Home -> Programma 2019

Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone burger & presentatie Deventer Jaarboek 2018

Op zondag 16 juni a.s. van 12.00 uur tot 13.30 uur zal de heer Henk Grooters voor ons een presentatie houden over zijn recent verschenen boek 'Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone burger'. Deze presentatie zal plaatsvinden op een toepasselijke locatie: de Buitensociëteit aan de Twelloseweg 1A te Steenenkamer. Aansluitend zullen wij onder zijn bezielende leiding een rondwandeling van ongeveer een half uur maken door Steenenkamer. Hiervoor dient u goed ter been te zijn.

In de buurtschap Steenenkamer waren vroeger voornamelijk tuinders gevestigd, die zich bezighielden met het telen van groente en bloemen. Inmiddels zijn de meesten daarvan verdwenen. Zij hebben plaatsgemaakt voor fraaie woningen.