PhP120400 Historische Vereniging Deventer
Home -> Programma 2020 -> Coronavirus

Coronavirus

Deventer, maart 2020

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Zoals u inmiddels wellicht hebt vernomen, hebben het kabinet en het RIVM vanmiddag nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Gelet hierop, zien wij ons als bestuur helaas genoodzaakt om de aangekondigde bijeenkomst op zondag 26 april a.s. tot nader order uit te stellen.
Wat betreft de volgende bijeenkomsten, daar zullen wij u over nader berichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris