Hoe wordt u lid?

De Historische Vereniging is onmisbaar voor wie zich in Deventer thuis voelt, ongeacht hoe lang men hier woont.
 
Wat biedt de Historische vereniging nieuwe leden?
 
De vereniging biedt elk jaar een mooi gevarieerd programma voor al haar leden.
Voor een zeer bescheiden contributie van minimaal €15,- per jaar (een los nummer
van het Jaarboek kost normaliter al € 15,-) ontvangt een nieuw lid:

 
- Ongeveer zeven maal per jaar: lezingen, wandelingen, filmvoorstellingen, concerten etc.
- Een eigen inbreng bij grote culturele evenementen en stadsfeesten
- De uitgave van het Deventer Jaarboek t.w. van €15,-
- Een excursie naar een doel buiten de stad
 
Kortom, een prachtig aanbod voor iedereen die de stad een warm hart toedraagt.
 
Nieuwe leden zijn welkom.
U kunt zich opgeven per post en per mail:
 
Ledenadministratie:
mail@historischeverenigingdeventer.nl
 
Secretariaat:
secretariaat@historischeverenigingdeventer.nl
 
Websitebeheer:
info@historischeverenigingdeventer.nl  
 
Postadres:
Menstraat 13
7411 EX Deventer
tel: 06 - 41 36 17 08
 
ING. NL14 INGB 0004 0008 24 t.n.v. penningmeester Historische Vereniging Deventer