Home -> Programma 2023
"De Nieuwe Hanze" en "Bladeren in Deventer Burgerboeken"
Gedaanten van de Hanze
Heilige Nicolaas
Mascottes in de Deventer reclame + ALV
De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark
Hanze Experience
Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

"De Nieuwe Hanze" en "Bladeren in Deventer Burgerboeken"

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 19 november 2023 om 12.00 uur wordt in de Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2 te Deventer, een lezing gehouden over De Nieuwe Hanze door Harry Webers en over Bladeren in Deventer Burgerboeken door Clemens Hogenstijn Deze middag worden u twee lezingen aangeboden.

Voor de pauze:
De nieuwe Hanze, door Hans Webers.
Toen minister-president Balkenende in 2006 gloedvol sprak over de VOC-mentaliteit, was de eerste reactie van Harry Webers dat hij om meerdere redenen beter over de Hanze-mentaliteit had kunnen spreken. Sindsdien heeft Harry Webers zich verdiept in de Hanze en hierover met honderden mensen gesproken om vervolgens zijn ambitiedocument ‘ De Nieuwe Hanze. Smart Cities Smart Factories. Resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst ‘ in 2015 op te stellen. Een jaar later nam hij na bijna 34 jaar afscheid bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos, waarvan hij 10 jaar algemeen directeur was, om zich volledig te wijden aan de economie en arbeidsmarkt van Oost-Nederland. Hij combineert dit met nevenfuncties op het gebied van de 3 P’s (People, Planet, Profit) zoals het voorzitterschap van de SER Overijssel, de Commissie voor de milieueffectrapportage en de Ecologische Autoriteit In zijn ambitiedocument kijkt Harry Webers niet alleen terug naar het (Deventer) verleden. Maar maakt hij ook een vertaalslag naar de grote uitdagingen van het heden en mogelijke richtingen voor de toekomst. Aan de hand van zijn Hanzeformule en het Plusdenken neemt hij ons mee in inspirerende ideeën en dromen om te komen tot Brede Welvaart, hier en nu, later en elders.

Na de pauze:
Bladeren in Deventer Burgerboeken, door Clemens Hogenstijn.
Wij zijn vertrouwd met het nationaal staatsburgerschap en we voelen ons Nederlander, Surinamer of Turk. Tot de komst van de eenheidsstaat in 1798 waren onze stadgenoten echter burgers van Deventer, zoals er ook Zutphense, Haarlemse en Zwolse burgers waren. De Deventenaren staan opgetekend in Burgerboeken, die vanaf 1337 zonder onderbreking zijn bewaard. Onze spreker heeft die boeken bestudeerd en ze ervaren als een spiegel van de geschiedenis. De hele ontwikkeling van de stad is eruit af te lezen: oorlog en vrede, voor- en tegenspoed, het economische, culturele en kerkelijke leven. De grootburgers namen een bijzondere plaats in en dat doen ze nog steeds. De losse inschrijvingen in de Burgerboeken vormen een saaie opsomming, maar het totaal van alle tienduizenden gegevens, geplaatst in hun context, vertolkt de hele historie van onze stad.

Tevens maken we u er op attent dat we in de 2e helft van januari 2024 een bezoek gaan brengen aan EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) aan de Grote Markt. U krijgt hierover nog bericht. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ben Monsma, secretaris. 

Gedaanten van de Hanze

Lees meer

Heilige Nicolaas

Lees meer

Mascottes in de Deventer reclame + ALV

Lees meer

De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark

Lees meer

Hanze Experience

Lees meer

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

Lees meer