Home -> Programma 2021

De Cinematografie van Deventer door Johan Blunt

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Ook in 2021 heeft het coronavirus in belangrijke mate ons leven bepaald. Na vijf lezingen die alleen online ‘bijgewoond’ konden worden, hebben wij in oktober voor het eerst weer een fysieke bijeenkomst georganiseerd. De ontwikkelingen rondom het coronavirus leken de goede kant op te gaan, maar inmiddels is dat niet meer zo. Het aantal besmettingen neemt toe en ook het aantal coronamaatregelen van de overheid. Het is daarom op dit moment niet te voorzien of het halverwege december mogelijk zal zijn om opnieuw een fysieke bijeenkomst te houden. Toch willen wij u vanwege de Algemene ledenvergadering (ALV) 2021 en de voorgenomen statutenwijziging (waarover hierna meer) nu alvast onder voorbehoud uitnodigen voor onze laatste activiteit van dit jaar en wel op

zondag 19 december a.s. vanaf 12.00 uur in MIMIK (start ALV 11:30 uur). 

Het adres van MIMIK is Achter de Muren Vispoort 8-10 in Deventer, maar u dient het gebouw te betreden via de ingang aan de kant van de Welle.

Programma

We beginnen met een inleiding over de geschiedenis van de cinematografie van Deventer door Johan Bunt, die jarenlang betrokken was bij het Filmhuis. Na de lezing wordt een aantal oude maar boeiende films over Deventer getoond. De bijeenkomst eindigt om 14.00 uur.

Voor degenen die de bijeenkomst niet fysiek willen of kunnen bijwonen zal deze worden opgenomen op video. Deze video zal ongeveer een week later te zien zijn via een link op onze website, www.historischeverenigingdeventer.nl. Vanwege de feestdagen kunnen wij daarvoor helaas geen precieze datum noemen.

Coronamaatregelen en aanmelding

Uiteraard houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen. Er zijn maximaal 140 stoelen beschikbaar in MIMIK. Vanwege deze beperking is deze bijeenkomst alleen toegankelijk voor leden en één huisgenoot. Introducés zijn dit keer dus helaas niet welkom.
Om te voorkomen dat er meer dan 140 mensen komen, moet u zich vooraf aanmelden bij onze penningmeester en wel uiterlijk op vrijdag 17 december a.s. U doet dat door het sturen van een e-mailbericht naar penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl, onder vermelding van uw naam (waarmee u bent ingeschreven bij onze vereniging) en het aantal personen (maximaal twee personen).

Om toegang te krijgen tot MIMIK moet u bij de ingang een geldig coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs tonen. Binnen houdt u 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij u huisgenoten bent. Hoewel een mondkapje op dit moment niet verplicht is op plekken waar u een coronatoegangsbewijs nodig hebt (tenzij de beheerder van de locatie anders beslist), adviseren wij u om er zekerheidshalve wel een bij u te hebben.

Mochten de coronamaatregelen op 19 december 2021 anders zijn, dan krijgt u daarover van ons bericht.

 

Algemene ledenvergadering 2021

De bijeenkomst wordt voorafgegaan door onze ALV 2021. Deze zal eveneens plaatsvinden in MIMIK en wel vanaf 11.30 uur. Ook hiervoor moet u de ingang aan de zijde van de Welle gebruiken.

De agenda en overige vergaderstukken kunt u vinden op onze website, onder tabblad: De Vereniging

Voorgenomen statutenwijziging

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Onze statuten moeten aan die regels worden aangepast.

Daarnaast stelt het bestuur om praktische redenen voor om het aantal leden van de kascontrolecommissie terug te brengen van drie naar twee.

Een notaris heeft voor ons concept-statuten opgesteld waarin deze wijzigingen zijn verwerkt. U kunt deze lezen op onze website www.historischeverenigingdeventer.nl. De voorgestelde wijzigingen zijn rood gekleurd. In de kantlijn ziet u een aantal opmerkingen van de notaris en van het bestuur van de vereniging.

Overdracht secretariaat

Sinds april 2015 ben ik bestuurslid van onze vereniging en vanaf april 2017 heb ik de functie van secretaris. Hoewel ik deze werkzaamheden altijd met plezier heb verricht, blijken deze steeds lastiger te combineren met een drukke baan en andere nevenwerkzaamheden. Om die reden heb ik besloten om met ingang van 19 december a.s. te stoppen als secretaris en af te treden als bestuurslid. Ben Monsma zal het secretariaat overnemen. Hij zal daarbij worden ondersteund door Maria Janssen, al jaren een trouw lid en bezoeker van onze bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris