Home -> Programma 2022

Beroofd Volgens de Regels

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer nodigt u uit om op 1 mei 2022 de lezing bij te wonen van de heer Joep Boerboom uit Zwolle. Hij schreef in 2020 het boek “ Beroofd Volgens de Regels “ over het lot van de zeven joodse ondernemers in Deventer.

Hun zaken- een slagerij, textielgroothandel, dansschool, veehandel, elastiekfabriek, rijwielgroothandel en boekwinkel- werden zoals alle joodse ondernemingen geliquideerd. Een bewindvoerder verving de eigenaar, de zaak werd ontmanteld of doorverkocht. Bureaucratische procedures gaven de diefstal een officieel aanzien.

Zij die overleefden, moesten na de oorlog grote moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen en belandden hierbij soms zelf in de beklaagdenbank. 
Klik hier voor de presentatie van Joep Boerboom

Tijdens de pauze is het boek bij de auteur te koop voor € 25,00. Na de pauze is er gelegenheid om een wandeling te maken met gidsen langs een aantal voormalige joodse winkels.

Het bestuur hoopt u op 1 mei om 12.00 uur in de Mariakerk te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.