De Vereniging -> Algemeen ledenvergadering

Algemene leden vergadering

Op zondag 18 juni 2023 zal in MIMIK om 12.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden worden in het café op de 1e verdieping.

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering (ALV) 2022 van de Historische Vereniging Deventer,
gehouden op zondag 19 juni 2022 om 11.30 uur in Sociëteit De Hereeniging te Deventer.

Notulen HVD ALV 2023

Klik voor de Akte van statutenwijziging van de Historische Vereniging Deventer