Home -> Programma 2023

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Het bestuur van de Historische Vereniging Deventer hoopt dat u prettige Kerstdagen
hebt gehad en wenst u een goede jaarwisseling met veel goeds In 2023.

Op zondag 22 januari 2023 wordt er een lezing gehouden over het boek:
"Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur 1945-1963".

De lezing wordt gehouden in de oude Maria kerk en begint om 12.00 uur.

Het boek met deze titel beschrijft een voorbije periode met herkenbare onderwerpen, zoals een enorm
tekort aan woningen en een gevoel van urgentie. Maar ook veel idealisme en het geloof in een nieuwe,
betere maatschappij. Dat is te zien in de ruimtelijke aanleg van de nieuwbouwwijken van destijds en in
de architectuur van de gebouwen. Het is de tijd van de eerste etagebouw in deze streek, die tot verhitte
discussie leidde in de gemeenteraad, van de gedeelde woningen, van het streven de saamhorigheid te versterken.
 

De Stichting Oud Deventer heeft dit boek gepubliceerd om de aandacht voor deze periode te vergroten.
Drie van de vier auteurs hebben de lezing van 22 januari voorbereid.
Ria de Oude-de Wolf zal het verhaal vertellen.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Ben Monsma Secretaris.

Klik hier voor de lezing gegeven door Ria de Oude - de Wolf