Home -> Programma 2022

De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 13 november aanstaande houdt Eddy van Hijum in de oude Mariakerk in Deventer een lezing met de titel

‘De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672’

In het rampjaar 1672 werd Overijssel onder de voet gelopen door de bisschop van Münster, berucht als ‘bommen Berend’. Het was het jaar waarin de jonge Republiek der Zeven Provinciën van verschillende kanten militair werd aangevallen. De snelle capitulatie van Deventer, Zwolle, Kampen en de Ridderschap in Overijssel is later door velen als “verraad” aan de Republiek beschouwd. De provincie bleek tamelijk gemakkelijk losgeweekt te kunnen worden uit de protestantse Unie, om zich vervolgens te onderwerpen aan het katholieke Münster. Maar doet dit harde oordeel wel recht aan de ingewikkelde sociale, religieuze en politieke verhoudingen in die tijd? En bezien we de geschiedenis niet teveel vanuit een Hollandse bril?

In zijn lezing zal Eddy van Hijum de ontwikkelingen in Overijssel in het rampjaar vanuit regionaal perspectief belichten. Ook zal hij ingaan op de actuele betekenis van het rampjaar 1672 voor Nederland en Europa. Eddy van Hijum is gedeputeerde van de provincie Overijssel en lid van het Europees Comité van de Regio’s. Recent schreef hij een boek over de geschiedenis van Overijssel, met de titel ‘Op de drempel van een Nadere Unie’ (uitgeverij Aspekt, 2021).

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.