PhP120400 Historische Vereniging Deventer
Home -> Programma 2020 -> Coronavirus

Coronavirus

Deventer, maart 2020

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Zoals u inmiddels wellicht hebt vernomen, hebben het kabinet en het RIVM vanmiddag nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Gelet hierop, zien wij ons als bestuur helaas genoodzaakt om de aangekondigde bijeenkomst op zondag 29 maart a.s. tot nader order uit te stellen. Op dit moment is nog niet te voorzien of de bijeenkomst op zondag 26 april a.s. wel doorgang zal kunnen vinden. Uiteraard zullen wij u daarover nader berichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ivo Kroes secretaris