De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

Notulen van de Algemene ledenvergadering (ALV) 2022 van de Historische Vereniging Deventer,
gehouden op zondag 19 juni 2022 om 11.30 uur in Sociëteit De Hereeniging te Deventer.
 

Notulen_HVD_ALV_2022


Klik voor de Akte van statutenwijziging van de Historische Vereniging Deventer