Home -> Programma 2024
De Palestinagangers & presentatie Deventer Jaarboek 2024
Deventer drukkerijdirecteuren dealden met duivelse dilemma’s in de 2e Wereld Oorlog.
Bezoek Maranathakerk
In de voetsporen van Cusanus
Bezoek EICAS museum voor moderne kunst te Deventer.

De Palestinagangers & presentatie Deventer Jaarboek 2024

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 30 juni 2024 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Deze zal plaats vinden in MIMIK om 11.00 uur in de filmzaal 1 op de 2e verdieping. Daarna om 12.00 uur houden Lex Rutgers en Manja Pach een lezing over de Palestinagangers.

Eind 19de eeuw ontstond in Rusland de HeChaloetsbeweging: de chaloetsim, de voorhoede, de pioniers zouden terugkeren naar Erets Jisraël, het beloofde land. Pogroms in Oost Europa maakten dat veel Joden op de vlucht sloegen, richting de havens van Amsterdam en Rotterdam. In het grensgebied met Duitsland werden verenigingen opgericht om vluchtelingen op te vangen. Dat gebeurde ook In Deventer. David Cohen en later zijn broer Ru zetten zich daarvoor in. Later groeide deze opvang uit tot het organiseren van vakopleidingen voor de zg.Palestinapioniers. De Deventer Vereniging werd een begrip.
Onze lezing vertelt het verhaal van deze Vereniging en de mensen die daarin actief waren.

Aansluitend zal onze voorzitter Henk van Baalen het Deventer jaarboek 2024 presenteren.
Daarna kunt u naar de bar gaan waar u het Deventer Jaarboek in ontvangst kunt nemen.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de ALV 2023, gehouden op 18 juni 2023. (zie website van de HVD)
4. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2023. (zie website van de HVD).
5. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2023. (zie website van HVD, 2 weken voor de ALV).
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2023. Zittend de heer G.M. Holtkamp en de heer R. Rugenbrink.
7. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
8. Herbenoeming van de huidige kascontrolecommissie de heren Holtkamp en Rugenbrink.
9. Bestuurssamenstelling.
-De heer A. Brouwer treedt volgens het rooster af maar stelt zich herkiesbaar.
-De heer R. Berends treedt af en is niet herkiesbaar.
10. Vaststellen van de contributie voor 2024.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Ook maak ik u er op attent dat in september 2024 Henk van Baalen een lezing gaat houden over het dan verschenen boek: De Collectie N.V. Bergkwartier. Dat boek wordt geschreven door Henk van Baalen en Barend-Jan Schrieken, directeur van N.V. Bergkwartier.

Vervolgens kunt u eventueel deelnemen aan een wandeling in het Bergkwartier.
U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Opa en Oma dag – speurtocht in het Bergkwartier.
Op zondag 23 juni a.s. organiseren wij, samen met de Stichting Industrieel Erfgoed en de Stichting Oud Deventer, onze traditionele speurtocht voor kinderen, opa’s en oma’s en ouders.
De deelname is gratis! De start is tussen 10.30 en 11.00 uur bij het speelgoedmuseum aan de Brink en duurt circa 1,5 uur.

Eleonora, een Engelse prinses in Deventer,

Tentoonstelling in de Broederenkerk te Deventer van 19 juni t/m 15 september.
Dochter van de Engelse koning Edward II, geboren in 1318 in Woodstock, overleden in 1355 in Deventer. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de Broederenkerk, haar grafsteen is er nog altijd.
Iedere donderdag en vrijdag is er om 14.00 uur een gratis rondleiding door Joseph Paardekoper en Hein te Riele. Voor meer informatie: www.eleonoradeventer.nl

Ter attentie: alle lezingen worden op video opgenomen en deze kunt u terugkijken op onze website: www.historischeverenigingdeventer.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave!

 

 

 

 

 

Deventer drukkerijdirecteuren dealden met duivelse dilemma’s in de 2e Wereld Oorlog.

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 28 april 2024 om 12.00 uur wordt in MIMIK een lezing gehouden over hoe Deventer drukkerijdirecteuren dealden met duivelse dilemma’s in de 2e Wereld Oorlog. De lezing wordt gegeven door Leo Enthoven. Drukkerijdirecteuren in ons hele land dealden tijdens de Tweede Wereldoorlog met duivelse dilemma’s, ook de bazen van de vijftien drukkerijen die Deventer in die tijd telden.

