Home -> Programma 2021

Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud

Vanaf zondag 27 juni a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing over Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud.

De lezing zal worden gegeven door Johan van der Veen, lid van de Werkgroep Vergeten Verzet Deventer.

In deze lezing schetst Johan van der Veen kort het linkse Deventer van de jaren twintig en dertig, toen de stad de geuzennaam ‘Moskou aan de IJssel’ kreeg. Vervolgens wordt het verzet in Deventer vanuit de kringen van revolutionair-socialisten en communisten besproken. Rien Ditzel, lid van het communistisch verzet, wist in november 1942 aan arrestatie door de Duitse bezetter te ontkomen. Ongeveer een maand later vluchtte hij onder de naam van iemand anders naar Calmbach in het Zwarte Woud. Er zal worden ingegaan op zijn tewerkstelling daar, op zijn mededwangarbeiders, waaronder drie Deventenaren, en op zijn arrestatie door de Gestapo. Zijn voorarrest in de gevangenis van Stuttgart en zijn ontsnapping komen eveneens aan de orde, en ook zijn verblijf in het ziekenhuis te Esslingen aan de Neckar en in het sanatorium van het Franse leger te Badenweiler.

Rien Ditzel, die in april 1963 overleed, kreeg in november 2018 een straat in de wijk Steenbrugge naar zich genoemd.

Via deze link website kunt u overigens ook onze vorige digitale lezingen terugkijken.

Na de lezing zal het Deventer Jaarboek 2021 worden gepresenteerd.

Het jaarboek zal in de week erna per post aan u worden toegezonden. Wij danken de redactie en de auteurs voor het fraaie resultaat. Wij hopen dat u er veel leesplezier aan zult beleven.

Tot slot kunnen wij melden dat onze Algemene ledenvergadering 2021 mede vanwege de maatregelen rondom Covid-19 in het najaar zal plaatsvinden. Tijdens die vergadering zal een voorstel worden gedaan voor een aantal noodzakelijke wijzigingen in de statuten van de vereniging. Uiteraard zullen wij u daarover tijdig berichten.