Home -> Programma 2024

Bezoek EICAS museum voor moderne kunst te Deventer.

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 14 januari 2024 om 12.00 uur, wordt u uitgenodigd een bezoek te brengen aan het EICAS museum voor moderne kunst te Deventer. Er zal aldaar een lezing gehouden worden over het museum en aansluitend daarop een rondleiding door dat museum.

Het European Institute for Contemporary Art and Science - Museum EICAS aan de Nieuwe Markt 23 is nu een jaar open. Veel bezoekers uit binnen- en buitenland, hebben de weg naar dit nieuwe bijzondere museum in Deventer al gevonden. Het glazen dak met het kunstwerk ‘City DNA – Deventer’ van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian, een geabstraheerde stadsplattegrond van de binnenstad van Deventer, is een echte eyecatcher. Verder is de monumentale uitstraling van het gemeentelijk monument geheel intact gebleven. Het interieur van het Hegiusgymnasium/MMS heeft door ingrepen van de museum-architect Hans van Heeswijk een museaal karakter gekregen. Als museaal vertrekpunt geldt het baanbrekende gedachtegoed van de naoorlogse Nul-beweging dat nog altijd door echoot in de hedendaagse kunst. EICAS wil non-figuratieve, hedendaagse kunst toegankelijk maken voor een breed (inter)nationaal publiek. Daartoe biedt EICAS, naast werk uit de Nul- en ZERO-beweging, wisseltentoonstellingen van kunstwerken vanaf 1960. Kunst wordt verbonden met wetenschap door het bieden van workshops, lezingen en publicaties. EICAS is een plek waar bezoekers, kunstenaars, filosofen en wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten. 

Tevens maak ik u er op attent dat we begin maart 2024 een bezoek gaan brengen aan de Molukse kerk in Keizerslanden te Deventer. U krijgt hierover nog bericht.

Ook deel ik u het volgende mede: In het weekend van 9 - 11 februari 2024 vindt in onze stad het evenement ‘In de voetsporen van Cusanus’ plaats. Het programma kunt u raadplegen hieronder op onze website.

Met vele anderen neemt ook onze vereniging hieraan deel. Wij ondersteunen in het bijzonder het programma in het Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4 op zaterdag 10 februari 2024, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrije inloop met een tentoonstelling, het Cusanus balspel en toelichting door een deskundige inleider. U kunt kosteloos naar binnen, een museumjaarkaart wordt op prijs gesteld.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2024.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.