Publicaties -> Boeken -> Gisbert Cuper

Gisbert Cuper

Gisbert Cuper
 

Op 22 november 2016 zal het driehonderd jaar geleden zijn dat in zijn woonplaats Deventer de Deventer burgemeester en geleerde Gisbert Cuper (1644-1716) overleed.

Gisbert Cuper, hoogleraar oudheidkunde aan het Athenaeum Illustre van Deventer en later enkele jaren rector van deze hogeschool, was in zijn tijd een vermaard geleerde. Behalve als auteur van enkele boeken over oudheidkundige onderwerpen, was Cuper destijds wijd en zijd bekend als schrijver van een enorm aantal brieven over allerlei wetenschappelijke onderwerpen. Met talloze geleerden in heel Europa wisselde hij wetenschappelijk nieuws uit, daarmee de rol vervullend die later door wetenschappelijke tijdschriften zou worden overgenomen.

In 1675 werd Gisbert Cuper door stadhouder Willem III in de Deventer magistraat benoemd. Veelvuldig was hij in deze stad burgemeester. Ook werd hij namens Deventer gedurende een aantal jaren afgevaardigd naar de Staten-Generaal in Den Haag.

Hij woonde de laatste twintig jaar van zijn leven in huis De Schuur, dat stond op de plek waar thans het nieuwe deel van het stadhuiscomplex staat. Daar had hij een omvangrijke bibliotheek en een fraaie verzameling antiquiteiten en etnografische voorwerpen.

Later is Cuper in de vergetelheid geraakt. Tot voor kort wisten maar weinig Deventenaren wie Gisbert Cuper was. Er was maar weinig wat aan hem herinnerde. Wel is er de laatste jaren op landelijk niveau weer belangstelling voor zijn brieven, waarvan er vele bewaard zijn gebleven. En ook de zeer bijzondere vondsten in de beerput van Cuper door archeologen na de afbraak van de oude Deventer Schouwburg in 2013 hebben hem weer enigszins op de kaart gezet.

Zijn driehonderdste sterfdag, 22 november, is een goede aanleiding om Cuper verder aan de vergetelheid te ontrukken. Op deze dag verschijnt een korte biografie van hem: Gisbert Cuper, Deventer burgemeester en geleerde (1644-1716) van de hand van Catherine Bolkestein. Het boek is een uitgave van Corps 9 Publishers in Deventer en zal vanaf 23 november verkrijgbaar zijn bij boekhandel Praamstra, de museumwinkel in De Waag en bij de VVV-winkel voor een bedrag van € 13,95.

Op 22 november wordt tevens een gedenkteken van Gisbert Cuper in het oude deel van het stadhuis onthuld.

Verder is de tentoonstelling Palmyra, stad van duizend zuilen in Deventer van 11 november 2016 tot 12 februari 2017 in Museum De Waag te zien. Gisbert Cuper heeft omstreeks 1694 het ruim vier meter brede schilderij ‘Zicht op Palmyra’ laten vervaardigen. Deze Grieks-Romeinse stad genoot zijn bijzondere belangstelling. Dit schilderij is het topstuk van de tentoonstelling over het oude Palmyra en het Palmyra van nu. Ook aan Gisbert Cuper zelf wordt in de expositie ruim aandacht besteed.

En tot slot wordt op 22 november ook de Cuper Wandeling gelanceerd, die voert langs plekken in de binnenstad die met Gisbert Cuper in verband staan. Dit boekje zal vanaf de dag daarop voor een gering bedrag verkrijgbaar zijn bij de museumwinkel en in de VVV-winkel.