Home -> Programma 2019
Deventer en andere Napoleontische legers
'Deventer - van Vikingwal tot Vestingwal'

Deventer en andere Napoleontische legers

Op zondag 24 maart a.s. om 12.30 uur in Sociëteit De Hereeniging aan de Grote Poot 2.
Zal mevrouw drs. E. (Evelyn) Ligtenberg zal voor ons een presentatie houden naar aanleiding van haar boek: 'Wij vertrouwen op onze Keizer. Sallandse jongens vechten voor en tegen Napoleon, 1811-1815'.

Overijssel bestond in de Franse tijd uit drie arrondissementen. Elk van die arrondissementen was opgedeeld in een aantal kantons. Het arrondissement Deventer omvatte onder meer het kanton Raalte. Mevrouw Ligtenberg heeft voor dat kanton uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Zij zal vertellen over de lotgevallen van Sallandse jongens die deel uitmaakten van het leger van Napoleon, over het in- en uitloten van die jongens, de militaire keuring, de militaire opleiding, de uitrusting, de ontberingen, de overlevenden, de deserteurs, enzovoorts. De stad Deventer zal aan bod komen als centrale plaats in het arrondissement en als garnizoensplaats.

Voorafgaand aan deze presentatie zullen wij om 12.00 uur onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) 2019 houden. Ook daarvoor nodigen wij u van harte uit.

 

 

 

'Deventer - van Vikingwal tot Vestingwal'

Op zondag 3 februari a.s. van 12.00 uur tot 13.30 uur in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt 35 te Deventer. Ons medelid de heer Gijsbert Heetveld zal dan een lezing houden naar aanleiding van zijn recente boek 'Deventer - van Vikingwal tot Vestingwal'. In dit boek beschrijft hij op boeiende wijze de defensiesystemen die in de loop der eeuwen zijn ontwikkeld om vijandelijke invallen in de stad te voorkomen. Verschillende onderdelen daarvan zijn nu nog in het straatbeeld te herkennen.