Home -> Programma 2016

Presentatie gregoriaans tweeluik over Lebuinus

12 november in de Broederenkerk een voorbode van Lebuïnus herdenkingsjaar:

Presentatie gregoriaans tweeluik over Lebuïnus 

De Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen heeft een cd opgenomen in de dorpskerk van Wilp met daarop de Metten van Sint Lebuïnus, gezongen door de schola o.l.v. Stan Hollaardt. Tegelijk verschijnt een begeleidend boek onder de titel Lebuïnus herontdekt, een bezongen heilige, dat de dirigent samen met schola-lid en historicus Gerard Pieters schreef.

Over Lebuïnus

In 768 arriveert de monnik Lebuïnus vanuit Engeland in de IJsselstreek en wijdt zich aan de bekering van de Saksen. En al ontmoet hij de nodige weerstand, z’n kersteningsarbeid heeft succes. Eerst in Wilp en daarna in Deventer laat hij een kerk bouwen. In de laatste wordt hij ook begraven en zo wordt in Deventer de herinnering aan hem levend gehouden.                                                                                                 Lebuïnus heeft Deventer en omgeving al vroeg een spiritueel hart gegeven. Vandaag de dag mag Lebuïnus zich in een warme belangstelling verheugen, nu zijn missiearbeid in het IJsselgebied herdacht wordt.  Van zowel het dorp Wilp als de stad Deventer voert hun ontstaan terug op het optreden van de heilige, nu zo’n 1250 jaar geleden.  

Metten van Sint-Lebuïnus

Deventer viert de komst van Lebuïnus onder meer met de uitvoering van de metten van Lebuïnus. Deze metten, door monniken tijdens de nachtelijke uren gezongen, zijn afkomstig uit een 12e-eeuws handschrift. De schola brengt die oude, bijna verdwenen, gregoriaanse gezangen opnieuw tot leven. De uitgebrachte cd gaat vergezeld van een booklet waarin de teksten met vertaling zijn opgenomen. Ook wordt een toelichting op de inhoud gegeven. Het boek Lebuïnus herontdekt is een uitgeschreven commentaar op de metten van Lebuïnus. In het eerste deel wordt Lebuïnus gekarakteriseerd en in een bredere context geplaatst. Het tweede deel behandelt musicologische aspecten van de gregoriaanse Lebuïnus-overlevering. Deel drie bevat de Latijnse gezangen en vertaling van de eerste nocturne van de Metten van Sint-Lebuïnus. De gezangen zijn te beluisteren op een bijgevoegde cd.

Presentatie

De presentatie van cd en boek vindt plaats op zaterdagmiddag 12 november 2016 om 15.30 uur in de Broederenkerk te Deventer. De schola zingt een aantal gezangen uit de metten. Burgemeester Heidema neemt het eerste exemplaar van CD met boek in ontvangst.
Na afloop is er een informeel samenzijn, waarbij ook gelegenheid is om boek met cd of uitsluitend de cd aan te schaffen. De toegang is gratis.

Verdere info: www.karolus-magnus.nl