Home -> Programma 2021
Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud
'Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)’
Deventer in relatie met Nederlands-Indië en het huidige Indonesië
Peter Paul Hattinga Verschure. Zie de Stad. Deventer in tekeningen
Coronavirus

Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud

Vanaf zondag 27 juni a.s. kunt u hier online kijken en luisteren naar een lezing over Rien Ditzel, een Deventer verzetsman in het Zwarte Woud.

De lezing zal worden gegeven door Johan van der Veen, lid van de Werkgroep Vergeten Verzet Deventer.

In deze lezing schetst Johan van der Veen kort het linkse Deventer van de jaren twintig en dertig, toen de stad de geuzennaam ‘Moskou aan de IJssel’ kreeg. Vervolgens wordt het verzet in Deventer vanuit de kringen van revolutionair-socialisten en communisten besproken. Rien Ditzel, lid van het communistisch verzet, wist in november 1942 aan arrestatie door de Duitse bezetter te ontkomen. Ongeveer een maand later vluchtte hij onder de naam van iemand anders naar Calmbach in het Zwarte Woud. Er zal worden ingegaan op zijn tewerkstelling daar, op zijn mededwangarbeiders, waaronder drie Deventenaren, en op zijn arrestatie door de Gestapo. Zijn voorarrest in de gevangenis van Stuttgart en zijn ontsnapping komen eveneens aan de orde, en ook zijn verblijf in het ziekenhuis te Esslingen aan de Neckar en in het sanatorium van het Franse leger te Badenweiler.

Rien Ditzel, die in april 1963 overleed, kreeg in november 2018 een straat in de wijk Steenbrugge naar zich genoemd.

Via deze link website kunt u overigens ook onze vorige digitale lezingen terugkijken.

Na de lezing zal het Deventer Jaarboek 2021 worden gepresenteerd.

Het jaarboek zal in de week erna per post aan u worden toegezonden. Wij danken de redactie en de auteurs voor het fraaie resultaat. Wij hopen dat u er veel leesplezier aan zult beleven.

Tot slot kunnen wij melden dat onze Algemene ledenvergadering 2021 mede vanwege de maatregelen rondom Covid-19 in het najaar zal plaatsvinden. Tijdens die vergadering zal een voorstel worden gedaan voor een aantal noodzakelijke wijzigingen in de statuten van de vereniging. Uiteraard zullen wij u daarover tijdig berichten.

'Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945)’

Boekpresentatie door Jan Verstraaten.

Ton Verstraaten vertrok in 1938 als 20-jarige jongen naar Nederlands-Indië. In 1941 werd hij ‘onder de wapenen geroepen’, zoals dat heet, en werd hij militair bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Na de capitulatie van het KNIL in 1942 werd Ton krijgsgevangene van de Japanners.

Het boek verhaalt over de verschrikkingen die hij heeft meegemaakt gedurende zijn krijgsgevangenschap in Nederlands-Indië en zijn dwangarbeid in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is na zijn overlijden uitgebracht door zijn zoons Jan en Peter Verstraaten en is gebaseerd op de verslagen die hij heeft nagelaten. Deze verslagen geven blijk van zijn humor, moed, doorzettingsvermogen en relativeringskunst. Het is een aangrijpend ooggetuigenverslag geworden.

Wij hebben Jan Verstraaten, eveneens woonachtig in Deventer, bereid gevonden om over dit boek een lezing te houden. 

Klik op deze link voor de presentatie


Wij denken dat dit een aansprekend onderwerp is in aanloop naar de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei a.s. 

Deventer in relatie met Nederlands-Indië en het huidige Indonesië

Graag maken wij u attent op onze volgende activiteit. Vanaf zondag 4 april a.s. kunt u hier op onze website kijken en luisteren naar een lezing van ons bestuurslid René Berends over Deventer en haar relatie met de voormalige kolonie Nederlands-Indië en het huidige Indonesië.

Klik op deze link voor de presentatie

Al bij de eerste Nederlanders die in de zestiende eeuw koers zetten naar het Verre Oosten was een Deventenaar. Sindsdien is er een hechte relatie ontstaan tussen de stad en de koloniale gebieden van weleer en het Indonesië van nu: we hadden de Koloniale Landbouwschool, er zijn in de geschiedenis twee Deventenaren benoemd in het hoogste ambt in Batavia, namelijk tot gouverneur-generaal, de Birnies importeerden tabak uit Indië, tal van Deventer bedrijven exporteerden naar Batavia en Samarang en al gauw na de komst van de eerste KNIL-militairen in Nederland – deze week 70 jaar geleden – kreeg Deventer een Molukse wijk. Maar er is meer... nog veel meer te vertellen over de relatie van de stad en de Deventenaren met het Indië van toen en het Indonesië van nu. U zult het zien en horen tijdens de lezing van René Berends.

Peter Paul Hattinga Verschure. Zie de Stad. Deventer in tekeningen

Vanwege het coronavirus is het helaas nog steeds niet mogelijk om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom gaan wij voorlopig door met het online aanbieden van onze lezingen.

De Historische Vereniging Deventer presenteert bij deze een lezing van Peter Paul Hattinga Verschure over de totstandkoming van zijn boek ‘Zie de Stad. Deventer in tekeningen’.

Klik op deze link voor de presentatie

De Deventer kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure heeft sinds de jaren negentig een groot aantal tekeningen, etsen en schilderijen gemaakt met zijn stad als onderwerp. De tekeningen zijn op locatie tot stand gekomen en brengen de stad in beeld in haar altijd voortgaande ontwikkeling; de stad is nooit ‘af’. In het boek ‘Zie de stad. Deventer in tekeningen’ heeft hij een groot aantal van zijn werken gebundeld. Het is uitgegeven door de Walburg Pers. In deze lezing vertelt hij aan de hand van dia's over zijn beleving van de stad en de wijze waarop hij dat in beeld heeft gebracht in deze bijzondere uitgave.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

Coronavirus

Deventer, februari 2021

Beste leden van de Historische Vereniging Deventer,

Vanwege het coronavirus en de maatregelen van de overheid om dat virus in te dammen, organiseren wij voorlopig geen bijeenkomsten met publiek. In plaats daarvan kunt u onze lezingen digitaal bekijken en wel op ons eigen YouTube-kanaal. Wanneer het weer mogelijk is, zullen wij onze normale bijeenkomsten hervatten. Uiteraard zullen wij u daarvan op de hoogte houden.