Deventer Jaarboek

Deventer Jaarboek

Het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer, beoogt jaarlijks artikelen te publiceren over de geschiedenis van Deventer. Het Jaarboek bevat bovendien de volgende vaste rubrieken: Bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg; Aanwinsten Historisch Museum Deventer; Overledenen; Literatuuroverzicht; Gemeentebestuur; Straatnamen, de Deventer Kroniek en de jaarverslagen van de Historische Vereniging Deventer en de Stichting Oud Deventer. Het Deventer Jaarboek is via de boekhandel verkrijgbaar. Leden van de Historische Vereniging Deventer ontvangen het jaarboek gratis. Ook is er een register van alle Deventer Jaarboeken: https://deventerjaarboek.nl/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudejaargangen zijn mogelijk nog te koop bij onze penningmeester.