De Vereniging -> Jaarverslagen
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2022.
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2022.

Afgelopen jaar hebben we gelukkig afscheid kunnen nemen van de Corona. We hadden in het begin van het jaar nog te maken met de lockdown, maar naarmate het jaar vorderde werd deze versoepeld en op het eind van 2022 zijn alle coronamaatregelen verdwenen. Corona bestaat nog wel maar speelt bijna geen rol meer in ons leven. De lezingen konden weer met publiek gegeven worden en ze werden allemaal op video vastgelegd op onze website gezet. (onder het 'kopje' Publicaties / Lezingen).

Programma.

Het programma zag er in 2022 als volgt uit.

# Zondag 13 maart 2022 vertoonden Erna Lammers en Lamberthe de Jong een door hun gemaakte film: De geschiedenis van het algemeen en vrouwenkiesrecht.

# Zondag 1 mei 2022 hield Joep Boerboom een lezing over zijn boek: Beroofd Volgens Regels.

# Zondag 19 juni een lezing van Theo ten Have over Walvissen Vooraf vond de ALV van de vereniging plaats Na afloop van de lezing de presentatie van het Deventer Jaarboek 2021.

# Zondag 26 juni werd de Historische speurtocht Deventer georganiseerd, een tocht voor jong en oud.

# Zondag 10 juli in MIMIK, een inleiding door Johan Bunt over de geschiedenis van de cinematografie. Gevolgd door het vertonen van films over Deventer, tijdens en na de oorlog.

# Zondag 18 september een lezing in de voormalige H.Hartkerk aan de Zwolseweg over een drietal boeken Hart van de Zwolseweg, 100 jaar Alexander Hegiusstraat en 100 jaar Sweelinckstraat.

# Zondag 13 november gaf Eddy van Hijum in MIMIK een lezing De Overijsselse exit uit de Republiek in het rampjaar 1672.


Deventer Jaarboek.

Ook dit jaar heeft de Historische Vereniging het Deventer jaarboek kunnen presenteren. Zoals elk jaar bevat het jaarboek diverse lezenswaardige en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de geschiedenis van onze stad. Verder is een aantal vaste rubrieken opgenomen, die betrekking hebben op de ontwikkelingen en gebeurtenissen van 2022, waaronder de Deventer kroniek.

Aan het einde van 2022 had de vereniging 745 leden, 16 vrienden van de HVD en 16 sponsoren.
Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen verwelkomen.
De contributie moest wegens de hogere onkosten iets verhoogd worden tot € 20,00 per huisadres, inclusief een exemplaar van het Deventer Jaarboek.
Ook de A.L.V. op 26 juni 2022 is op video opgenomen en is te vinden op de website.

Naast het gewone lidmaatschap is het vanaf 2020 ook mogelijke om Vriend te worden van de vereniging.
Vrienden van de vereniging zijn personen of instellingen of bedrijven die het bestaan van de vereniging zo’n warm hart toedragen, dat zij de vereniging extra financieel willen ondersteunen (voor particulieren vanaf € 100 per jaar, voor bedrijven/instellingen vanaf € 250 per jaar).
 

Het bestuur bestond eind 2022 uit : Henk van Baalen (voorzitter), Ben Monsma (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Arnon Brouwer en René Berends (bestuursleden).

Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel. Helaas heeft Maria Janssen als assistent secretaris afscheid genomen.

Sinds 2020 heeft de Historische Vereniging Deventer ook een eigen pagina op Facebook.

Ben Monsma

Secretaris.

Zie voor meer informatie over de Historische Vereniging Deventer www.historischeverenigingdeventer.nl

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021

Lees meer