Publicaties -> Boeken
Licht, lucht en ruimte in Deventer.
Kinderen van Deventer
Met vooruitziende blik
Deventer als hoofdstad van Overijssel
Leer mij Salland kennen
Stoomtrein Zutphen-Deventer.
ABC! Daar begint het mee.
Kerk Diepenveen: 'Van kloosterkapel naar dorpskerk'
Station Deventer 100 jaar
Gisbert Cuper
Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar
Opgaan, blinken en verzinken. De geschiedenis van het geslacht Van Brederode van Bolswaert
Het Stromende Getij. Herinneringen aan Deventer
Werkgroep Bouwhistorie Deventer
Stad & land in nieuw verband
'Ik draag de stad in mij'
Historische Atlas van Deventer
Het Deventer Jaarboek 2014 (nr. 28)
Het feest der herkenning
De Boreel. Van kazerne tot inspiratiebron
De canon van de stadsgeschiedenis in vijftig vensters

Licht, lucht en ruimte in Deventer.

Met de publicatie van het boek

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur 1945 - 1963

wil de Stichting Oud Deventer de aandacht vestigen op het belang van nieuwe architectuur en stedenbouwkundige projecten uit de wederopbouwperiode. Het boek laat zien hoe in Deventer landelijke ontwikkelingen en tendensen hun beslag kregen: de koortsachtige bouwactiviteit, de doorzonwoningen, de eerste flats, het ideaal dat de burgers zich zouden kunnen ontplooien in een wijk met voldoende groen en voorzieningen als winkels en scholen.

In deze uitgave worden gebouwen en stedelijke ensembles uit de wederopbouwperiode gepresenteerd die bescherming verdienen.Het boek biedt volop kijk- en leesplezier voor iedereen die geïnteresseerd is in de (her)waardering van wederopbouwarchitectuur, die mede bepalend is voor het aanzicht van Deventer.

'25 Markante Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen'.


In dit boek vertellen verschillende auteurs nu eens geen verhalen over prominente 'BD'ers' (Bekende Deventenaren), maar zij nemen u mee in het verhaal van 'gewone', kleurrijke inwoners die in de gemeente Deventer 'wereldberoemd' zijn. Allen hebben door hun karakter, een bijzonder talent of hun originaliteit de identiteit van de stad en haar omgeving mede vormgegeven.

Het zijn 25 mooie verhalen over bijzondere voorvallen en intrigerende daden, over doorzettingsvermogen en veerkracht.
Deventer heeft iets intiems, bekends en vertrouwds, maar is zeker ook een gemeente met karakter en dat karakter wordt gevoed door de vele initiatiefrijke inwoners.

Het zijn 25 mooie verhalen over bijzondere voorvallen en intrigerende daden, over doorzettingsvermogen en veerkracht.
Deventer heeft iets intiems, bekends en vertrouwds, maar is zeker ook een gemeente met karakter en dat karakter wordt gevoed door de vele initiatiefrijke inwoners.

Het boek, dat 144 pagina's telt, is vanaf maandag 9 november te koop bij Boekhandel Praamstra en Bruna (vestiging Korte Bisschopstraat) voor het bedrag van € 19,95.

Als lid van onze vereniging kunt u het boek echter voor de gereduceerde prijs van
€ 14,95 bestellen, door een e-mail te sturen aan onze penningmeester Jan Webbink, via penningmeester@historischeverenigingdeventer.nl en door overmaking van € 14,95 op bankrekeningnummer NL14 INGB 0004 000 824, ten name van de Historische Vereniging Deventer, onder vermelding van: 25 Markante Deventenaren en de (achter)naam waaronder u bij de vereniging staat ingeschreven.

Nadat u het boek hebt besteld en betaald, kunt u het op zaterdag 14 november a.s. tussen 12.00 uur en 14.00 uur afhalen op het adres Menstraat 13 te Deventer. Houdt u daarbij wel rekening met de geldende coronamaatregelen, waaronder de 1,5 meterregel.

Let op: het boek kan alleen worden afgehaald als u het boek vooraf hebt besteld en betaald. Het is niet mogelijk om het boek ter plaatse aan te schaffen en contant te betalen.

Indien u het boek per post toegezonden wilt krijgen, bedragen de portokosten € 5,-. U maakt dan niet € 14,95 maar € 19,95 over op het genoemde bankrekeningnummer. Als u niet over internet beschikt, kunt u in plaats van een e-mail een brief sturen naar: Historische Vereniging Deventer
Menstraat 13
7411 EX Deventer.

