Home -> Programma 2018
Lezing over de Moderne Devotie door professor E.A. De Boer
Lezing & rondleiding door onze nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt
Lezing Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen door mevrouw Smit-Muller
Bezoek en lezing Deventer Gasfabriek
Klooster Sion
Opa-en-oma-dag
Deventer 1250 jaar

Lezing over de Moderne Devotie door professor E.A. De Boer

Op dinsdag 30 oktober a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt 35 te Deventer zal de heer prof. dr. E.A. (Erik) de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen, voor ons een lezing verzorgen over de Moderne Devotie. Prof. De Boer is tevens redactielid en een van de auteurs van het onlangs verschenen boek 'De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen'.

 

 

Lezing & rondleiding door onze nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt

Op zondag 11 november a.s. van 12.00 uur tot 14.00 uur krijgt u twee lezingen in en een rondleiding door de nieuwe Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt 18 te Deventer. Na een korte inleiding door mevrouw Alice van Diepen, directeur van de bibliotheek, zal mevrouw Susanne de Jong spreken over 'De Proosdij' (in een deel waarvan later 'La Fontana' was gevestigd) en de Atheneumbibliotheek, die nu is opgegaan in de Openbare Bibliotheek. Vervolgens zal de heer Jos Oegema een uiteenzetting geven over de geschiedenis van de Openbare Bibliotheek. Hierna zullen wij het gebouw onder leiding van gidsen bezichtigen. Tijdens ons bezoek zal ook het café van de bibliotheek, 'Koek en Boek', geopend zijn, waar u (voor eigen rekening) terecht kunt voor een hapje en een drankje.

Lezing Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen door mevrouw Smit-Muller

Op zondag 2 december a.s. van 12.00 uur tot 13.30 uur in Sociëteit De Hereeniging aan de Grote Poot 2 te Deventer.
Mevrouw drs. R.H. (Roel) Smit-Muller zal dan alsnog een presentatie houden over de Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen (1897-1989). Deze lezing was eerder gepland in maart van dit jaar, maar kon toen helaas geen doorgang vinden omdat de spreekster kort daarvóór ongelukkig ten val was gekomen.

Samen met Hein Balsink en Piet Flint wordt Gerritsen gerekend tot de zogenoemde Deventer Drie. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat uit landschappen, stillevens, portretten en stadsgezichten van Deventer.
In 2017 is in de Bergkerk een grote overzichtstentoonstelling gehouden van zijn werk. Ook is toen een uitvoerige monografie over hem verschenen, van de hand van mevrouw Smit-Muller. Zij kan dan ook als geen ander over deze voor Deventer belangrijke kunstenaar verhalen.

 

 

Bezoek en lezing Deventer Gasfabriek

Zondag 16 september a.s. brengen wij om 12:00 bezoek aan de Gasfabriek, Zutphenseweg 6 in Deventer.

Bouwhistoricus Wijnand Bloemink zal een lezing houden over de geschiedenis van de Oude Gasfabriek en de historische panden op het terrein. Deze panden, waarin inmiddels verschillende - vooral - startende ondernemingen zijn gevestigd, kunt u vervolgens ook bekijken.
De zaal waarin de lezing wordt gehouden is alleen te bereiken via een kleine trap. De zaal is daarom helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 

Klooster Sion

Zondag 15 juli a.s. om 12.00 uur in Klooster Nieuw Sion, de voormalige cistercieenzer Abdij Sion, aan de Vulikerweg 6 in Diepenveen.
Onder leiding van een deskundige gids krijgt u een rondleiding door het eind negentiende-eeuwse kloostercomplex en de bijbehorende tuinen.
U krijgt inzicht in het kloosterleven en komt langs vele, voor u wellicht onbekende plaatsen. De rondleiding start vanaf de poort.

Opa-en-oma-dag

Opa-en-oma-dag Deventer

Zondag 9 september 2018

Opa-en-oma-dag wordt steeds vaker in allerlei landen gevierd. Op deze dag wordt de bijzondere band tussen grootouders en kleinkinderen in het zonnetje gezet. Je kunt o.a. net als een echte archeoloog speuren naar sporen uit het verleden. Bovendien is het voor kinderen een goede gelegenheid even stil te staan bij het levensverhaal van alle ouderen in onze stad en niet alleen onze eigen opa en oma. Wat hebben zij allemaal meegemaakt en wat zou je graag van hun ervaringen willen leren.

