Home -> Programma 2020

Online Presentatie Deventer Jaarboek & Lezing over Roelof Schuiling

 

Klik op deze link voor de presentatie van het Deventer Jaarboek & Roelof Schuiling.

Klik op deze link voor de presentatie van het Deventer Jaarboek (Nieuws item op Deventer TV)

 

Deventer, juni 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het helaas nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren zoals u die van ons gewend bent. Ook de Algemene ledenvergadering zal daarom voorlopig worden uitgesteld.

Als bestuur hebben wij echter een alternatief bedacht, waarvan wij hopen dat het u zal aanspreken:
wij zullen de lezing van juni en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2020 op video opnemen. Vanaf zondag 28 juni a.s. om 12.00 uur zullen de opnamen online te bekijken zijn, via een link op onze website, www.historischeverenigingdeventer.nl. Mocht u niet zelf over internet beschikken, dan kunt u wellicht bij iemand anders (mee)kijken.

De lezing zal worden gehouden door de heer Roelof Eleveld van de Historische Vereniging Annen. Hij zal spreken over de in 1854 in Annen geboren Roelof Schuiling, pionier op het gebied van de ontwikkeling van het aardrijkskunde-onderwijs in Nederland. Van 1879 tot aan zijn overlijden in 1936 woonde Schuiling in Deventer, waar hij les gaf aan de Rijkskweekschool en later aan de Middelbare Meisjesschool, de Hogere Burgerschool en het Stedelijk Gymnasium.

Misschien herinnert u zich nog de Schuilingschool aan de Rielerweg 174, die naar hem was vernoemd.

Na de lezing zal het Deventer Jaarboek 2020 worden gepresenteerd. Ondanks de coronacrisis is de redactie er ook dit jaar weer in geslaagd om een fraai en interessant jaarboek te maken. In de eerste week van juli zal het jaarboek per post aan u worden toegezonden. Wij hopen dat u daar veel leesplezier aan zult beleven.

Op dit moment is nog niet te voorzien wanneer er weer fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Uiteraard houden wij de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend in de gaten. In de tussentijd gaan wij wellicht meer presentaties online aanbieden. Wij houden u daarvan op de hoogte en rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris