Rondom Deventer

Deventer Toen En Nu www.deventertoenennu.nl
De canon van de Overijsselse geschiedenis www.canonvanoverijssel.nl
Stichting Oud Deventer: www.oud-deventer.nl
Deventer geschiedenis: www.deventergeschiedenis.nl
Deventer op de kaart: www.deventeropdekaart.nl
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer: www.sied.nl
Stadsarchief Deventer : www.stadsarchiefdeventer.nl
Athenaeumbibliotheek Deventer www.obdeventer.nl/athenaeumbibliotheek
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving historischeverenigingdiepenveen.nl
Noordenbergkwartier Deventer www.noordenbergkwartierdeventer.nl
Oudheidkundige Kring Bathmen www.okbbathmen.nl
De geschiedenis van de
Eerste Nederlandse Rijwielfabriek Burgers in Deventer
www.burgers-enr.net