Home -> Programma 2023

De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 14 mei 2023 zal in het gebouw van het Apostolisch genootschap (Hoge Hondstraat) een lezing gehouden worden over het Vogeleiland. Aanvang 13.00 uur.

Op deze zondag zal architectuurhistoricus Daaf Ledeboer een voordracht houden over de ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark in Deventer. Hij zal vertellen hoe Leonard Springer in 1887 het park ontwierp in de toen modieuze Engelse landschapsstijl en meer specifiek zal hij vertellen over het Vogeleiland op het eerste ravelijn. Daarnaast zal Daaf Ledeboer ingaan op hoe de nieuwste Parijse voorbeelden destijds een doorslaggevende vorm hebben gegeven aan het ontwerp van het Vogeleiland.

Na afloop van de voordracht zullen we een rondleiding krijgen op het Vogeleiland. Tijdens deze wandeling zullen we meer te weten komen over de bijzondere elementen van het eiland, zoals de kunstmatige berglandschappen, de slingerende paden en de pauwengrot die er te vinden is. Het belooft een mooie gelegenheid te worden om het park en zijn geschiedenis nog beter te leren kennen. We kijken er naar uit om samen te genieten van dit unieke stukje Deventer.

Ook maak ik u er op attent dat we op zondag 18 juni 2023 in MIMIK om 11.30 uur onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen houden. Om 12.00 uur volgt een lezing en daarna vindt de presentatie plaats van het Deventer Jaarboek.

U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.