Het boek is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

Gemeente Deventer
Stichting Erven Witteveen
Stichting Het Iordenshofje
Stichting Werkgroep Bergkwartier.

Klik op deze link voor de uitreiking van het 1e exemplaar aan de Burgemeester

Kinderen van Deventer

In de afgelopen Kinderboekenweek hebben alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de Deventer basisscholen het boek 'Kinderen van Deventer' gekregen, geschreven door ons bestuurslid René Berends. Het is uitgebracht in het kader van Deventer 1250 jaar en is het eerste geschiedenisboek over Deventer voor kinderen. Het verhaal gaat over een meester Thomas, die een oude kast in de hoek van zijn klaslokaal plaatst met daarin 20 voorwerpen. Elke week pakt hij een voorwerp uit de kast en aan de hand van het voorwerp vertelt hij zijn leerlingen een verhaal over de geschiedenis van de stad. Er zijn 20 historische verhalen, waarmee de lezertjes meegenomen worden door de geschiedenis van de stad: van de prehistorie tot in de moderne tijd.

Het boek is prachtig geïllustreerd door de Deventenaar Hans Stempher. 

Met vooruitziende blik

Onze voorzitter, Henk van Baalen, schreef met de journalist Eric Boekel het jubileumboek 'Met vooruitziende blik' over de geschiedenis van de parkeergarage achter de Hema die veertig jaar geleden werd gebouwd. Bijzondere foto's en aardige interviews met de heren van het eerste uur zorgen voor een heerlijk leesbaar boekwerk. Wie de namen leest van de eerste zeventig aandeelhouders verbaast zich thans over hoe snel de geschiedenis is veranderd: van hen zijn nog slechts drie winkeliers over!

Voor elke geïnteresseerde in de geschiedenis van Deventer is dit boekwerk een aanrader. 

Deventer als hoofdstad van Overijssel

Tot slot vestigen wij uw aandacht op het onlangs verschenen boek Dr. C.M. Hogenstijn - 'Deventer als hoofdstad van Overijssel. Een kaart van Overijssel met profiel van Deventer'. In deze gebonden uitgave, met veel beeldmateriaal in kleur, beschrijft onze vroegere secretaris aan de hand van een bijzondere provinciekaart met afbeelding van onze stad, hoe Overijssel en Deventer er in de 17de eeuw uitzagen en hoe Deventer werd neergezet als provinciale hoofdstad. 

Leer mij Salland kennen

In het voorjaar van 2017 gaat de cursus “Leer mij Salland kennen” opnieuw van start.

Leuk én leerzaam, voor zowel nieuwe als geboren en getogen Sallanders.

Zes avonden, twaalf bevlogen docenten, op zes mooie locaties in Salland én een dagexcursie door heel Salland.
Over geschiedenis, landschap, economie, streektaal, sociologie, dorpen, cultuur, religie…

 

Bijna 300 cursisten hebben de cursus gevolgd en gaan sindsdien als “Volleerd Sallander” door het leven J  

Opgave info@ijssellandschap.nl

Onder vermelding van cursus LMSK 2017 en naam, adres en telefoonnummer.

 

Stoomtrein Zutphen-Deventer.

Stoomtrein Zutphen-Deventer.

Onze zustervereniging uit Gorssel 'De elf marken' heeft onlangs een boek uitgegeven onder de titel: 'Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945'. Ook voor belangstellenden in de geschiedenis van Deventer is dit boek een aanrader.

Na een beschrijving van de komst van stoomtrams in ons land en onze regio verhaalt het boek over de vele pogingen om tot een tramverbinding te komen tussen Zutphen, Deventer en de tussenliggende dorpen.
Uiteraard komen markante en soms eigenwijze bestuurders ter sprake, evenals de keuze van het tracé, de stationnetjes en de bruggen, alles geplaatst in het kader van de regio en de tijd tussen de beide wereldoorlogen.
Dan komt het functioneren van de tram aan de orde, de steeds toenemende concurrentie van de autobus en de schade die de oorlog met zich bracht.
Tenslotte volgt het onvermijdelijke einde van de lijn.

Het boek is niet alleen voorzien van prachtige oude foto's, maar ook van kaarten waarop het gehele tracé  te volgen is.
Het thema van dit werk sluit mooi aan op de uitgave van ons medelid de heer A. Dijkhof over het Deventer industriespoor.
Het boek behandelt een voltooid verleden tijd, maar zal bij oudere lezers en kijkers ook nostalgische herinneringen wakker maken.
 

