Home -> Programma 2023

Hanze Experience

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 16 april 2023 worden in de Doopsgezinde kerk (Penninckshuis) 2 lezingen gehouden in het kader van de Hanze Experience.
Aanvang 14.00 uur.

Op zondag 16 april 2023 hoopt het bestuur van de Historische Vereniging Deventer u te mogen verwelkomen in het Penninckshuis Brink 89 om 14.00 uur voor een bijeenkomst in het kader van het Hanzejaar.
Voor de pauze zullen medewerkers van Erfgoedorganisatie Deventer Verhaal de historische achtergronden van deze periode voor u toelichten en hoe Deventer Verhaal het thema van de Hanze nieuw leven wil inblazen.
Na de pauze zal ons lid ir. A.A.M. Webers, voorzitter Commissie voor de milieueffect- rapportages ons vertellen over de term Hanzementaliteit en meer over het oude Hanzeverbond (1356-1669). Hij kijkt daarbij naar de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen in het oostelijk deel van Nederland.
Hij schreef onder andere het ambitiedocument “De Nieuwe Hanze. Smart Cities en Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst 2015 “waarin
hij de oude Hanze als inspiratiebron gebruikte.
Na afloop van de lezing zijn de leden van de Historische Vereniging Deventer welkom in de Oude Mariakerk, het kloppend hart van het Hanzejaar in Deventer, waar met beeldprojecties en muziek de periode van de late Middeleeuwen ervaren kan worden.

Op zondag 14 mei is onze vereniging welkom in het gebouw van het Apostolische Genootschap bij de Hoge Hondstraat voor een lezing over het Vogeleiland, waarna we kunnen wandelen naar het eiland.
U krijgt daarover een aparte convocatie.

In juni zal het Deventer Jaarboek verschijnen met een passende lezing. Ook hierover krijgt u een apart bericht.
Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Ben Monsma
Secretaris.