Home -> Programma 2021

Pioniers van het Bergkwartier (1966-1969), mannen van het eerste uur

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Zoals wij u eerder hebben bericht, vindt onze eerstvolgende activiteit waarbij u weer fysiek aanwezig kunt zijn plaats op zondag 3 oktober a.s. om 12.00 uur. We beginnen met een lezing in de Bergkerk met als onderwerp ‘De pioniers van het Bergkwartier (1966-1969), mannen van het eerste uur’. Ingrid van Bergenhenegouwen, de auteur van het gelijknamige boek, en Barend Jan Schrieken, de directeur van NV Bergkwartier-Maatschappij tot Stadsherstel in Deventer, zullen een inleiding houden over hoe het initiatief van een aantal betrokken particulieren in 1966 ertoe leidde dat een verpauperde, Middeleeuwse stadswijk van de ondergang werd gered en werd omgevormd tot het huidige, pittoreske Bergkwartier, een gewilde woonwijk die jaarlijks door duizenden toeristen wordt bezocht.

Na de lezing gaan we in groepen wandelen door dit mooie stukje Deventer.

Om deel te kunnen nemen aan de lezing en de wandeling dient u te beschikken over een coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code voor Nederland en een geldig identiteitsbewijs.
Dat geldt ook als u alleen wilt deelnemen aan de wandeling. De QR-code wordt bij aanvang gescand. Dat kan vanaf uw smartphone, maar het mag ook een papieren afschrift zijn, als de QR-code maar goed leesbaar is. Het gele vaccinatieboekje of een ander document waarin staat dat u gevaccineerd bent tegen, negatief getest bent op of genezen bent van Covid-19 is dus niet voldoende. In de Bergkerk krijgt u een vaste zitplaats toegewezen. Om deze reden zal er geen koffie of thee worden geschonken.


Voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19, of naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18, telefoonnummer 0570 – 675 700, e-mailadres info@bibliotheekdeventer.nl.

Wij hopen u eindelijk weer in groten getale te mogen ontmoeten tijdens deze middag.

Vanaf zondag 10 oktober a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing over het Bergkwartier