ABC! Daar begint het mee.

Op 25 november vindt bij de Rijnbrink te Nijverdal de presentatie plaats van ; de jeugdliteratuur van Overijssel; schrijvers, illustratoren en uitgevers". Dankzij enkele subsidiënten gaat een grote wens in vervulling; het resultaat van jarenlang vastleggen van wat ik tegenkwam over dit onderwerp. 

Kerk Diepenveen: 'Van kloosterkapel naar dorpskerk'

Op donderdagavond 10 november wordt het nieuwe boek van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving over de dorpskerk gepresenteerd in de Hof van Salland te Diepenveen. Historica Lamberthe de Jong beschrijft in 'Van kloosterkapel naar dorpskerk' de geschiedenis van deze middeleeuwse kerk. Na een speurtocht door archieven, literatuur en via interviews beschrijft Lamberthe de Jong (oud-bestuurslid van de vereniging) de bijzondere geschiedenis van de dorpskerk. Deze werd in 1411 gebouwd als onderdeel van het vrouwenklooster van de Moderne Devotie. In 1578 werd het klooster geplunderd en in 1592 zelfs gesloopt. De kerk en twee gebouwtjes bleven behouden. De relatie met Deventer was groot: de stad was eigenaar van 1592 tot 1836 en de magistraat benoemde de predikant. Op de kerk hangt nog de zeventiende-eeuwse luidklok, geschonken door twee Deventer burgemeesters. In de loop der eeuwen ontstond er een protestantse gemeente, die in 1836 zelf eigenaar werd van de kerk. Bijzonder zijn de grote veranderingen bij de restauraties in 1720 en in 1966, die uitgebreid zijn gedocumenteerd. Het boek bevat ook anekdotes over het gevecht om een kerkbank en over patriotten tijdens de Franse revolutie. Het interieur met de eikenhouten preekstoel, de unieke gewelfschotels en het antieke orgel - het derde - komen ook aan bod. Een raadsel vormt de verdwijning van acht gebrandschilderde ramen van glazenier Bokhorst, die in 1938 in de kerk zijn aangebracht en verwijderd bij de restauratie dertig jaar later. Wel zijn er afbeeldingen gevonden en deze staan in het boek. Uiteraard is er aandacht voor het prachtige beeldje ‘Bemoediging’ van oud-burgemeester S. Crommelin, de bijzondere zerk van chirurgijn Stutterheim en de bloeiende holwortel. 

Station Deventer 100 jaar

Het Deventer spoorstation bestaat al bijna 100 jaar en daarom is het de 
moeite waard om de geschiedenis van dit prachtige rijksmonument in beeld 
te brengen. Graag kom ik in contact met mensen die over verhalen en/of foto's 
beschikken ten behoeve van het te maken boek Station Deventer.
U kunt contact opnemen met Arno Dijkhof, info@arnodijkhof.nl of 
06-51273939.

Gisbert Cuper

Gisbert Cuper
 

Op 22 november 2016 zal het driehonderd jaar geleden zijn dat in zijn woonplaats Deventer de Deventer burgemeester en geleerde Gisbert Cuper (1644-1716) overleed.

Gisbert Cuper, hoogleraar oudheidkunde aan het Athenaeum Illustre van Deventer en later enkele jaren rector van deze hogeschool, was in zijn tijd een vermaard geleerde. Behalve als auteur van enkele boeken over oudheidkundige onderwerpen, was Cuper destijds wijd en zijd bekend als schrijver van een enorm aantal brieven over allerlei wetenschappelijke onderwerpen. Met talloze geleerden in heel Europa wisselde hij wetenschappelijk nieuws uit, daarmee de rol vervullend die later door wetenschappelijke tijdschriften zou worden overgenomen.

In 1675 werd Gisbert Cuper door stadhouder Willem III in de Deventer magistraat benoemd. Veelvuldig was hij in deze stad burgemeester. Ook werd hij namens Deventer gedurende een aantal jaren afgevaardigd naar de Staten-Generaal in Den Haag.

Hij woonde de laatste twintig jaar van zijn leven in huis De Schuur, dat stond op de plek waar thans het nieuwe deel van het stadhuiscomplex staat. Daar had hij een omvangrijke bibliotheek en een fraaie verzameling antiquiteiten en etnografische voorwerpen.

