Home -> Programma 2017

De Beeldenstorm en de Raad van Beroerten in hun betekenis voor Deventer

De Beeldenstorm en de Raad van Beroerten in hun betekenis voor Deventer

Zondag 5 maart 2017 om 12:00 uur in Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2.

Lezing door de heer S. Wassing. 

De heer S. (Sander) Wassing MA, historicus, publicist en conservator, zal voor ons dan spreken over: Deventer, de Beeldenstorm (1566) en Alva's Raad van Beroerten. Een stad in de luwte van de (Beelden)storm?
De spreker, die ons twee jaar geleden verhaalde over vroege wederdopers in onze stad, mailt ter toelichting het volgende:
'Gedurende de zomer van 1566 stegen sociale, religieuze en economische spanningen in de Nederlanden tot een kookpunt. Overal vonden druk bezochte hagenpreken plaats waarbij de bevolking werd aangespoord tot actie. De vlam sloeg in de pan op 10 augustus 1566 in het nu Franse Steenvoorde. Gedurende de weken daarna verspreidde de Beeldenstorm zich over het land. Waar het Deventer betreft wordt het volgende opgemerkt in een overzichtswerk: 'In Overijssel was het heel lang kalm gebleven, hagenpreken werden er niet gehouden. De woelingen begonnen te Deventer.' Spreekbuizen van een tot dan toe ondergronds gebleven consistorie dienden zich eind augustus 1566 aan bij de magistraat van Deventer en maakten hun eisen kenbaar.   Een antwoord van landsheer Filips II kon niet uitblijven. Alva kwam naar de Nederlanden en riep de Raad van Beroerten in het leven: een speciale rechtbank die beeldenstormers moest opsporen en bestraffen. Alva's ijzeren vuist werd gevoeld in Deventer: ongeveer 70 inwoners werden gevonnist. Hoe liep het met deze mensen af? Wist de magistraat van Deventer het hoofd koel te houden tijdens de zomer van 1566? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.'