De Vereniging -> Vereniging
De Historische Vereniging Deventer (voorheen de Vereniging Oud Deventer) biedt elk jaar een gevarieerd programma voor de leden:
  • Lezingen, wandelingen, filmvoorstellingen, concerten, ongeveer zeven maal per jaar een excursie naar een doel buiten de stad.
  • Een eigen inbreng bij grote culturele evenementen en stadsfeesten.
  • De uitgave van het Deventer Jaarboek met een breed aanbod aan artikelen en vaste rubrieken, alles in goede samenwerking met andere instellingen binnen en buiten Deventer.
De vereniging werkt in een sfeer van gezelligheid aan vermeerdering van kennis en inzicht. Discussies en acties over betwiste zaken (als bestemmingsplannen en verbouwingen) en het voeren van actie (bezwaar- en beroepsschriften, procedures), hoe waardevol soms ook, is in goede handen bij anderen. Daartoe behoort de moederorganisatie van de vereniging: de Stichting Oud Deventer.
Leden kunnen naar eigen keuze aan programmaonderdelen deelnemen en ontvangen allen zonder extra kosten het Deventer Jaarboek thuis.
 
 
 
Bestuurssamenstelling
 
H.J. (Henk) van Baalen, voorzitter
B.T. (Ben) Monsma, secretaris
J. (Jan) Webbink, penningmeester
A.H. J. (Arnon) Brouwer, bestuurslid
Dr. C.M. (Clemens) Hogenstijn, adviseur