Home -> Programma 2016

Lezing door A. Dijkhof over het Deventer Industriespoor (1925-2003)

Een lezing met beamerprojectie op zondag 23 oktober 2016, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk.

Een onderwerp waarover hij een goed ontvangen boek heeft gepubliceerd.
Onze spreker mailt ons het volgende:

Reeds voor de Eerste Wereldoorlog werden de eerste plannen door de gemeente ontwikkeld om een directe spoorverbinding van het NS-goederenemplacement naar fabrieken en bedrijven gelegen aan de IJssel te realiseren. Wethouder Mr. H.F. de Boer heeft in die tijd een belangrijke pioniersrol vervuld. Het idee van deze gemeentelijke spoorlijn groeide uit tot een groot plan voor een nieuwe haven met spooraansluiting, verkeerswegen en industrieterreinen (Bergweide). In die tijd was dat toch wel revolutionair en voor veel inwoners nog niet goed voorstelbaar. De gemeenteraad heeft het aangedurfd en via de werkverschaffing werd begonnen met de aanleg van de haven en het spoor begin jaren twintig. De gemeente zorgde voor de infrastructuur en de NS deed het vervoer van goederen van en naar de bedrijven. De lijn werd in 1925 geopend. In de bestaansperiode van meer dan 75 jaar maakten ruim 100 bedrijven gebruik van deze transportmogelijkheid. Een aantal grote bedrijven had een eigen aansluiting onder andere Noury & Van der Lande, Thomassen & Drijver, Nefit, VAM, Polygas en de Sallandse Elevator Maatschappij. Het industriespoor leverde voor de industrie een belangrijke logistieke bijdrage, vooral in de wederopbouwperiode. De neergang van de industrie en ook het industriespoor begon in de jaren zestig. Vooral de toename van het wegverkeer en de veranderende logistieke inzichten maakten het industriespoor onrendabel. In 2003 werd het industriespoor opgeheven en grotendeels opgebroken.