Later is Cuper in de vergetelheid geraakt. Tot voor kort wisten maar weinig Deventenaren wie Gisbert Cuper was. Er was maar weinig wat aan hem herinnerde. Wel is er de laatste jaren op landelijk niveau weer belangstelling voor zijn brieven, waarvan er vele bewaard zijn gebleven. En ook de zeer bijzondere vondsten in de beerput van Cuper door archeologen na de afbraak van de oude Deventer Schouwburg in 2013 hebben hem weer enigszins op de kaart gezet.

Zijn driehonderdste sterfdag, 22 november, is een goede aanleiding om Cuper verder aan de vergetelheid te ontrukken. Op deze dag verschijnt een korte biografie van hem: Gisbert Cuper, Deventer burgemeester en geleerde (1644-1716) van de hand van Catherine Bolkestein. Het boek is een uitgave van Corps 9 Publishers in Deventer en zal vanaf 23 november verkrijgbaar zijn bij boekhandel Praamstra, de museumwinkel in De Waag en bij de VVV-winkel voor een bedrag van € 13,95.

Op 22 november wordt tevens een gedenkteken van Gisbert Cuper in het oude deel van het stadhuis onthuld.

Verder is de tentoonstelling Palmyra, stad van duizend zuilen in Deventer van 11 november 2016 tot 12 februari 2017 in Museum De Waag te zien. Gisbert Cuper heeft omstreeks 1694 het ruim vier meter brede schilderij ‘Zicht op Palmyra’ laten vervaardigen. Deze Grieks-Romeinse stad genoot zijn bijzondere belangstelling. Dit schilderij is het topstuk van de tentoonstelling over het oude Palmyra en het Palmyra van nu. Ook aan Gisbert Cuper zelf wordt in de expositie ruim aandacht besteed.

En tot slot wordt op 22 november ook de Cuper Wandeling gelanceerd, die voert langs plekken in de binnenstad die met Gisbert Cuper in verband staan. Dit boekje zal vanaf de dag daarop voor een gering bedrag verkrijgbaar zijn bij de museumwinkel en in de VVV-winkel.

Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar

Beste kunstliefhebbers,

We zijn trots en het is ons een eer u aan te kondigen dat het boek Bernard A.G.Gerritsen, een gedreven kunstenaar van kunsthistorica Drs. Roel H. Smit-Muller op 3 februari 2017 bij uitgeverij Waanders zal verschijnen.

Tegelijkertijd zal er een fraaie expositie worden geopend met een fenomenaal aantal van zijn beste werken in de Bergkerk te Deventer. De expositie duurt van 4 februari tot en met 19 maart 2017.

Het boek is een fraai geheel geworden dat recht doet aan de bijzondere figuur die Bernard Gerritsen was voor Nederland en voor de stad Deventer in het bijzonder.

De burgemeester van Deventer, de heer  Ir. A.P. Heidema, zal de expositie openen waarbij het eerste boek overhandigd zal worden.

Bernard Gerritsen was een markante man met een betekenisvol oeuvre. Het boek wordt een fraaie publicatie van ca. tweehonderd  pagina’s met mooie verhalen en een overzicht van zijn schilder-periodes en thema’s, geïllustreerd met kleuren foto’s van zijn werken. We streven naar een zo volledig mogelijke inventarisatie van zijn werken.

Een aantal gulle particulieren en culturele fondsen maakten dit deels mogelijk. We doen een beroep op u om het project kostendekkend te maken. Voor een bedrag van minimaal € 85.00 kunt u ons sponsoren. U ontvangt daarvoor een door de auteur, mevr. Roel H.Smit-Muller, getekend boek en een uitnodiging voor de opening van de expositie op 3 februari 2017. Bovendien ontvangt u een gelimiteerde hoogwaardige print van een van de bekende Gerritsen werken.

Doet u ook mee als sponsor? Graag ontvangen we uw reactie voor 10 november via een e-mail naar info@aggerritsenstichting.nl of via de contactpagina van de website (www.aggerritsenstichting.nl).

U kunt uw bedrag overmaken op NL29RABO 0302 6230 43 ten name van Bernard A.G. Gerristen Stichting onder vermelding van uw naam, plaatsnaam en e-mailadres. Wij zorgen dan tevens voor een eervolle vermelding in het boek, mits u hierop prijs stelt natuurlijk. Uw e-mailadres blijft privé.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking en we zien er naar uit u te mogen begroeten in februari op de expositie.

