Publicaties -> Boeken -> Stad & land in nieuw verband

Stad & land in nieuw verband

Grensgeschillen in het ommeland van Deventer.
 
Na een moeizaam proces worden de gemeenten Diepenveen (1999) en Bathmen (2005) samengevoegd met de gemeente Deventer.
 
Het boek "Stad en land in nieuw verband" beschrijft en analyseert dit proces van herindeling. Wat waren de bezwaren en emoties van bewoners, vooral in de dorpen? Wat waren de argumenten van bestuurders en volksvertegenwoordigers? En hoe steekhoudend zijn die argumenten heden ten dage? De schrijver, Gerard Sizoo, voerde gesprekken met sleutelfiguren uit die tijd, zoals actievoerders, gemeentebestuurders en bestuurders van de provincie en komt met veel informatie die destijds achter de schermen verborgen bleef.
 
In breder perspectief kijkt hij verder terug in de geschiedenis en beschrijft kort de relatie tussen stad en land door de eeuwen heen: de verhouding tussen de Hanzestad Deventer en de omliggende schoutambten, de gemeentevorming in 1811 en de mislukte herindelingsplannen voor Deventer, Diepenveen en Bathmen in 1940-1941 (!) en 1970-1973. Deze historische aanloop verklaart voor een deel de emoties en frustraties bij het
 
herindelingsproces tussen 1995 en 2005. 
Ook schetst hij wat na de herindelingen is gedaan om de samenvoegingen in goede banen te leiden en in hoeverre dat succesvol was. En wat deze fusie, waardoor Deventer ook een middelgrote plattelandsgemeente werd, en de fusies Olst-Wijhe en Raalte-Heino hebben betekend voor de samenwerking in  Salland.
 
Het boek is rijk geïllustreerd en zal vooral voor mensen die destijds bij de herindelingen waren betrokken herinneringen naar boven halen.
 
Over de auteur
Gerard Sizoo werkte van 1991 tot 2012 bij de (oude en nieuwe) gemeente Deventer. Hij was van begin tot eind nauw betrokken bij de gemeentelijke herindeling en vanaf 2005 ook bij de plattelandsbeleid van de nieuwe gemeente. Zijn verwondering over het verloop van het proces van herindeling en zijn nieuwsgierigheid naar wat het heeft opgeleverd waren de prikkel om dit boek te schrijven.