Home -> Programma 2020 -> Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Jubileumboek: 25 Markante Deventenaren

Dit jaar bestaat de Historische Vereniging Deventer 45 jaar. Al zijn het met corona zorgelijke tijden, het bestuur wil dit negende lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben wij besloten om het bereiken van deze eerbiedwaardige leeftijd te vieren met een bijzondere publicatie, waarin de levensgeschiedenissen van 25 Deventenaren voor het voetlicht worden gebracht.

Er is voor gekozen om eens niet zozeer de 'bobo’s', industriëlen of politici in het zonnetje te zetten, maar om verhalen te vertellen waarin we markante ‘gewone’ Deventenaren eren, mensen die door wie ze zijn of waren of om wat ze doen of gedaan hebben karakter aan de stad geven of gegeven hebben.

Verschillende Deventer auteurs hebben bijgedragen aan het boek, zo ook onze burgemeester, die het voorwoord heeft geschreven.

'25 Markante Deventenaren' wordt in november gepresenteerd. Een aantal auteurs zal dan kort vertellen over de door hen in het boek beschreven 'markante' personen. Deze presentatie kunt u vanaf zondag 15 november a.s. online bekijken via een link op deze pagina.

Het boek, dat 144 pagina's telt, gaat in de winkel € 22,50 kosten, maar zal voor leden van onze vereniging beschikbaar komen voor de gereduceerde prijs van € 14,95.

U kunt het boek vanaf nu voor de ledenprijs voorbestellen, door een e-mail te sturen aan onze penningmeester Jan Webbink, via penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl en door overmaking van € 14,95 op bankrekeningnummer NL14 INGB 0004 000 824, ten name van de Historische Vereniging Deventer, onder vermelding van: 25 Markante Deventenaren en de (achter)naam waaronder u bij de vereniging staat ingeschreven. U krijgt dan in november bericht waar en wanneer u het boek kunt afhalen in Deventer.

Indien u het boek per post toegezonden wilt krijgen, bedragen de portokosten € 5,-.
U maakt dan niet € 14,95 maar € 19,95 over op het genoemde bankrekeningnummer.

Als u niet over internet beschikt, kunt u in plaats van een e-mail een brief sturen naar: Historische Vereniging Deventer
Menstraat 13
7411 EX Deventer

 

Dickenslezing

U hebt wellicht gelezen dat het Dickensfestijn vanwege het coronavirus dit jaar helaas geen doorgang zal vinden. Om u toch in Dickenssferen te brengen, zullen wij in december een speciale online Dickenslezing organiseren. Wij zullen u daarover nog nader informeren.

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal tevens in december plaatsvinden, eveneens online. Ook daarvan ontvangt u nader bericht.