Home -> Programma 2016

Zaterdag 19 maart

Dr.C.M. Hogenstijn zal om om 14.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, Kerkstraat 5, een voordracht verzorgen over zijn vorig jaar verschenen boek "Een profiel van Deventer in het midden van de achttiende eeuw". Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Athenaeumbibliotheek en mede in het kader van het programma van de Deventer Boekenweek. 
 
Ter toelichting het volgende.
Nergens is het gezicht op Deventer zo mooi en interessant als vanaf de overzijde van de IJssel. Dit stadsfront heeft beeldende kunstenaars steeds geïnspireerd. Dat gold ook voor de graveur Caspar Philips Jacobszoon. In het midden van de achttiende eeuw vereeuwigde hij Deventer in een prachtig profiel, dat tijdens de lezing met een beamer zal worden geprojecteerd. U krijgt te horen wat op dat profiel te zien is en wat zich afspeelde achter de stadsmuren en de gevels van de woonhuizen en de openbare gebouwen. Ogenschijnlijk is het een verstild beeld van een stad in rust, maar schijn bedriegt.  
De spreker ontving op 10 april 2014 de tweejaarlijkse prijs van de gemeente Deventer voor cultuur en wetenschap, "De Gulden Adelaar". Met een lezing op 1 oktober 2015 in de Athenaeumbibliotheek en het zojuist genoemde boek deed de spreker iets terug als dank voor het toekennen van de prijs. De belangstelling voor de lezing was zo groot, dat velen moesten worden teleurgesteld en deze niet konden meemaken. De voordracht op 19 maart 2016 is identiek aan die op 1 oktober 2015.
 
Voorafgaand houden wij om 13.30 uur onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering voor 2016.