Een dag vol met activiteiten voor jong en oud.

 

Programma

 • 10.15 – 12.30 uur Ontdekkingsreis Rond de Brink (deelname gratis)
  Speuren naar het verleden rond de Brink, een prachtig onderdeel van onze historische binnenstad. Op de mooiste plekken zijn er spannende activiteiten en proeverijen. Aan de hand van foto’s kun je zien hoe de mensen vroeger geleefd en gewerkt hebben. En er zijn ook veel gidsen die jullie van alles kunnen vertellen over hoe het er vroeger aan toe ging.
  Organisatie: Historische Vereniging Deventer, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Stichting Oud Deventer en Deventer Verhaal
 • 13.00 – 15.00 uur Bouwen met constructiespeelgoed van vroeger en nu in Speelgoedmuseum Deventer
  Wie bouwt de mooiste toren van Lego, Kapla, Ankerbouwstenen of Mobaco?
  Het Speelgoedmuseum en deze activiteit is op deze dag gratis voor deelnemers en vrijwilligers van de ontdekkingstocht. Bovendien kunnen alle masterchefs en keukenprinsessen in de dop de expositie ‘Koken met Kinderen’ bekijken.
  Normale entree voor museumbezoekers: volwassenen € 5,- 4 t/m 18 jaar € 2,- 0 t/m 3 jaar gratis.
  Organisatie: Speelgoedmuseum Deventer

Deventer 1250 jaar

 

 

 

 

In 2018 wordt gevierd dat Deventer 1250 jaar bestaat. De Historische Vereniging Deventer wil graag bij dit lustrum stilstaan en organiseert daarom op zaterdag 26 mei a.s. van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote of Lebuinuskerk een Historisch Festijn Deventer 1250 jaar. Bezoekers krijgen een veelzijdig programma aangeboden, met lezingen, muziek, een historische markt en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2018, dat geheel in het teken staat van dit jubileum.

Henk Slechte, auteur van het standaardwerk 'Geschiedenis van Deventer', houdt een inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer. Vervolgens geven verschillende auteurs van het Deventer Jaarboek 2018 korte presentaties. In deze bijzondere editie van het jaarboek is de tijdspanne van twaalfenhalve eeuw opgedeeld in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw is een voorwerp gezocht dat iets kenmerkends uit die tijd vertegenwoordigt. Een aantal auteurs bespreekt een of meer van die bijzondere voorwerpen, aan de hand waarvan de rijke historie van de stad wordt belicht. Per ronde kan de bezoeker uit deze presentaties kiezen. Gedurende de dag is er tevens een historische markt, waaraan ongeveer twintig instellingen

en particulieren uit Deventer e.o. meewerken. Zij tonen hun activiteiten, bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten en boeken, enz. met betrekking tot de geschiedenis van stad en streek. Tussendoor kan men genieten van muziek van Wim Diepenhorst, een Deventer koor en van Acoustic Live. Het uitgewerkte programma is hieronder opgenomen.

Het festijn loopt onafgebroken door en is openbaar en gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vrij- in en uitlopen.


Zaterdag 26 mei 11.00 – 16.00 uur.
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38.
 

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINKJES VOOR HET PROGRAMMA

Flyer Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Poster Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Persbericht Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

 

 

 

 

Zoals aangekondigd in onze uitnodiging, zou mevrouw Smit-Muller zondag 25 maart a.s., in aansluiting

op onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2018, een lezing houden over de Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen.  Gisteren bleek echter dat zij als gevolg van een val helaas niet daartoe in staat is. Gelukkig hebben wij ons medebestuurslid René Berends bereid gevonden om voor een alternatief te zorgen. In het kader van het evenement Focus op Indonesië heeft hij onlangs tweemaal een presentatie gehoud over de eeuwenoude band tussen Deventer en Nederlands-Indië. Zondag zal hij deze presentatie ook voor onze vereniging houden.


Graag ontvangen wij u zondag a.s. in Vergader- en Partycentrum De Horst, met om 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering 2018 en aansluitend om 12.30 uur de lezing door René Berends.

Zondag 28 januari 2018 om 12:00 uur een lezing over Leo Halle. 

Door de heer Ben Halle (zoon van Leo Halle) en de heer Rene Berends (tevens bestuurslid van onze vereniging) in de Oude MariaKerk, Nieuwe Markt 35.