Namens het bestuur van de Bernard A.G.Gerritsen Stichting

Ton Klomp, penningmeester

Opgaan, blinken en verzinken. De geschiedenis van het geslacht Van Brederode van Bolswaert

Het machtige Hollandse geslacht Van Brederode heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen Spanje in de 16e en 17e eeuw. Reinout III en zijn zoon Hendrik III, ook wel de Grote Geus genoemd, hebben daarin een grote rol gespeeld. Reinoud III had ook voor de nodige bastaardkinderen gezorgd. Uit één van hen ontstond de bastaardtak Van Brederode van Bolswaert. Deze familienaam was ontleend aan de Bolswaard, een eiland in de Lek tegenover het dorp Lexmond, dat de familie in eigendom had. Hierop stond ook haar woonhuis, dat omringd was door een gracht.

De moeder was de in Haarlem geschaakte Catharina van Holten (van Wesel). Zij woonde geruime tijd op Batestein, maar ze bezat ook een huis aan de Voorstraat, waar ze na het overlijden van Reinoud III heeft gewoond. Alle kinderen zijn in Vianen geboren.

Als erkende bastaarden van Reinoud III van Brederode hadden de leden van het geslacht Van Brederode van Bolswaert een prima uitgangspositie om een goede plaats op de maatschappelijke ladder te bereiken en om goede huwelijken te sluiten. Dat lukte in het begin ook prima. Het feit dat de familie de rooms-katholieke godsdienst trouw bleef, had daarop geen of weinig invloed. Zo werden Hendrik van Brederode van Bolswaert en later zijn zoon Frederik Lodewijk drossaard van het Land van Ameide en Tienhoven. Deze Frederik Lodewijk kreeg financiële problemen, die bij zijn zoon Hendrik Maximiliaan nog groter werden.

Een positieve uitzondering was diens zoon Louis Pieter. Deze werd zeeman, trad in dienst bij de Portugese marine en klom daar op tot bevelhebber. Zijn zoon Hendrik Lodewijk Pieter keerde terug naar Holland, trouwde een rijke vrouw, kreeg kinderen, en zorgde ervoor dat het geslacht in 1780 in de adelstand werd verheven. Zo werd hij graaf van Brederode. De toevoeging Van Bolswaert verviel. Zo bleef alleen de naam Van Brederode over. Van de verheffing in de adelstand heeft het geslacht niet veel profijt gehad, want de kinderen van de nieuwbakken graaf kregen geen wettige nakomelingen en zo stierf het geslacht in 1832 uit.

Johan Carel Adolf van Brederode van Bolswaert, de tweede zoon van Hendrik Maximiliaan, was evenals zijn vader een charmeur met een gat in zijn hand. Hij wist de titel Heer van Bolswaert van zijn broer te bemachtigen, waardoor hij kon trouwen met de dochter van de Heer van Rande uit Colmschate, gelegen bij Deventer. Door faillissementen raakte hij zowel de Bolswaard als Rande kwijt.

In de kerken van Lexmond en Hillegom zijn nog veel herinneringen aan dit geslacht bewaard gebleven. Al met al een boeiende en intrigerende familiegeschiedenis.

Over deze interessante familie verschijnt begin juli een door Walter van Zijderveld geschreven boek. De titel is ‘Opgaan, blinken en verzinken. De geschiedenis van het geslacht Van Brederode van Bolswaert’. Het vlot geschreven en daardoor prettig leesbare boek is geheel in kleurendruk uitgevoerd.

Het rijk geïllustreerde boek telt 272 pagina’s, heeft een harde kaft en bevat circa 210 illustraties. Het is een must voor iedereen die belangstelling heeft voor de lokale en regionale geschiedenis.

Het Stromende Getij. Herinneringen aan Deventer

In Oktober 2013 heb ik een week gelogeerd in de Museumboerderij “ de Pothaar” in Bathmen waar wij in de oorlog 4 maanden woonden bij Hendrik en Janna Muilerman, voor mij als 4-jarige peuter Oom Hendrik en Tante Janna. Op 15 december 1944 werd ons huis op de Twelloseweg gebombardeerd. Na uren in de kelder te hebben gezeten met mijn moeder, 2 broers en 3 zusjes en 2 hulpen werden wij bevrijd door mensen van het Rode Kruis. Ik herinner mij dat ik op de arm van een verpleegster zat en ons kapotte huis zag: een grote schok. De angst is voor ons kinderen inmens geweest. In de jaren '90 heb ik doormiddel van Creatieve Therapie die periode verwerkt. In het boek dat ik in de jaren daarna schreef staat een korte beschrijving van die fase en er zijn ook tekeningen opgenomen in het boek. Ook hebben mijn broers en zussen hun herinneringen met mij gedeeld en die zijn ook toegevoegd aan het boek. In de memoires van mijn vader stond een beschrijving van zijn belevenissen op die bewuste dag.

