek vindt plaats op zaterdagmiddag 12 november 2016 om 15.30 uur in de Broederenkerk te Deventer. De schola zingt een aantal gezangen uit de metten. Burgemeester Heidema neemt het eerste exemplaar van CD met boek in ontvangst.
Na afloop is er een informeel samenzijn, waarbij ook gelegenheid is om boek met cd of uitsluitend de cd aan te schaffen. De toegang is gratis.

Verdere info: www.karolus-magnus.nl

Culturele avond in Deventer kerstsfeer, op vrijdag 16 december 2016

Vrijdag 16 december 2016, om 20.00 uur, in de Broederenkerk, Broederenstraat 20.

Wij spreken over een culturele avond, omdat deze, zoals bij onze vereniging past, geen levensbeschouwelijk karakter zal dragen.
De avond maakt mede deel uit van het Dickensfestijn dat in het aansluitende weekeinde plaats zal vinden.
De figuur en het werk van Charles Dickens, inmiddels zo met onze stad verbonden, zal dan ook niet ontbreken. Verhalen over Deventer en Dickens zullen worden afgewisseld door sfeervolle muziek (zang en piano). Het kerkgebouw zal in kerstsfeer zijn gedecoreerd, waarbij de prachtige kerststal staat opgesteld.

Medewerking zal worden verleend door:
Karin Brouwer (zang)
Koos Lonis (piano)
Arnon Brouwer
Jos Paardekooper
Henk van Baalen.

Het kerkgebouw is verwarmd. In de pauze zal onder meer warme chocolademelk worden verkocht.
De avond is openbaar en vrij toegankelijk. Wij verwachten een grote opkomst en adviseren u op tijd te komen.

 

Excursie naar kasteel Rheda in Rheda-Wiedenbruck in Westfalen

Vrijdag 2 september 2016 naar kasteel Rheda in Rheda-Wiedenbrück in Westfalen.

Het programma luidt als volgt.

 

08.30 uur:

Vertrek per TCR-bus vanaf het NS-station Deventer. Toelichting op het programma in de bus.

   

11.00 uur:

Aankomst in Rheda. ‘Kaffee und Kuchen’ in Café An der Schlossmühle.

   

11.30 uur:

Rondleiding in het kasteel. Dit is één van de bezittingen van de vorsten van Bentheim-Tecklenburg-Rheda en gemeubileerd met oude kunst en antiek uit de vorstelijke collecties.

   

13.00 uur:

Lunch in genoemd Café. Aansluitend gelegenheid tot bezoek aan de tuin en het park op eigen gelegenheid.

   

15.30 uur:

Koffie, thee.

   

16.00 uur:

Vertrek uit Rheda.

   

18.30 uur:

Aankomst in Deventer.

U kunt uitsluitend deelnemen door u schriftelijk of telefonisch op te geven bij onze penningmeester,
de heer M.H. Meijer, Radstakeweg 21, 7412 XR Deventer, tel. 0570-619399 (dus niet bij de secretaris) en wel
uiterlijk vóór maandag 15 augustus 2016 met vermelding van naam en geboortedatum (dit laatste is een eis die aan de busonderneming wordt gesteld). Uw aanmelding gaat in nadat het verschuldigde bedrag voor deelname van € 45,- p.p. is ontvangen op de rekening van de vereniging bij de ING-bank, IBAN-nummer NL14INGB0004000824 t.n.v. Historische Vereniging Deventer. U kunt dus niet contant betalen in de bus. Voor deelname dient u redelijk goed ter been te zijn en een geldig reisdocument mee te nemen.

Zondag 24 januari

Lezing door de heren G.W. Kuijk en H.J. van Baalen, op, om 12.00 uur in de Oude Mariakerk. Zij zullen ons op luchtige wijze en met een glimlach vertellen over hun nieuwe boek Dèventers Idioom. Ter toelichting tekenen wij nog het volgende aan.
In 1896, 1936 en 1986 verschenen er woordenboeken van het Deventer dialect en in 1993 het standaardwerk over de grammatica van het Deventer dialect door G.W. Kuijk, oud-leraar te Deventer. Half november zal verschijnen het boek Dèventers Idioom, ’n alfabetische lieste van Nedersaksische woorden in zinsverband samenesteld deur G.W. Kuijk, dialecticus van het Dèventers en H.J. van Baalen, vergangentiedschriever van Dèventer.

Zaterdag 19 maart

Dr.C.M. Hogenstijn zal om om 14.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5, een voordracht verzorgen over zijn vorig jaar verschenen boek "Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende eeuw". Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Athenaeumbibliotheek en mede in het kader van het programma van de Deventer Boekenweek. 
 
Ter toelichting het volgende.
Nergens is het gezicht op Deventer zo mooi en interessant als vanaf de overzijde van de IJssel. Dit stadsfront heeft beeldende kunstenaars steeds geïnspireerd. Dat gold ook voor de graveur Caspar Philips Jacobszoon. In het midden van de achttiende eeuw vereeuwigde hij Deventer in een prachtig profiel, dat tijdens de lezing met een beamer zal worden geprojecteerd. U krijgt te horen wat op dat profiel te zien is en wat zich afspeelde achter de stadsmuren en de gevels van de woonhuizen en de openbare gebouwen. Ogenschijnlijk is het een verstild beeld van een stad in rust, maar schijn bedriegt.  
De spreker ontving op 10 april 2014 de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Deventer voor cultuur en wetenschap, "De Gulden Adelaar". Met een lezing op 1 oktober 2015 in de Athenaeumbibliotheek en het zojuist genoemde boek deed de spreker iets terug als dank voor het toekennen van de prijs. De belangstelling voor de lezing was zo groot, dat velen moesten worden teleurgesteld en deze niet konden meemaken. De voordracht op 19 maart 2016 is identiek aan die op 1 oktober 2015.
 
Voorafgaand houden wij om 13.30 uur onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering voor 2016.

Zondag 8 mei

Filmvertoning van de film ‘Herwonnen door werken’ van de indertijd bekende Deventer cineast Alex Roosdorp om 10.00 uur c.q. 12.00 uur, in Filmhuis De Keizer, Keizerstraat 78.
 
In deze unieke kleurenfilm biedt Roosdorp een beeld van Nederland – en Deventer – in de zomer na de bevrijding, 1945. Met zijn vrouw Marie heeft Roosdorp per fiets honderden kilometers afgelegd om een levensecht beeld te geven van Nederland aan het begin van de Wederopbouw. Een toelichting op de film zal worden verzorgd door mevr. Drs. A.W. (Annelien) Keen, beheerder van de topografisch-historische atlas en de beeldbanken bij ons Stadsarchief. Wij verwachten voor deze voorstelling grote belangstelling en wij moeten u daarom enkele huisregels meegeven. Hoewel wij onze activiteiten breed openstellen, beperken wij in dit geval de toegang toch tot onze leden en hun partners. Degenen onder u waarvan de familienaam begint met de letters A t/m M verwachten wij om 10.00 uur, de overige leden om 12.00 uur. De beide voorstellingen zijn identiek met die van september 2015 in het Filmhuis en met elkaar. Wij rekenen op uw begrip voor deze huisregels vanwege de beperkte beschikbare ruimte en de te verwachten belangstelling.

Afbeelding Programma 2016