Home -> Programma 2020

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Klik op deze link voor de uitreiking van het 1e exemplaar aan de Burgemeester

Deventer, november 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

In onze vorige brief hebben wij u bericht dat onze vereniging dit jaar 45 jaar bestaat en dat wij dit jubileum willen vieren met de uitgave van een bijzonder boek:

'25 Markante Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen'.

In dit boek vertellen verschillende auteurs nu eens geen verhalen over prominente 'BD'ers' (Bekende Deventenaren), maar zij nemen u mee in het verhaal van 'gewone', kleurrijke inwoners die in de gemeente Deventer 'wereldberoemd' zijn. Allen hebben door hun karakter, een bijzonder talent of hun originaliteit de identiteit van de stad en haar omgeving mede vormgegeven.

Het zijn 25 mooie verhalen over bijzondere voorvallen en intrigerende daden, over doorzettingsvermogen en veerkracht.
Deventer heeft iets intiems, bekends en vertrouwds, maar is zeker ook een gemeente met karakter en dat karakter wordt gevoed door de vele initiatiefrijke inwoners.

Het boek, dat 144 pagina's telt, is vanaf maandag 9 november te koop bij Boekhandel Praamstra en Bruna (vestiging Korte Bisschopstraat) voor het bedrag van € 19,95.

Als lid van onze vereniging kunt u het boek echter voor de gereduceerde prijs van
€ 14,95 bestellen, door een e-mail te sturen aan onze penningmeester Jan Webbink, via penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl en door overmaking van € 14,95 op bankrekeningnummer NL14 INGB 0004 000 824, ten name van de Historische Vereniging Deventer, onder vermelding van: 25 Markante Deventenaren en de (achter)naam waaronder u bij de vereniging staat ingeschreven.

Nadat u het boek hebt besteld en betaald, kunt u het op zaterdag 14 november a.s. tussen 12.00 uur en 14.00 uur afhalen op het adres Menstraat 13 te Deventer. Houdt u daarbij wel rekening met de geldende coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meterregel.

Let op: het boek kan alleen worden afgehaald als u het boek vooraf hebt besteld en betaald. Het is niet mogelijk om het boek ter plaatse aan te schaffen en contant te betalen.

Indien u het boek per post toegezonden wilt krijgen, bedragen de portokosten € 5,-. U maakt dan niet € 14,95 maar € 19,95 over op het genoemde bankrekeningnummer. Als u niet over internet beschikt, kunt u in plaats van een e-mail een brief sturen naar: Historische Vereniging Deventer
Menstraat 13
7411 EX Deventer.

Het boek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

Gemeente Deventer
Stichting Erven Witteveen
Stichting Het Iordenshofje
Stichting Werkgroep Bergkwartier.

In onze vorige brief hebben wij ook aangekondigd dat de presentatie van het boek, inclusief een aantal korte lezingen door verschillende auteurs, vanaf zondag
15 november te bekijken zou zijn via een link op onze website. Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen hebben wij deze presentatie met lezingen echter moeten annuleren. Wel is het boek zaterdag 7 november uitgereikt aan onze burgemeester, die tevens het voorwoord heeft geschreven. De beelden hiervan zullen binnenkort te bekijken zijn op DRTV en via een link op onze website.

Op onze website kunt u overigens ook kijken en luisteren naar de lezingen van de afgelopen maanden.

Over de verdere activiteiten van onze vereniging, waaronder de Algemene ledenvergadering, zult u nader worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris

 

 

 

Dickenslezing

Deventer, december 2020

U hebt wellicht gelezen dat het Dickensfestijn vanwege het coronavirus dit jaar helaas geen doorgang zal vinden. Om u toch in Dickenssferen te brengen, zullen wij in december een speciale online Dickenslezing organiseren. Wij zullen u daarover nog nader informeren.

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal tevens in december plaatsvinden, eveneens online. Ook daarvan ontvangt u nader bericht.