De Vereniging -> Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring:

De Historische Vereniging Deventer (hierna: de vereniging), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650085, organiseert voor haar leden lezingen, wandelingen, excursies, concerten, filmvoorstellingen en andere bijeenkomsten, alle op het gebied van de geschiedenis van Deventer. Ook geeft de vereniging eenmaal per jaar het Deventer Jaarboek uit, met wetenschappelijk verantwoorde artikelen met betrekking tot de historie van de stad en met een aantal vaste rubrieken, die vooral betrekking hebben op de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar, waaronder de Deventer kroniek.

Daarnaast werkt de vereniging regelmatig mee aan (de organisatie van) andere culturele evenementen in Deventer of daarbuiten.

Voor de uitoefening van haar taken verwerkt de vereniging (via haar bestuur) in beperkte mate een aantal persoonsgegevens van haar leden. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De vereniging vindt de bescherming van de privacy van haar leden belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met deze persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over welke persoonsgegevens de vereniging verwerkt, op welke wijze, met welk doel, de bewaartermijn en de beveiliging ervan en uw rechten op dit gebied.

Klik op de onderstaande link voor de laatste versie van onze privacyverklaring.

Privacyverklaring van de Historische Vereniging Deventer versie 23-05-2018