De Vereniging -> Jaarverslagen
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2022.
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2022.

Afgelopen jaar hebben we gelukkig afscheid kunnen nemen van de Corona. We hadden in het begin van het jaar nog te maken met de lockdown, maar naarmate het jaar vorderde werd deze versoepeld en op het eind van 2022 zijn alle coronamaatregelen verdwenen. Corona bestaat nog wel maar speelt bijna geen rol meer in ons leven. De lezingen konden weer met publiek gegeven worden en ze werden allemaal op video vastgelegd op onze website gezet. (onder het 'kopje' Publicaties / Lezingen).

Programma.

Het programma zag er in 2022 als volgt uit.

# Zondag 13 maart 2022 vertoonden Erna Lammers en Lamberthe de Jong een door hun gemaakte film: De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht.

# Zondag 1 mei 2022 hield Joep Boerboom een lezing over zijn boek: Beroofd Volgens Regels.

# Zondag 19 juni een lezing van Theo ten Have over Walvissen Vooraf vond de ALV van de vereniging plaats Na afloop van de lezing de presentatie van het Deventer Jaarboek 2021.

# Zondag 26 juni werd de Historische speurtocht Deventer georganiseerd, een tocht voor jong en oud.

# Zondag 10 juli in MIMIK, een inleiding door Johan Bunt over de geschiedenis van de cinematografie. Gevolgd door het vertonen van films over Deventer, tijdens en na de oorlog.

# Zondag 18 september een lezing in de voormalige H.Hartkerk aan de Zwolseweg over een drietal boeken Hart van de Zwolseweg, 100 jaar Alexander Hegiusstraat en 100 jaar Sweelinckstraat.

# Zondag 13 november gaf Eddy van Hijum in MIMIK een lezing De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672.


Deventer Jaarboek.

Ook dit jaar heeft de Historische Vereniging het Deventer jaarboek kunnen presenteren. Zoals elk jaar bevat het jaarboek diverse lezenswaardige en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de geschiedenis van onze stad. Verder is een aantal vaste rubrieken opgenomen, die betrekking hebben op de ontwikkelingen en gebeurtenissen van 2022, waaronder de Deventer kroniek.

Aan het einde van 2022 had de vereniging 745 leden, 16 vrienden van de HVD en 16 sponsoren.
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen verwelkomen.
De contributie moest wegens de hogere onkosten iets verhoogd worden tot € 20,00 per huisadres, inclusief een exemplaar van het Deventer Jaarboek.
Ook de A.L.V. op 26 juni 2022 is op video opgenomen en is te vinden op de website.

Naast het gewone lidmaatschap is het vanaf 2020 ook mogelijke om Vriend te worden van de vereniging.
Vrienden van de vereniging zijn personen of instellingen of bedrijven die het bestaan van de vereniging zo’n warm hart toedragen, dat zij de vereniging extra financieel willen ondersteunen (voor particulieren vanaf € 100 per jaar, voor bedrijven/instellingen vanaf € 250 per jaar).
 

Het bestuur bestond eind 2022 uit : Henk van Baalen (voorzitter), Ben Monsma (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Arnon Brouwer en René Berends (bestuursleden).

Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel. Helaas heeft Maria Janssen als assistent secretaris afscheid genomen.

Sinds 2020 heeft de Historische Vereniging Deventer ook een eigen pagina op Facebook.

Ben Monsma

Secretaris.

Zie voor meer informatie over de Historische Vereniging Deventer www.historischeverenigingdeventer.nl

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021.

Wederom een bewogen jaar.

Ook 2021 stond weer in het teken van de coronacrisis. Dachten we een jaar geleden het coronavirus zal toch wel eens tot een goed einde komen, maar helaas. We begonnen 2021 in een strenge lock down, daarom konden de meeste lezingen niet met publiek plaats vinden. De lezingen zijn wel gehouden, maar in de Schalm en op video opgenomen. Een week later stond de video op de website. Gelukkig kon één lezing wel met publiek plaats vinden en dat was op 11 oktober in de Bergkerk. Het bestuur heeft zijn best gedaan om toch contact met u te houden middels per mail of per brief en de informatie op onze website www.historische verenigingdeventer.nl. Al deze lezingen van dit jaar kunt u dus nog eens rustig terugkijken.

Programma.

Het programma zag er in 2021 als volgt uit.

# Zondag 6 maart 2021 sprak Peter Paul Hattinga Verschure over het door hem geschreven boek: Zie de Stad Deventer in tekeningen. Op video opgenomen.

#  Zondag 4 april 2021, een lezing van ons bestuurslid René Berends over: Deventer en haar historische relatie met Indonesië en het huidige Indonesië. Op video opgenomen.

#  Zondag 1 mei 2021 hield Jan Verstraaten een voordracht over: Ooggetuige. Krijgsgevangenen in Indië en Japan. Op video opgenomen.

#  Zondag 27 juni 2021, Johan van der Veer vertelde over: Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud. Op video opgenomen. Tevens werd het Deventer Jaarboek, 35e editie, gepresenteerd.

#  Zondag 31 juli 2021, Clemens Hogenstijn gaf een lezing over het door hem geschreven boek: Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer. Op video opgenomen.

#  Zondag 11 oktober 2021, Ingrid van Bergenhenegouwen, communicatiedeskundige en Berend Jan Schrieken, directeur van het Bergkwartier, vertelden over: Pioniers van het Bergkwartier. Deze lezingen konden dus publiekelijk bijgewoond worden, maar is ook op video opgenomen.

#  Zondag 25 december 2021 vertelde René Berends over zijn onderzoek: Deventer en haar leesplankjes. Op video opgenomen.

 

Deventer jaarboek.

Ook voor de redactie van het Deventer Jaarboek was het door de coronamaatregelen om een mooi jaarboek samen te stellen, en het is wederom gelukt. Zoals elk jaar vinden we diverse lezenswaardige en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de geschiedenis van onze stad, waaronder ook de Deventer kroniek, in het Deventer Jaarboek.

 

Leden en bestuur.

Aan het begin van het jaar had de vereniging 735 leden.

Aan het einde van 2021 had de vereniging 714 leden, 17 vrienden, 11 sponsoren en 11 verenigingen in de omgeving waar we contact mee hebben. De Algemene Ledenvergadering moest ook dit jaar in aangepaste vorm plaats vinden. De contributie bleef €17,50 per jaar per huisadres, inclusief een exemplaar van het Deventer Jaarboek.

Ook de A.L.V. op 18 december 2021 is op video opgenomen en is te vinden op onze website. Naast het gewone lidmaatschap is het vanaf 2020 ook mogelijk om Vriend te worden van de vereniging. Vrienden van de vereniging zijn personen of instellingen of bedrijven die het bestaan van de vereniging zo’n warm hart toedragen, dat zij de vereniging extra financieel willen ondersteunen (voor particulieren vanaf €100 per jaar, voor bedrijven/instellingen vanaf €250 per jaar).

Het bestuur bestond eind 2021 uit: Henk van Baalen (voorzitter), Ben Monsma (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Arnon Brouwer en René Berends. Ivo Kroes heeft onlangs zijn functie als secretaris neergelegd en is opgevolgd door Ben Monsma.

Het bestuur heeft zeven maal – al dan niet digitaal – vergaderd. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel. Ook Maria Janssen, is als assistent secretaris bij deze vergaderingen aanwezig.

Sinds 2020 heeft de Historische Vereniging Deventer ook een eigen pagina op Facebook.

Ben Monsma

Secretaris