Haren mei 2016

Werkgroep Bouwhistorie Deventer

Veel inwoners van Deventer en ook veel anderen in het land zijn bekend met ‘het oudste huis van Deventer’ aan de Sandrasteeg 8. Maar minder bekend is dat het gebouw ernaast (Stromarkt 19), in de volksmond La Fontana genoemd, samen met dat oudste huis de proosdij vormde. Het was de zetel van de proost, de rechterhand van de bisschop, en het dateert uit de twaalfde eeuw. Eind vorige eeuw is bij archeologisch onderzoek ontdekt dat voorafgaand aan de bouw van het oudste huis op die plek een tufstenen kapel uit de tweede helft van de elfde eeuw heeft gestaan.
 
Stromarkt 19 maakt deel uit van de proosdij die rond 1130 geheel in tufsteen is opgetrokken.
 
In 1334 bij de grote stadsbrand werd dit gebouw deels verwoest en werd het weer opgebouwd in baksteen, waarbij de bruikbare tufstenen restanten gespaard bleven. Daarna kende het pand hoogte- en dieptepunten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog had het flink geleden, maar het werd weer in oude glorie hersteld. Belangrijke personen die er hebben gewoond hebben het gebouw aangepast aan de eisen van hun tijd.
 
Het geallieerde bombardement op 15 december 1944 heeft het pand ternauwernood overleefd; er is toen veel schade aangericht. Na de oorlog is het gebouw deels hersteld en heeft het dienst gedaan als bananenpakhuis en later als restaurant. Vervolgens kwam het in handen van de NV Bergkwartier die het geconserveerd heeft en sinds 2014 is het eigendom van de Gemeente Deventer.
 
Sinds 2011 heeft een aantal leden van de Werkgroep Bouwhistorie Deventer het pand Stromarkt 19 onderzocht. Het pleisterwerk is verwijderd en alle ontdekte bouwsporen zijn minutieus vastgelegd. Het gebouw is geheel opgemeten en er is een link gelegd met het aangrenzende pand Sandrasteeg 8.
 
Bij het onderzoek zijn veel belangrijke ontdekkingen gedaan die een nieuw licht werpen op de bouwgeschiedenis van het pand en de relatie met het oudste huis. Met deze gegevens, gecombineerd met uitgebreid archiefonderzoek, is het gelukt om inzicht te krijgen in de gezamenlijke bouwgeschiedenis van de panden. Daarmee wordt de tot dusver bekende bouwgeschiedenis van de proosdij op belangrijke punten aangevuld.
 
Voor het toekomstige gebruik van het pand, als onderdeel van de Openbare Bibliotheek, is het van groot belang dat zorgvuldig met dit culturele erfgoed wordt omgegaan.
 
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de publicatie “De Praebstije aen het Stromarckt, bouwhistorisch onderzoek van de proosdij in Deventer”.
 
Het eerste exemplaar van dat boek wordt op 24 november a.s. aangeboden aan de directeur van de Openbare Bibliotheek, mevr. Alice van Diepen.
 
De Werkgroep Bouwhistorie Deventer is in 2007 opgericht door een geïnteresseerde groep vrijwilligers met het doel om de bouw- en bewoningsgeschiedenis van historische panden in Deventer te inventariseren. Inmiddels zijn van acht panden rapporten verschenen en een aantal andere is in voorbereiding.
 
De eigenaar of bewoner van een pand waarin bouwhistorische elementen vermoed worden, kan zich bij de werkgroep aanmelden (awn18.aly@xs4all.nl). De leden van de werkgroep zijn graag bereid om panden kosteloos te onderzoeken.
 
Ook zijn belangstellenden welkom als lid van de werkgroep.

Stad & land in nieuw verband

Grensgeschillen in het ommeland van Deventer.
 
