Links
Rondom Deventer
Websites regio-Salland-Overijssel

Rondom Deventer

Deventer op de kaart www.deventeropdekaart.nl
Deventer Toen En Nu www.deventertoenennu.nl
Stadsarchief Deventer  www.stadsarchiefdeventer.nl
Stichting Oud Deventer www.oud-deventer.nl
Struikelstenen Deventer www.struikelstenen-deventer.nl
Noordenbergkwartier Deventer.  www.noordenbergkwartierdeventer.nl
Oudheidkundige Kring Bathmen.  www.okbbathmen.nl
Athenaeumbibliotheek Deventer.  https://www.bibliotheekdeventer.nl/athenaeumbibliotheek.html
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer.      www.sied.nl
Onderduikhuizen voor Joden in Deventer.   www.onderduikhuizenvoorjodenindeventer.nl
De canon van de Overijsselse geschiedenis.  www.canonvanoverijssel.nl
1e Nederlandse Rijwielfabriek Burgers in Deventer.  www.burgers-enr.net
Historische Vereniging Diepenveen en Omgeving.  www.historischeverenigingdiepenveen.nl

Websites regio-Salland-Overijssel

Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis:
www.vorg.nl
Stichting Sallands Erfgoed www.stichtingsallandserfgoed.nl
Historisch Centrum Overijssel (HCO) www.historischcentrumoverijssel.nl
IJsselacademie Kampen ijsselacademie.nl
Stichting De IJssellinie www.ijssellinie.nl
Mijn Stad Mijn Dorp (Overijssel) www.MijnStadMijnDorp.nl
De Taal Van Overijssel www.detaalvanoverijssel.nl
Stichting IJsselhoeven www.ijsselhoeven.nl