Home -> Programma 2018

Deventer 1250 jaar

 

 

 

 

In 2018 wordt gevierd dat Deventer 1250 jaar bestaat. De Historische Vereniging Deventer wil graag bij dit lustrum stilstaan en organiseert daarom op zaterdag 26 mei a.s. van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote of Lebuinuskerk een Historisch Festijn Deventer 1250 jaar. Bezoekers krijgen een veelzijdig programma aangeboden, met lezingen, muziek, een historische markt en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2018, dat geheel in het teken staat van dit jubileum.

Henk Slechte, auteur van het standaardwerk 'Geschiedenis van Deventer', houdt een inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer. Vervolgens geven verschillende auteurs van het Deventer Jaarboek 2018 korte presentaties. In deze bijzondere editie van het jaarboek is de tijdspanne van twaalfenhalve eeuw opgedeeld in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw is een voorwerp gezocht dat iets kenmerkends uit die tijd vertegenwoordigt. Een aantal auteurs bespreekt een of meer van die bijzondere voorwerpen, aan de hand waarvan de rijke historie van de stad wordt belicht. Per ronde kan de bezoeker uit deze presentaties kiezen. Gedurende de dag is er tevens een historische markt, waaraan ongeveer twintig instellingen

en particulieren uit Deventer e.o. meewerken. Zij tonen hun activiteiten, bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten en boeken, enz. met betrekking tot de geschiedenis van stad en streek. Tussendoor kan men genieten van muziek van Wim Diepenhorst, een Deventer koor en van Acoustic Live. Het uitgewerkte programma is hieronder opgenomen.

Het festijn loopt onafgebroken door en is openbaar en gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vrij- in en uitlopen.


Zaterdag 26 mei 11.00 – 16.00 uur.
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38.
 

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINKJES VOOR HET PROGRAMMA

Flyer Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Poster Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Persbericht Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)