Na een moeizaam proces worden de gemeenten Diepenveen (1999) en Bathmen (2005) samengevoegd met de gemeente Deventer.
 
Het boek "Stad en land in nieuw verband" beschrijft en analyseert dit proces van herindeling. Wat waren de bezwaren en emoties van bewoners, vooral in de dorpen? Wat waren de argumenten van bestuurders en volksvertegenwoordigers? En hoe steekhoudend zijn die argumenten heden ten dage? De schrijver, Gerard Sizoo, voerde gesprekken met sleutelfiguren uit die tijd, zoals actievoerders, gemeentebestuurders en bestuurders van de provincie en komt met veel informatie die destijds achter de schermen verborgen bleef.
 
In breder perspectief kijkt hij verder terug in de geschiedenis en beschrijft kort de relatie tussen stad en land door de eeuwen heen: de verhouding tussen de Hanzestad Deventer en de omliggende schoutambten, de gemeentevorming in 1811 en de mislukte herindelingsplannen voor Deventer, Diepenveen en Bathmen in 1940-1941 (!) en 1970-1973. Deze historische aanloop verklaart voor een deel de emoties en frustraties bij het
 
herindelingsproces tussen 1995 en 2005. 
Ook schetst hij wat na de herindelingen is gedaan om de samenvoegingen in goede banen te leiden en in hoeverre dat succesvol was. En wat deze fusie, waardoor Deventer ook een middelgrote plattelandsgemeente werd, en de fusies Olst-Wijhe en Raalte-Heino hebben betekend voor de samenwerking in  Salland.
 
Het boek is rijk geïllustreerd en zal vooral voor mensen die destijds bij de herindelingen waren betrokken herinneringen naar boven halen.
 
Over de auteur
Gerard Sizoo werkte van 1991 tot 2012 bij de (oude en nieuwe) gemeente Deventer. Hij was van begin tot eind nauw betrokken bij de gemeentelijke herindeling en vanaf 2005 ook bij de plattelandsbeleid van de nieuwe gemeente. Zijn verwondering over het verloop van het proces van herindeling en zijn nieuwsgierigheid naar wat het heeft opgeleverd waren de prikkel om dit boek te schrijven.

'Ik draag de stad in mij'

Is uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer t.g.v. haar veertigjarig jubileum en bevat de weergave van programmaonderdelen van het Historisch Festijn,oals deze plaatsvond op 10-10-2015 in de Grote of Lebuinuskerk.

Historische Atlas van Deventer

'Hanzestad aan IJssel en Schipbeek'
Deventer, ontstaan op een kruispunt van land- en waterwegen, is een van de oudste middeleeuwse steden van Nederland. Haar jaarmarkten waren van Europese allure en brachten grote welvaart. Een prominente plaats in het Hanzeverbond was het gevolg. Ook ontwikkelde Deventer zich, als eerste stad van het Oversticht, later van Overijssel, tot centrum van openbaar bestuur. Het geestelijk leven, begonnen met het missiewerk van Lebuïnus in de achtste eeuw, floreerde en bracht de vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie voort. In het voetspoor van de bloei van zakenleven en kerk ontwikkelden zich het hoger onderwijs en de boekcultuur.

In de zeventiende eeuw verschoof het economisch zwaartepunt van het land naar de Hollandse steden, maar Deventer bleef een regionaal verzorgingscentrum met een groot achterland. Spraakmakend was haar voortrekkersrol in de patriottentijd (1780-1787). In de negentiende eeuw kwamen industrieën op, in de tweede helft van de twintigste adviesbureaus en – opnieuw – hoger onderwijs. De zeer bijzondere laatmiddeleeuwse plattegrond, de honderden monumenten en de afwisselende gevelwanden worden gekoesterd en vormen jaarlijks het decor voor grote culturele evenementen. De eigentijdse buitenwijken met hun moderne architectuur, de sfeervolle omliggende dorpen en het afwisselende landschap maken Deventer compleet. Aan de hand van 35 kaarten wordt de geschiedenis van 1250 jaar mensen, natuur en cultuur beschreven en in kaart gebracht.

Het Deventer Jaarboek 2014 (nr. 28)

Deze 28ste editie van het Deventer Jaarboek toont wederom de geschiedenis van de stad en het buitengebied in diverse facetten. Op de omslag een afbeelding van de Brink rond 1800 met de Waag prominent in beeld. Het openingsartikel behandelt de bijzondere verbondenheid van Erasmus met Deventer. Daarna komt het bloeiende leven en werk van de zeventiende-eeuwse kunstschilder Jacob Hogers aan bod. In het volgende artikel worden de Leidse vriendenboekjes beschreven van studenten uit prominente Deventer families.
 
