De Vereniging -> Jaarverslagen
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2020
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2019
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2018
Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2017

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2021

Lees meer

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2020

 • Zondag 21 juni 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door Roelof Eleveld over Roelof Schuiling, met aansluitend de aanbieding van het eerste exemplaar van het Deventer

  Jaarboek 2020.

 • Zondag 23 augustus 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door de op 20 november 2020

  helaas veel te vroeg overleden Huub van Sabben over zijn boek ‘Spionage, arrestaties en moord aan de IJssel – Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer 1943-1945’.

 • Zondag 27 september 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door Georg Hartong naar aanleiding van zijn boek 'Zicht op Deventer tussen 1500 – 1800'.

 • Zaterdag 7 november 2020 op het bordes van Museum De Waag: aanbieding van ons jubileumboek door Henk van Baalen aan de burgemeester van Deventer, Ron König.

 • Zaterdag 19 december 2020: een Dickens-uitzending, met een kijkje achter de schermen van het Dickens Festijn, dat vanwege het coronavirus in 2020 geen doorgang kon vinden. Henk van Baalen interviewde Emmy Strik, de bedenkster ervan, alsmede Loek van Voorst, Jan Kruse en Bep Spa, die al jarenlang meespelen tijdens dit populaire evenement. De interviews werden afgewisseld met sfeervolle beelden van eerdere edities van het festijn.

 • Deventer Jaarboek

  Ondanks de coronacrisis is de redactie erin geslaagd om de 34e editie van het Deventer Jaarboek uit te brengen. Zoals elk jaar bevat het jaarboek diverse lezenswaardige en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de geschiedenis van onze stad. Verder is een aantal vaste rubrieken opgenomen, die betrekking hebben op de ontwikkelingen en gebeurtenissen van het jaar daarvóór, waaronder de Deventer kroniek.

  Jubileumuitgave

  Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van onze vereniging hebben wij het boek '25 Markante Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen' uitgegeven. In dit boek worden verschillende 'gewone', kleurrijke inwoners, die in Deventer ‘wereldberoemd’ zijn, voor het voetlicht gebracht. Allen hebben door hun karakter, een bijzonder talent of hun originaliteit de identiteit van de stad en haar omgeving mede vormgegeven.

  De verkoop van het boek heeft onze verwachtingen overtroffen; binnen één week was het nagenoeg uitverkocht. Er zijn al volop ideeën om op termijn wellicht een tweede deel uit te brengen.

  Leden en bestuur

  Aan het begin van 2020 had de vereniging 737 leden, aan het einde 730.

  Tijdens de algemene ledenvergadering, die vanwege het coronavirus ook in aangepaste vorm moest plaatsvinden, is de contributie gehandhaafd op het bedrag van € 17,50,- per huisadres, inclusief een exemplaar van het Deventer Jaarboek.

  Naast het gewone lidmaatschap is het vanaf 2020 ook mogelijk om Vriend te worden van de vereniging. Vrienden van de vereniging zijn personen of instellingen/bedrijven die het bestaan van de vereniging zo'n warm hart toedragen, dat zij de vereniging extra financieel willen ondersteunen (voor particulieren vanaf € 100,- per jaar, voor bedrijven/instellingen vanaf € 250,- per jaar).

  Het bestuur bestond in 2020 uit Henk van Baalen (voorzitter), Ivo Kroes (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Ben Monsma, Arnon Brouwer en René Berends.

  Het bestuur heeft achtmaal – al dan niet digitaal – vergaderd. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel.

  Facebookpagina

  Sinds 2020 heeft de vereniging ook een eigen pagina op Facebook.

  Ivo Kroes

  secretaris
  Zie voor meer informatie over de vereniging: www.historischeverenigingdeventer.nl.

Lees meer

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2019

 • Zondag 3 februari 2019 in de Oude Mariakerk: een lezing van Gijsbert Heetveld naar aanleiding

  van zijn boek 'Deventer - van Vikingwal tot Vestingwal'.

 • Zondag 24 maart 2019 in Sociëteit De Hereeniging: een lezing door Evelyn Ligtenberg over

  Deventer en andere Sallandse jongens in Napoleontische legers, voorafgegaan door de jaarlijkse

  Algemene ledenvergadering (ALV).

 • Dinsdag 7 mei 2019 in de Bibliotheek Deventer: een presentatie door Mark Deckers over zijn

  boek 'Alles behouden. Oorlogsdagboeken van de Bibliotheek Deventer'.

 • Zondag 16 juni 2019 in de Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp: een lezing door Henk

  Grooters over zijn boek 'Steenenkamer. Van tuindersgemeenschap naar villadorp voor de gewone

  burger', met aansluitend een rondwandeling door Steenenkamer onder zijn bezielende leiding.

 • Zondag 30 juni 2019 in samenwerking met de Stichting Oud Deventer (SOD), de Stichting

  Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) en Deventer Verhaal: de Historische Speurtocht Deventer (voorheen: de Opa-en-omadag), bedoeld voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen, met verschillende activiteiten, interessante wetenswaardigheden en vragen. Het thema was dit jaar de pleinen in de stad.

 • Zondag 1 september 2019 in Fooddock (de Zwarte Silo): een lezing door Gijs van Elk, oud- voorzitter van de SIED, over de ontwikkeling van het Havenkwartier, gevolgd door een presentatie door José van de Griendt over de verbouwing van de Grijze Silo tot woning. Hierna is in groepjes onder leiding van een aantal deskundige gidsen een wandeling gemaakt door het Havenkwartier.

 • Zondag 3 november 2019 in de Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp: een lezing door Henk van Baalen naar aanleiding van zijn boek 'Deventer Vertellingen (oud en nieuw). Op weg naar de soos'.

