De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2018

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2018

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2018

Deventer 1250 jaar

In 2018 werd met een groot aantal festiviteiten gevierd dat Deventer 1250 jaar bestond. Ook de Historische Vereniging Deventer (HVD) heeft daaraan een bijdrage geleverd met de organisatie van een groots en feestelijk Historisch Festijn in de Grote of Lebuïnuskerk. Tijdens deze openbare en gratis toegankelijke bijeenkomst kregen bezoekers een veelzijdig programma aangeboden, met lezingen, muziek, een historische markt en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2018, dat geheel in het teken stond van dit jubileum.

Met bijeenkomsten als deze probeert de HVD bij een breed publiek interesse te wekken en levend te houden voor de rijke historie van Deventer. De HVD werkt daarbij regelmatig samen met andere culturele organisaties, gemeentelijke of particuliere.

Programma

In 2018 heeft de HVD haar leden het volgende programma aangeboden.

 • Zondag 28 januari 2018 in de Oude Mariakerk: een lezing over voetbalclub Go Ahead en de

  legendarische keeper Leo Halle, 'De Leeuw van Deventer', door zijn zoon Ben Halle en bestuurslid

  Rene Berends.

 • Zondag 25 maart 2018 in Vergader- en Partycentrum De Horst: een lezing over de eeuwenoude

  band tussen Deventer en Nederlands-Indieë / Indonesië, door bestuurslid Rene Berends,

  voorafgegaan door de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

 • Zaterdag 26 mei 2018 in de Grote of Lebuïnuskerk: het genoemde Historisch Festijn.

 • Henk Slechte, auteur van het standaardwerk 'Geschiedenis van Deventer', hield een inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer. Vervolgens gaven verschillende auteurs van het Deventer Jaarboek 2018 korte presentaties. Gedurende de dag was er tevens een historische markt, waaraan ongeveer twintig culturele organisaties en particulieren uit Deventer en omstreken meewerkten. Zij toonden hun activiteiten, bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten en boeken, enz., alles met betrekking tot de geschiedenis van de stad en de streek. Tussendoor kon men genieten van muziek van Wim Diepenhorst, een Deventer koor en Acoustic Live.

 • Zondag 15 juli 2018 in Klooster Nieuw Sion, de voormalige cisterciënzer Abdij Sion in Diepenveen: een lezing door Peter Dullaert over het klooster, gevolgd door een rondleiding door het kloostercomplex en de bijbehorende tuinen onder leiding van deskundige gidsen.

 • Zondag 9 september 2018 in samenwerking met de Stichting Oud Deventer (SOD), de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) en Deventer Verhaal: een Opa-en-omadag in het Bergkwartier, rond de Munttoren, bedoeld voor grootouders en hun (klein)kinderen, met activiteiten, interessante wetenswaardigheden en vragen.

 • Zondag 16 september 2018 in de Oude Gasfabriek aan de Zutphenseweg: twee lezingen over het verleden en het heden van de gasfabriek en de historische panden op het terrein, door Wijnand Bloemink en Gabriël Bosch.

 • Dinsdag 30 oktober 2018 in de Oude Mariakerk: een lezing over de Moderne Devotie, door Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen.

 • Zondag 11 november 2018 in de nieuwe Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt: een drietal presentaties over en een rondleiding door de bibliotheek. Na een korte inleiding door de directeur, Alice van Diepen, sprak Susanne de Jong over de Proosdij en de Athenaeumbibliotheek, die is opgegaan in de Bibliotheek Deventer. Vervolgens gaf Jos Oegema een uiteenzetting over de geschiedenis van de Openbare Bibliotheek, waarna de leden in groepen onder leiding van enthousiaste gidsen het gebouw hebben bezichtigd.

 • Zondag 2 december 2018 in Sociëteit De Hereeniging: een lezing over de Deventer schilder Bernard Gerritsen, een van de Deventer Drie, door Roel Smit-Muller.

  Deventer Jaarboek

  Het door de HVD uitgegeven Deventer Jaarboek 2018 stond, zoals gezegd, geheel in teken van Deventer 1250 jaar. In deze bijzondere editie was de tijdspanne van twaalfenhalve eeuw opgedeeld in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw was een voorwerp gezocht dat kenmerkend was voor die tijd. Een groot aantal auteurs heeft bij de voorwerpen een portret geschreven. Op deze wijze werd de rijke en gevarieerde geschiedenis van de stad getoond. De redactie van het jaarboek verdient daarvoor alle lof.

  Leden en bestuur

  Aan het begin van 2018 had de HVD 750 leden, aan het einde 726. De contributie werd door de Algemene ledenvergadering gehandhaafd op een bedrag van minimaal € 15,- per huisadres.

  Het bestuur bestond in 2018 uit Henk van Baalen (voorzitter), Ivo Kroes (secretaris), Martin Meijer (penningmeester), Ben Monsma, Arnon Brouwer, René Berends en Jan Webbink. Het bestuur kwam negenmaal bijeen. Voormalig secretaris en erelid van de HVD, Clemens Hogenstijn, nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel.

  Ivo Kroes

  secretaris