Home -> Programma 2020
Coronavirus
Het Dickensfestijn in Deventer, een kijkje achter de schermen
Rectificatie Markante Deventenaren: Hanna Brizée
Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren
Zicht op Deventer tussen 1500 en 1800
Digitale lezing door Huub van Sabben
Online Presentatie Deventer Jaarboek & Lezing over Roelof Schuiling
'Beroofd volgens de regels'
Gecombineerde lezing door Henk van Baalen & Clemens Hogenstijn

Coronavirus

Deventer, november 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het coronavirus en de maatregelen van de overheid om dat virus in te dammen, organiseren wij voorlopig geen bijeenkomsten met publiek. In plaats daarvan kunt u onze lezingen digitaal bekijken en wel op ons eigen YouTube-kanaal. Wanneer het weer mogelijk is, zullen wij onze normale bijeenkomsten hervatten. Uiteraard zullen wij u daarvan op de hoogte houden.

Het Dickensfestijn in Deventer, een kijkje achter de schermen

Klik op deze link voor een kijkje achter de schermen van het Charles Dickens Festijn in Deventer.

 

Rectificatie Markante Deventenaren: Hanna Brizée

Lees meer

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Klik op deze link voor de uitreiking van het 1e exemplaar aan de Burgemeester

Deventer, november 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

In onze vorige brief hebben wij u bericht dat onze vereniging dit jaar 45 jaar bestaat en dat wij dit jubileum willen vieren met de uitgave van een bijzonder boek:

'25 Markante Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen'.

Dickenslezing

Algemene ledenvergadering

Lees meer

Zicht op Deventer tussen 1500 en 1800

Deventer, oktober 2020

Lees meer

Digitale lezing door Huub van Sabben

Deventer, augustus 2020

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Lees meer

Online Presentatie Deventer Jaarboek & Lezing over Roelof Schuiling

 

Klik op deze link voor de presentatie van het Deventer Jaarboek & Roelof Schuiling.

Lees meer

'Beroofd volgens de regels'

Helaas zijn wij genoodzaakt onderstaande lezing tot nader orde uit te stellen.
Wij zullen u op de hoogte houden via mail en onze website.

 1. Opening.

 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019.

 3. Jaarverslag van het bestuur over 2019. Het jaarverslag 2019 zal worden gepubliceerd op onze website

  en in het Deventer Jaarboek 2020.

 4. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2019.

 5. Verslag van de kascontrolecommissie.

 6. Verlenen van décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid.

 7. Benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie. De heer N. Boekhout sr. treedt na drie jaar af. Zitting

  blijven houden de heer L.H.C. Kroes (derde jaar) en de heer T. Balsink (tweede jaar). De vergadering

  wordt voorgesteld een derde commissielid aan te wijzen.

 8. Bestuurssamenstelling. Henk van Baalen en Ben Monsma treden af als bestuurslid, maar stellen zich

  herkiesbaar. Het bestuur draagt hen voor tot herbenoeming.

 9. Vaststellen van de contributie voor 2021. Het bestuur vindt het belangrijk dat de vereniging voor een

  breed publiek toegankelijk is. Om die reden probeert het bestuur de contributie zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd moet het bestuur ervoor zorgen dat de vereniging financieel gezond is èn blijft, ook bij stijging van de kosten. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 vast te stellen op het bedrag van € 20,- per huisadres. Voor dit relatief geringe bedrag krijgen de leden zes bijeenkomsten met een lezing, een wandeling of een andere activiteit èn een exemplaar van het Deventer Jaarboek. Tijdens de vergadering zal hierop een toelichting worden gegeven.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

   

Lees meer

Gecombineerde lezing door Henk van Baalen & Clemens Hogenstijn

Zondag 26 januari 2020 om 12.00 uur in de Oude Mariakerk:
Een gecombineerde lezing door Henk van Baalen en Clemens Hogenstijn;

Henk over zijn jubileumboek
'Met vooruitziende blik', over de geschiedenis van de parkeergarage achter de Hema, en

Lees meer