De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2017

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2017

 

 

Verslag van de Historische Vereniging Deventer 2017 Internationale Hanzedagen

Elk jaar organiseert een van de Hanzesteden een ontvangst, waarbij de andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de eigen stad te promoten. Van 15 tot en met 18 juni 2017 vond de 37e editie van de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. In overleg met de organisatie heeft ook de vereniging aandacht besteed aan dit grootse evenement, waarover aanstonds meer.

Programma

Het bestuur bood de leden in 2017 het volgende programma aan:
- Zondag 29 januari 2017, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, lezing met beamerprojectie door de heer C. van Dijk over vierhonderd jaar Gerard ter Borch.
- Zondag 5 maart 2017, om 12.00 uur, in Sociëteit De Hereeniging, lezing met beamerprojectie door de heer S. Wassing MA over 'Deventer, een stad in de luwte van de (Beelden)storm?'.
- Zondag 23 april 2017, om 14.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, inleiding met beamerprojectie door de heer G. Sizoo naar aanleiding van zijn boek 'Stad en land in nieuw verband', voorafgegaan door de jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2017.
- Dinsdag 23 mei 2017, om 20.00 uur, in de kerkzaal van het Penninckshuis, twee lezingen in het teken van de internationale Hanzedagen: de heer drs. B. Looper, directeur van de Tresoar in Leeuwarden en oud-directeur van het Historisch Centrum Overijssel over de historie van de Hanze in de IJsselstreek en de heer ir. H. Weebers, onder meer oud-directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos, over 'De Nieuwe Hanze'.
- Zondag 24 september 2017, om 12.00 uur, bezoek in groepen aan DAVO Bieren Stadsbrouwerij & Proeflokaal, met een presentatie over het Deventer stadsbier en de geschiedenis van het voormalige Ten Zijthoff-pand, in combinatie met een digitale fotopresentatie over de Raambuurt in vroeger tijden en een rondwandeling door de Raambuurt onder leiding van de heer H.J. van Baalen.
- Zaterdag 30 september 2017, 's ochtends in het Noordenbergkwartier, 'Opa en oma'-dag, in samenwerking met de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en de Stichting Oud Deventer.
- Zondag 22 oktober 2017, om 12.00 uur, in Vergader- en Partycentrum De Horst, lezing met beamerprojectie over de Stoomtram Zutphen - Deventer, door de heer H. Geerlink, co-auteur van het gelijknamige boek.
- Zondag 26 november 2017, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, inleiding met beamerprojectie door de heer H.J. van Baalen over zijn boek 'Beeldschoon Deventer 1250 jaar'.

Jaarboek

Met het Deventer Jaarboek 31 (2017) is de redactie er opnieuw in geslaagd een boeiende en gevarieerde uitgave samen te stellen. Hierbij is de formule zoals die in 2016 is geïntroduceerd, met een combinatie van grotere en kleinere artikelen en een uitgebreid en van diverse foto's voorzien jaaroverzicht, gehandhaafd. Nieuw was dat het jaarboek volledig in kleur is gedrukt.
Ten behoeve van de actualiteitswaarde van een aantal vaste rubrieken hebben bestuur en redactie op veler verzoek besloten om de verschijning van het jaarboek met ingang van dit jaar gefaseerd te vervroegen. De presentatie ervan vond daarom niet zoals gebruikelijk plaats in december, maar op donderdag 5 oktober, om 17.30 uur, in het Logegebouw aan de Rijkmanstraat, tijdens het Deventer Historisch Café. Een van de auteurs, mevrouw drs. A. Groeneveld-Smit, hield daarbij een korte inleiding over het medisch compendium van Reyner Oesterhusen.

Na vele jaren gewaardeerd secretaris van de redactie te zijn geweest, heeft de heer dr. J.C. Bedaux zijn taak neergelegd. Hij is als redactiesecretaris opgevolgd door mevrouw M. Karsch, informatiespecialist bij HCO Stadsarchief Deventer.

Leden en bestuur

Aan het begin van het verenigingsjaar had de vereniging 792 leden, aan het einde 750. Naast de uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de vereniging hebben de leden een aantal malen informatie ontvangen over evenementen van geestverwante instellingen die voor hen interessant kunnen zijn. Ook wordt dergelijke informatie regelmatig geplaatst op de website van de vereniging, www.historischeverenigingdeventer.nl.

De Algemene Ledenvergadering handhaafde de jaarlijkse contributie op minimaal € 15,- per adres. De heer dr. C.M. Hogenstijn is, na 40 jaar bestuurslid / secretaris van de vereniging te zijn geweest, afgetreden. De Algemene Ledenvergadering heeft hem vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging benoemd tot erelid. Daarnaast zal hij het bestuur voorlopig als adviseur ter zijde blijven staan. De heer mr. I. Kroes heeft het secretariaat van hem overgenomen.

Als gevolg hiervan zijn de contactgegevens van de vereniging gewijzigd. Deze zijn te vinden op de genoemde website, alsmede op de uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de vereniging.
De Algemene Ledenvergadering heeft voorts de heer drs. R.F. Berends en de heer J. Webbink benoemd tot nieuwe bestuursleden.

Het bestuur kwam achtmaal in vergadering bijeen. Ook was het betrokken bij het beraad over culturele en maatschappelijke evenementen in de stad en de regio, waaronder de Internationale Hanzedagen in Kampen.

Deventer, januari 2018

mr. I. Kroes secretaris