De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2019

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2019

 

Sinds haar oprichting in 1975 is de Historische Vereniging Deventer (HVD, voorheen de Vereniging Oud Deventer) bezig om bij een breed publiek interesse te wekken en levend te houden voor de rijke historie van Deventer. Zij doet dat in de eerste plaats door voor haar leden zes à zeven bijeenkomsten per jaar te organiseren, bestaande uit lezingen en wandelingen en af en toe een concert of een filmvoorstelling. Dat gebeurt in een ongedwongen en gezellige sfeer.

Daarnaast geeft zij jaarlijks het Deventer Jaarboek uit. Ook werkt de HVD regelmatig mee aan (de organisatie van) andere culturele evenementen in Deventer of daarbuiten.

Programma

Het programma van de HVD bestond in 2019 uit de volgende activiteiten:

 • Zondag 3 februari 2019 in de Oude Mariakerk: een lezing van Gijsbert Heetveld naar aanleiding

  van zijn boek 'Deventer - van Vikingwal tot Vestingwal'.

 • Zondag 24 maart 2019 in Sociëteit De Hereeniging: een lezing door Evelyn Ligtenberg over

  Deventer en andere Sallandse jongens in Napoleontische legers, voorafgegaan door de jaarlijkse

  Algemene ledenvergadering (ALV).

 • Dinsdag 7 mei 2019 in de Bibliotheek Deventer: een presentatie door Mark Deckers over zijn

  boek 'Alles behouden. Oorlogsdagboeken van de Bibliotheek Deventer'.

 • Zondag 16 juni 2019 in de Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp: een lezing door Henk

  Grooters over zijn boek 'Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone

  burger', met aansluitend een rondwandeling door Steenenkamer onder zijn bezielende leiding.

 • Zondag 30 juni 2019 in samenwerking met de Stichting Oud Deventer (SOD), de Stichting

  Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) en Deventer Verhaal: de Historische Speurtocht Deventer (voorheen: de Opa-en-omadag), bedoeld voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen, met verschillende activiteiten, interessante wetenswaardigheden en vragen. Het thema was dit jaar de pleinen in de stad.

 • Zondag 1 september 2019 in Fooddock (de Zwarte Silo): een lezing door Gijs van Elk, oud- voorzitter van de SIED, over de ontwikkeling van het Havenkwartier, gevolgd door een presentatie door José van de Griendt over de verbouwing van de Grijze Silo tot woning. Hierna is in groepjes onder leiding van een aantal deskundige gidsen een wandeling gemaakt door het Havenkwartier.

 • Zondag 3 november 2019 in de Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp: een lezing door Henk van Baalen naar aanleiding van zijn boek 'Deventer Vertellingen (oud en nieuw). Op weg naar de soos'.

  Al deze bijeenkomsten werd door een groot aantal leden bezocht.

Kamer van Koophandel nummer 40650085. Bankrekening nummer NL14 INGB 0004 000 824.

Historische Vereniging Deventer

Deventer Jaarboek

Het Deventer Jaarboek 2019, nummer 33, bevatte zoals elk jaar wetenschappelijk verantwoorde artikelen met betrekking tot de geschiedenis van de stad. Verder was wederom een aantal vaste rubrieken opgenomen, die betrekking hadden op de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar, waaronder de Deventer kroniek.

Lamberthe de Jong en Gerda Kroeze hebben afscheid genomen als redactielid. Het bestuur is hen zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet voor het jaarboek.
Erna Lammers is toegetreden tot de redactie. Het bestuur wenst haar veel succes en plezier in deze functie.

Leden en bestuur

Aan het begin van 2019 had de HVD 726 leden, aan het einde 737. De contributie werd door de ALV vastgesteld op een bedrag van € 17,50,- per huisadres, inclusief het Deventer Jaarboek.

Het bestuur bestond in 2019 uit Henk van Baalen (voorzitter), Ivo Kroes (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Martin Meijer (tot 24 maart 2019), Ben Monsma, Arnon Brouwer en René Berends.

Martin Meijer heeft per 1 januari 2019 het penningmeesterschap neergelegd, een taak die hij vele jaren op voortreffelijke wijze heeft vervuld. Tijdens de ALV op 24 maart 2019 is hij ook afgetreden als bestuurslid, waarna hij tot erelid van de vereniging is benoemd.

Het bestuur kwam zevenmaal bijeen. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel.

Ivo Kroes

secretaris
Zie voor meer informatie over de HVD: www.historischeverenigingdeventer.nl.