Deventer Jaarboek

Deventer Jaarboek

Het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer, beoogt jaarlijks artikelen te publiceren over de geschiedenis van Deventer. Het Jaarboek bevat bovendien de volgende vaste rubrieken: Bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg; Aanwinsten Historisch Museum Deventer; Overledenen; Literatuuroverzicht; Gemeentebestuur; Straatnamen, de Deventer Kroniek en de jaarverslagen van de Historische Vereniging Deventer en de Stichting Oud Deventer. Het Deventer Jaarboek is via de boekhandel verkrijgbaar. Leden van de Historische Vereniging Deventer ontvangen het jaarboek gratis. Ook is er een register van alle Deventer Jaarboeken: https://deventerjaarboek.nl/
 
 

De kracht van beelden werkt door de eeuwen heen. Prenten, kaarten, schilderijen, films; ze komen allemaal aan bod in deze aflevering van Het Deventer Jaarboek. Een kroniek van de bioscoop, een studie van werken van de kunstschilder Breenbergh, een portret van drukker Van Doetecum. Ook in meer overdrachtelijke zin hebben beelden zeggingskracht. Heiligenlevens waren belangrijke ijkpunten in de middeleeuwen, een topografie zette de stad figuurlijk op de kaart, en in de twintigste eeuw werd Deventer een centrum van spirtuele uitgaven. De voormalige Landbouwhogeschool is uitgegroeid tot een icoon van de stad. Een portret van Roelof Schuiling is een ander voorbeeld van de rijke onderwijsgeschiedenis van Deventer. 'Nette Welle', ten slotte, vestigt de aandacht op het meer laag-bij-de-grondse: rommel en reiniging van de stad in de middeleeuwen. De bekende rubrieken ontbreken in dit nummer niet: de aanwinsten van de culturele instellingen, de kroniek en de verslagen, en het in memoriam, ditmaal over de vermaarde wethouder Jan Bugter. 

Oudejaargangen zijn mogelijk nog te koop bij onze penningmeester of
antiquariaat 'Gedrukt en geknipt voor u' te vinden in de Kleine Overstraat 50 te Deventer.