Home -> Programma 2019 -> Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone burger & presentatie Deventer Jaarboek 2018

Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone burger & presentatie Deventer Jaarboek 2018

Op zondag 16 juni a.s. van 12.00 uur tot 13.30 uur zal de heer Henk Grooters voor ons een presentatie houden over zijn recent verschenen boek 'Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone burger'. Deze presentatie zal plaatsvinden op een toepasselijke locatie: de Buitensociëteit aan de Twelloseweg 1A te Steenenkamer. Aansluitend zullen wij onder zijn bezielende leiding een rondwandeling van ongeveer een half uur maken door Steenenkamer. Hiervoor dient u goed ter been te zijn.

In de buurtschap Steenenkamer waren vroeger voornamelijk tuinders gevestigd, die zich bezighielden met het telen van groente en bloemen. Inmiddels zijn de meesten daarvan verdwenen. Zij hebben plaatsgemaakt voor fraaie woningen.

In zijn boek gaat de heer Grooters, zelf oud-bewoner van Steenenkamer, in op de historie van de buurtschap, op de bewoners en hun familiebanden, op diverse bijzondere gebeurtenissen en de huizen in het gebied. Het boek is verfraaid met vele prachtige foto's. Kortom, een boek boordevol nostalgie. Ook over dit boek kunt u meer lezen in De Stentor: https://www.destentor.nl/deventer/geschiedenis-steenenkamer-komt-in-boek-tot-leven~a637f969/

 

Deventer Jaarboek 2018

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij tevens met gepaste trots ons Deventer Jaarboek 2018 presenteren. Ook dit jaar is de redactie er weer in geslaagd om een lezenswaardig boekwerk af te leveren, vol met interessante artikelen over de historie van Deventer. Uiteraard zal de kroniek, met het jaaroverzicht van bijzondere gebeurtenissen in de stad, voorzien van mooie foto's, wederom opgenomen zijn.

Na afloop kunt u het jaarboek direct meenemen, zodat u het diezelfde dag nog kunt lezen. Bijkomend voordeel is dat u de vereniging daarmee portokosten bespaart. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de presentatie bij te wonen, dan wordt het jaarboek, zoals gebruikelijk, per post naar u verzonden.

Tot slot nog een verzoek: mocht u iemand kennen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad, maar nog geen lid is van onze vereniging, dan zouden wij het zeer waarderen als u diegene op de mogelijkheid van het lidmaatschap wijst. Er is nog steeds geen betere reclame dan mond-op- mondreclame. Een nieuw lid kan zich aanmelden per mail aan de ledenadministratie (penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl)