Home -> Programma 2019 -> Deventer en andere Napoleontische legers

Deventer en andere Napoleontische legers

 

 

 

Op zondag 24 maart a.s. om 12.30 uur in Sociëteit De Hereeniging aan de Grote Poot 2.
Zal mevrouw drs. E. (Evelyn) Ligtenberg zal voor ons een presentatie houden naar aanleiding van haar boek: 'Wij vertrouwen op onze Keizer. Sallandse jongens vechten voor en tegen Napoleon, 1811-1815'.

Overijssel bestond in de Franse tijd uit drie arrondissementen. Elk van die arrondissementen was opgedeeld in een aantal kantons. Het arrondissement Deventer omvatte onder meer het kanton Raalte. Mevrouw Ligtenberg heeft voor dat kanton uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Zij zal vertellen over de lotgevallen van Sallandse jongens die deel uitmaakten van het leger van Napoleon, over het in- en uitloten van die jongens, de militaire keuring, de militaire opleiding, de uitrusting, de ontberingen, de overlevenden, de deserteurs, enzovoorts. De stad Deventer zal aan bod komen als centrale plaats in het arrondissement en als garnizoensplaats.

Voorafgaand aan deze presentatie zullen wij om 12.00 uur onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 houden. Ook daarvoor nodigen wij u van harte uit.