Home -> Programma 2018
Leo Halle " De Leeuw van Deventer, Milaan en Dublin"

Bezoek en lezing Deventer Gasfabriek

Zondag 16 september a.s. brengen wij om 12:00 uur een bezoek aan de Gasfabriek. 
Adres: zutphenseweg 6 in Deventer.
Bouwhistoricus Wijnand Bloemink zal een lezing houden over de geschiedenis van de Oude Gasfabriek en de historische panden op het terrein. Deze panden, waarin inmiddels verschillende - vooral - startende ondernemingen zijn gevestigd, kunt u vervolgens ook bekijken.

Rondleiding Klooster Nieuw Sion, de voormalig Abdij Sion

Zondag 15 juli a.s. om 12.00 uur in Klooster Nieuw Sion, de voormalige cistercieenzer Abdij Sion, aan de Vulikerweg 6 in Diepenveen.
Onder leiding van een deskundige gids krijgt u een rondleiding door het eind negentiende-eeuwse kloostercomplex en de bijbehorende tuinen.
U krijgt inzicht in het kloosterleven en komt langs vele, voor u wellicht onbekende plaatsen. De rondleiding start vanaf de poort.

Deventer 1250 jaar

 

 

 

 

In 2018 wordt gevierd dat Deventer 1250 jaar bestaat. De Historische Vereniging Deventer wil graag bij dit lustrum stilstaan en organiseert daarom op zaterdag 26 mei a.s. van 11.00 uur tot 16.00 uur in de Grote of Lebuinuskerk een Historisch Festijn Deventer 1250 jaar. Bezoekers krijgen een veelzijdig programma aangeboden, met lezingen, muziek, een historische markt en de presentatie van het Deventer Jaarboek 2018, dat geheel in het teken staat van dit jubileum.

Henk Slechte, auteur van het standaardwerk 'Geschiedenis van Deventer', houdt een inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer. Vervolgens geven verschillende auteurs van het Deventer Jaarboek 2018 korte presentaties. In deze bijzondere editie van het jaarboek is de tijdspanne van twaalfenhalve eeuw opgedeeld in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw is een voorwerp gezocht dat iets kenmerkends uit die tijd vertegenwoordigt. Een aantal auteurs bespreekt een of meer van die bijzondere voorwerpen, aan de hand waarvan de rijke historie van de stad wordt belicht. Per ronde kan de bezoeker uit deze presentaties kiezen. Gedurende de dag is er tevens een historische markt, waaraan ongeveer twintig instellingen

en particulieren uit Deventer e.o. meewerken. Zij tonen hun activiteiten, bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten en boeken, enz. met betrekking tot de geschiedenis van stad en streek. Tussendoor kan men genieten van muziek van Wim Diepenhorst, een Deventer koor en van Acoustic Live. Het uitgewerkte programma is hieronder opgenomen.

Het festijn loopt onafgebroken door en is openbaar en gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vrij- in en uitlopen.


Zaterdag 26 mei 11.00 – 16.00 uur.
Grote of Lebuinuskerk, Grote Kerkhof 38.
 

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINKJES VOOR HET PROGRAMMA

Flyer Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Poster Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

Persbericht Historisch Festijn Deventer 1250 jaar (KLIK VOOR MEER INFO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat volgt:

-Rondleiding door de oude gasfabriek

-etc.

 

 

 

Focus op Indonesië ipv schilder Bernard Gerritsen

Zoals aangekondigd in onze uitnodiging, zou mevrouw Smit-Muller zondag 25 maart a.s., in aansluiting

op onze jaarlijkse huishoudelijke Algemene Ledenvergadering 2018, een lezing houden over de Deventer schilder A.G. (Bernard) Gerritsen.  Gisteren bleek echter dat zij als gevolg van een val helaas niet daartoe in staat is. Gelukkig hebben wij ons medebestuurslid René Berends bereid gevonden om voor een alternatief te zorgen. In het kader van het evenement Focus op Indonesië heeft hij onlangs tweemaal een presentatie gehoud over de eeuwenoude band tussen Deventer en Nederlands-Indië. Zondag zal hij deze presentatie ook voor onze vereniging houden.


Graag ontvangen wij u zondag a.s. in Vergader- en Partycentrum De Horst, met om 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering 2018 en aansluitend om 12.30 uur de lezing door René Berends.

Leo Halle " De Leeuw van Deventer, Milaan en Dublin"

Zondag 28 januari 2018 om 12:00 uur een lezing over Leo Halle. 

Door de heer Ben Halle (zoon van Leo Halle) en de heer Rene Berends (tevens bestuurslid van onze vereniging) in de Oude MariaKerk, Nieuwe Markt 35.

 

 

Daarnaast volgt nog de viering van 1250 jaar Deventer en meer . . . .