Publicaties -> Boeken

Het Deventer Jaarboek 2014 (nr. 28)

Deze 28ste editie van het Deventer Jaarboek toont wederom de geschiedenis van de stad en het buitengebied in diverse facetten. Op de omslag een afbeelding van de Brink rond 1800 met de Waag prominent in beeld. Het openingsartikel behandelt de bijzondere verbondenheid van Erasmus met Deventer. Daarna komt het bloeiende leven en werk van de zeventiende-eeuwse kunstschilder Jacob Hogers aan bod. In het volgende artikel worden de Leidse vriendenboekjes beschreven van studenten uit prominente Deventer families.
 
In 1913 werd het stadje Oud Deventer herschapen voor de viering van honderd jaar koninkrijk: een uitvoerig woord- en beeldverslag van stad en feestterrein. Het laatste en meest recente artikel behandelt leven en werk van de bekende jeugdboekenschrijver Cees Wilkeshuis.
 
De vaste rubrieken bespreken de laatste aanwinsten van het Historisch Museum Deventer en van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek. Zoals gebruikelijk is er tot slot aandacht voor bouwhistorie en archeologie, nieuwe straatnamen, overledenen, B en W Gemeenteraad en de Deventer Kroniek. 
Het jaarboek is te koop in de boekhandel. Leden van de vereniging ontvangen het jaarboek gratis.