Home -> Programma 2022

De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

 

Gelukkig zijn de coronamaatregelen onlangs versoepeld.
Na een lange tijd waarin we de lezingen van onze vereniging op video moesten vastleggen en waarna u deze op onze site kon zien, kunnen we u nu weer bij onze activiteiten begroeten.

De komende activiteit zal plaatsvinden op
zondag 13 maart om 12.00-14.00 uur in de Zwarte Silo Zuiderzeestraat 2 Deventer,
nabij de Prins Bernhard sluis
.

Zoals u weet zijn er op woensdag 17 maart a.s. gemeenteraadsverkiezingen.
Het thema van de lezing is dan ook "De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht". Deze lezing sluit dan mooi aan op de verkiezingen een paar dagen later.
Erna Lammers en Lamberthe de Jong hebben een film over dit onderwerp gemaakt en laten deze film in een Powerpointpresentatie zien voor de pauze. Na de pauze is er dan gelegenheid om aan Erna en Lamberthe vragen te stellen. Een aantal fragmenten worden op verschillende locaties in de stad opgenomen, ook worden er authentieke historische beelden in de film opgenomen. U kunt dan de ‘première’ van deze film meemaken.

 

Thema’s die aan bod zullen komen zijn:

  • De geschiedenis van de democratisering en algemeen kiesrecht plus een zich organiserende maatschappij (1795-1919).
  • De ‘vertaling’ daarvan naar Deventer met aantal stemgerechtigden en hun politieke en beroepsmatige achtergrond, de opkomst van het socialisme: m.a.w. de weerspiegeling van de tijdgeest in de lokale situatie.
  • De strijd om het algemene kiesrecht, landelijk en plaatselijk.
  • De strijd om het vrouwenkiesrecht, landelijk en plaatselijk.
  • De drie vrouwen die een rol speelden: Cor van der Meer van Kuffeler, de liberale arts Titia
  • Goedhuis van de Ploeg en de socialiste Antsje Timmerman- Lenstra.

Ook is deze film, zoals de voorgaande lezingen, op deze website gezet maar kunt u ook hier klikken voor de film: Klik hier voor de film
Het zal ons een plezier doen om u op 13 maart te mogen verwelkomen.
NB: U hoeft zich niet aan te melden!