  Al deze bijeenkomsten werd door een groot aantal leden bezocht.

Lees meer

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2018

 • Zondag 28 januari 2018 in de Oude Mariakerk: een lezing over voetbalclub Go Ahead en de

  legendarische keeper Leo Halle, 'De Leeuw van Deventer', door zijn zoon Ben Halle en bestuurslid

  Rene Berends.

 • Zondag 25 maart 2018 in Vergader- en Partycentrum De Horst: een lezing over de eeuwenoude

  band tussen Deventer en Nederlands-Indieë / Indonesië, door bestuurslid Rene Berends,

  voorafgegaan door de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

 • Zaterdag 26 mei 2018 in de Grote of Lebuïnuskerk: het genoemde Historisch Festijn.

 • Henk Slechte, auteur van het standaardwerk 'Geschiedenis van Deventer', hield een inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer. Vervolgens gaven verschillende auteurs van het Deventer Jaarboek 2018 korte presentaties. Gedurende de dag was er tevens een historische markt, waaraan ongeveer twintig culturele organisaties en particulieren uit Deventer en omstreken meewerkten. Zij toonden hun activiteiten, bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten en boeken, enz., alles met betrekking tot de geschiedenis van de stad en de streek. Tussendoor kon men genieten van muziek van Wim Diepenhorst, een Deventer koor en Acoustic Live.

 • Zondag 15 juli 2018 in Klooster Nieuw Sion, de voormalige cisterciënzer Abdij Sion in Diepenveen: een lezing door Peter Dullaert over het klooster, gevolgd door een rondleiding door het kloostercomplex en de bijbehorende tuinen onder leiding van deskundige gidsen.

 • Zondag 9 september 2018 in samenwerking met de Stichting Oud Deventer (SOD), de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) en Deventer Verhaal: een Opa-en-omadag in het Bergkwartier, rond de Munttoren, bedoeld voor grootouders en hun (klein)kinderen, met activiteiten, interessante wetenswaardigheden en vragen.

 • Zondag 16 september 2018 in de Oude Gasfabriek aan de Zutphenseweg: twee lezingen over het verleden en het heden van de gasfabriek en de historische panden op het terrein, door Wijnand Bloemink en Gabriël Bosch.

 • Dinsdag 30 oktober 2018 in de Oude Mariakerk: een lezing over de Moderne Devotie, door Erik de Boer, hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen.

 • Zondag 11 november 2018 in de nieuwe Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt: een drietal presentaties over en een rondleiding door de bibliotheek. Na een korte inleiding door de directeur, Alice van Diepen, sprak Susanne de Jong over de Proosdij en de Athenaeumbibliotheek, die is opgegaan in de Bibliotheek Deventer. Vervolgens gaf Jos Oegema een uiteenzetting over de geschiedenis van de Openbare Bibliotheek, waarna de leden in groepen onder leiding van enthousiaste gidsen het gebouw hebben bezichtigd.

 • Zondag 2 december 2018 in Sociëteit De Hereeniging: een lezing over de Deventer schilder Bernard Gerritsen, een van de Deventer Drie, door Roel Smit-Muller.

  Deventer Jaarboek

  Het door de HVD uitgegeven Deventer Jaarboek 2018 stond, zoals gezegd, geheel in teken van Deventer 1250 jaar. In deze bijzondere editie was de tijdspanne van twaalfenhalve eeuw opgedeeld in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw was een voorwerp gezocht dat kenmerkend was voor die tijd. Een groot aantal auteurs heeft bij de voorwerpen een portret geschreven. Op deze wijze werd de rijke en gevarieerde geschiedenis van de stad getoond. De redactie van het jaarboek verdient daarvoor alle lof.

  Leden en bestuur

  Aan het begin van 2018 had de HVD 750 leden, aan het einde 726. De contributie werd door de Algemene ledenvergadering gehandhaafd op een bedrag van minimaal € 15,- per huisadres.

  Het bestuur bestond in 2018 uit Henk van Baalen (voorzitter), Ivo Kroes (secretaris), Martin Meijer (penningmeester), Ben Monsma, Arnon Brouwer, René Berends en Jan Webbink. Het bestuur kwam negenmaal bijeen. Voormalig secretaris en erelid van de HVD, Clemens Hogenstijn, nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel.

  Ivo Kroes

  secretaris

Lees meer

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2017

Lees meer
Lees meer
 • Zondag 15 februari, om 12.00 uur, in De Hereeniging, lezing met beamerprojectie, door de heer S. Wassink MA, over vroege wederdopers, met name in relatie tot Deventer.
 • Vrijdag 13 maart, vanaf 14.00 uur, bezoek aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek met en lezing met beamerprojectie door de heer G.D. Webbink en bezichtiging van de tentoonstelling ‘Loden letters’, vanwege de beperkte ruimte in twee identieke rondes.
 • Zondag 17 april, om 12.00 uur, lezing met beamerprojectie, door de heer J. Heijenga, in De Horst, over landgoederen rondom Deventer, voorafgegaan door de jaarlijkse huishoudelijke Algemene Jaarvergadering voor het jaar 2014.
 • Zondag 17 mei, om 12.00 uur, in De Horst, vertoning van films over bezetting en bevrijding.
 • Zondag 28 juni, om 12.00 uur, in De Hereeniging, lezing met beamerprojectie door de heer R. Kemper Alferink, over Boerderijen in Salland.
 • Zaterdag 10 oktober, lustrumviering, waarvan elders verslag is gedaan.
 • Zondag 29 november, om 12.00 uur, in de Oude Mariakerk, presentatie met beamerprojectie door de heer dr. C.M. Hogenstijn, van zijn tijdens het Historisch Festijn verschenen Historische Atlas van Deventer.
Lees meer