In 1913 werd het stadje Oud Deventer herschapen voor de viering van honderd jaar koninkrijk: een uitvoerig woord- en beeldverslag van stad en feestterrein. Het laatste en meest recente artikel behandelt leven en werk van de bekende jeugdboekenschrijver Cees Wilkeshuis.
 
De vaste rubrieken bespreken de laatste aanwinsten van het Historisch Museum Deventer en van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek. Zoals gebruikelijk is er tot slot aandacht voor bouwhistorie en archeologie, nieuwe straatnamen, overledenen, B en W Gemeenteraad en de Deventer Kroniek. 
Het jaarboek is te koop in de boekhandel. Leden van de vereniging ontvangen het jaarboek gratis. 

Het feest der herkenning

Wie in de herfst van zijn leven komt, kijkt minder vooruit, maar meer achterom. Kenmerkende vragen zijn dan: wat heeft het leven je gebracht tot nu toe, zijn al je vroegere dromen gerealiseerd en ben je uiteindelijk tevreden met je hedendaagse situatie? Dit alles is inherent aan het ouder worden en geven steeds weer stof tot filosoferen.
 
De zogenaamde "goede oude tijd" bestaat gelukkig niet meer, al is het triest te moeten constateren dat voedselbanken nog broodnodig zijn. Bij mijn rondleidingen, lezingen en voordrachten merk ik altijd weer hoe zeer men zich in de verhalen herkent. Daarom ook de titel Het feest der herkenning. Ik hoop al deze activiteiten nog jaren te mogen doen.
 
In de Deventer vertellingen 
'Op weg naar de Soos' deel vier 
eindig ik het verhaal op de begraafplaats aan de Raalterweg met deze regels:
 
"De zon begon te dalen en gaf het prille groen een bijzondere glans. Hendrik besloot richting sociëteit te gaan, want wandelen en filosoferen hadden hem dorstig gemaakt. Voorlopig was het voor hem nog Carpe Diem en met behulp van knoflook, vitaminen enz. enz., maar vooral een goed glas, hoopte hij nog menig jaar op deze aardbodem te vertoeven en Hem veel later te ontmoeten".
Moge u als lezer heel veel kijk- en leesplezier beleven en wellicht kan het boek ook voor u het feest der herkenning worden. 

De Boreel. Van kazerne tot inspiratiebron

De stad Deventer is een fascinerende stad met haar rijk historisch verleden. De wording en groei van deze oude Hanzestad is onlosmakelijk verbonden met de verdediging tegen vijanden die het welvarende en strategisch liggende Deventer wilden veroveren. Door de vele oorlogen werd Deventer de thuisbasis van tal van garnizoenen. Middelpunt werd de in 1847 gebouwde kazerne die in 1934 de naam Boreelkazerne kreeg.
 
Na leegstand van de kazerne slaagde DC Vastgoed in het kader van de structuurvisie Grachtengordel erin om het gebied van de Boreelkazerne op bewonderenswaardige wijze te herstructureren. In dit boek leest u over de rijke militaire geschiedenis van de Huzaren van Boreel in Deventer en over de fraaie restauratie van de Boreelkazerne en de omgeving. Prachtige foto's, oud en nieuw, illustreren een bijzonder stuk geschiedenis van Deventer
 
Op 21 mei 2014 werd het boek De Boreel, Van kazerne tot inspiratiebron gepresenteerd op het voorplein van de voormalige cavaleriekazerne die in 1934 de naam Boreelkazerne kreeg. Een miniregiment van vier Huzaren exerceerden met getrokken sabel, na aangekondigd te zijn door een trompetter van de Huzaren van Boreel, het plein op. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan luitenant-generaal R.R.Reitsma van de Huzaren van Boreel. Het tweede exemplaar was voor Jhr. G.F. Boreel uit Twello, nazaat van Willem François Boreel (1775-1851), oprichter van het regiment.

De canon van de stadsgeschiedenis in vijftig vensters

samengesteld door de werkgroep Deventer OVT. uitgegeven in 1910 door Corps 9 Publishers en Historisch Museum Deventer   
ISBN 978-90-79701-11-7
Verkrijbbaar in de boekhandel. (7,95)