Publicaties -> Boeken -> Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar

Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar

 

 

 

 

 


Beste kunstliefhebbers,

We zijn trots en het is ons een eer u aan te kondigen dat het boek Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar van kunsthistorica Drs. Roel H. Smit-Muller op 3 februari 2017 bij uitgeverij Waanders zal verschijnen.

Tegelijkertijd zal er een fraaie expositie worden geopend met een fenomenaal aantal van zijn beste werken in de Bergkerk te Deventer. De expositie duurt van 4 februari tot en met 19 maart 2017.

Het boek is een fraai geheel geworden dat recht doet aan de bijzondere figuur die Bernard Gerritsen was voor Nederland en voor de stad Deventer in het bijzonder.

De burgemeester van Deventer, de heer  Ir. A.P. Heidema, zal de expositie openen waarbij het eerste boek overhandigd zal worden.

Bernard Gerritsen was een markante man met een betekenisvol oeuvre. Het boek wordt een fraaie publicatie van ca. tweehonderd  pagina’s met mooie verhalen en een overzicht van zijn schilder-periodes en thema’s, geïllustreerd met kleuren foto’s van zijn werken. We streven naar een zo volledig mogelijke inventarisatie van zijn werken.

Een aantal gulle particulieren en culturele fondsen maakten dit deels mogelijk. We doen een beroep op u om het project kostendekkend te maken. Voor een bedrag van minimaal € 85.00 kunt u ons sponsoren. U ontvangt daarvoor een door de auteur, mevr. Roel H.Smit-Muller, getekend boek en een uitnodiging voor de opening van de expositie op 3 februari 2017. Bovendien ontvangt u een gelimiteerde hoogwaardige print van een van de bekende Gerritsen werken.

Doet u ook mee als sponsor? Graag ontvangen we uw reactie voor 10 november via een e-mail naar info@aggerritsenstichting.nl of via de contactpagina van de website (www.aggerritsenstichting.nl).

U kunt uw bedrag overmaken op NL29RABO 0302 6230 43 ten name van Bernard A.G. Gerristen Stichting onder vermelding van uw naam, plaatsnaam en e-mailadres. Wij zorgen dan tevens voor een eervolle vermelding in het boek, mits u hierop prijs stelt natuurlijk. Uw e-mailadres blijft privé.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en we zien er naar uit u te mogen begroeten in februari op de expositie.

Namens het bestuur van de Bernard A.G.Gerritsen Stichting

Ton Klomp, penningmeester