Deventer Jaarboek

Het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer, beoogt jaarlijks artikelen te publiceren over de geschiedenis van Deventer. Het Jaarboek bevat bovendien de volgende vaste rubrieken: Bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg; Aanwinsten Historisch Museum Deventer; Overledenen; Literatuuroverzicht; Gemeentebestuur; Straatnamen, de Deventer Kroniek en de jaarverslagen van de Historische Vereniging Deventer en de Stichting Oud Deventer..
Het Deventer Jaarboek is via de boekhandel verkrijgbaar voor de prijs van  € 15,00. Leden van de Historische Vereniging Deventer ontvangen het jaarboek gratis. Oude jaargangen zijn nog te koop bij antiquariaat ‘Gedrukt en geknipt voor u’, Kleine Overstraat 50 te Deventer.
 
 

De 29e editie van het Deventer Jaarboek bestrijkt de hele geschiedenis van stad en buitengebied:
van de geologische ondergrond van de middeleeuwse verdedigingswallen tot aan de romans van een
twintigste-eeuwse burgemeestersdochter. 

Aan de landweren zijn twee bijdragen gewijd: de archeologische rubriek van Bart Vermeulen en het
artikel van Bertus Brokamp.

Johan de Jong vertelt over de generaal Bruce die rond 1800 op campagne ging.
Aandacht voor het geestelijke bij Cécile de Morée over liederen in de Moderne Devotie,
en in Tineke Stein-Wilkeshuis portret van de zeventiende-eeuwse stadsmusicus Meester Lucas.

Lamberthe de Jong beschrijft het leven en romans van burgemeestersdochter Riek van Nijnatten-Dofegnies.
De overgang naar de moderne tijd in Deventer speelt ook in het leven en de lucratieve bedrijvigheden
van Christiaan Liesker.

De duistere kant van de twintigste eeuw heeft zijn sporen nagelaten in de onderduikershuizen
die Hans van Beeck in kaart brengt.