 • -  Hoe voorkomen wij dat de bezetter onze kostbare machines rooft en afvoert naar zijn Heimat?

 • -  Hoe voorkomen wij dat de bezetter onze personeelsleden deporteert?

 • -  Hoe ver gaan wij in het paaien van de bezetter om grondstoffen en elektriciteit te bemachtigen?

 • -  Gaan wij voor de nazi’s drukwerk verzorgen of niet?

  Het vorig jaar teruggevonden oorlogsdagboek van Hendrik Veldwachter van Drukkerij Ovimex geeft antwoorden op deze en heel veel andere vragen. Het is de eerste, en daardoor unieke, verslag uit de eerste hand van een drukkerijbaas en van zijn worsteling met morele en praktische vragen uit de zwarte nazi-jaren.

  Tevens maak ik u er op attent dat we zondag 30 juni 2024 het Deventer Jaarboek 2023 presenteren met een lezing van een auteur. Voorafgaand houden we onze Algemene Ledenvergadering.
  U krijgt hierover nog nader bericht.

  Ter attentie: alle lezingen worden op video opgenomen en deze kunt u terugkijken op onze website onder publicaties: www.historischeverenigingdeventer.nl

  Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

Bezoek Maranathakerk

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op ZATERDAG (!) 9 maart 2024 van 14.00 – 16.00 uur, wordt u uitgenodigd een bezoek te brengen aan de Maranathakerk, Maranathaplein 1 in het Oranjekwartier te Deventer. Dit is een kerk van de Molukse gemeenschap.

Het programma deze middag ziet er als volgt uit: Welkomstwoord door Frans Latupeirissa.

Hij is voorzitter van de BuM, (stichting Bersama untuk Maranatha). Korte uitleg over het project waaraan gewerkt wordt: de toekomst van de kerk met de functieverbreding van tuin en kerk.

Inleiding, Huib Akihary, hij is kunst- en architectuurhistoricus voor musea en erfgoedinstellingen. Ook conservator bij het Moluks Historisch Museum in Den Haag. Lezing over de architectuur van de kerk als open gemeenschapshuis. De Maranathakerk in het Oranjekwartier in Deventer is een uniek bouwwerk. De architect was niemand minder dan Aldo van Eyck, die het gebouw samen met zijn vrouw Hannie tekende. Het gebouw is in 1992 tot stand gekomen en is inmiddels een gemeentelijk monument.

Informeel samenzijn.
Gastoptreden van een Moluks koor en muziekgezelschap.
Er is koffie en thee en er wordt iets lekkers, typisch Moluks bij geserveerd.

Bezoek kerkruimte.
Medewerkers zullen rondlopen om hier en daar wat te vertellen en ze zullen ingaan op Individuele vragen.

Overigens is op de website: www.deventerverhalen.nl en op Spotify de podcast: "Op eigen wijze: De Maranathakerk" te beluisteren. Hier staat de geschiedenis van de kerk en de Molukse gemeenschap centraal.

Markt.

In 2021 is het boek verschenen: “Gisteren is nodig om morgen te begrijpen”.

Het boek is tijdens de bijeenkomst te koop voor € 10,=. Men kan zich ook aanmelden als Vriend van Maranatha, dan krijgt men het boek er bij.

Ter attentie: alle lezingen worden op video opgenomen en deze kunt u terugkijken op onze website: www.historischeverenigingdeventer.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

In de voetsporen van Cusanus

In de voetsporen van Cusanus, Deventer 9-11 februari 2024

"De Historische Vereniging Deventer biedt haar leden een bezoek aan het Geert Groote Huis op zaterdag 10 februari. Daar wordt een toelichting gegeven op de tentoonstelling en het Cusanusbalspel om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.  Toegang gratis, tonen van een Museumjaarkaart wordt gewaardeerd".

Het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen) organiseert samen met diverse organisaties in Deventer op 9 tot 11 februari een weekend vol inspiratie over Cusanus en veelstemmigheid.  Nicolaus Cusanus was een belangrijke denker uit de 15de eeuw, die nauw verbonden was met de Moderne Devotie. In Deventer stichtte hij de bursa cusana voor minder bedeelde jongeren. Hij zette zich in voor het maatschappelijke gesprek tussen de verschillende religies en culturen in een tijd van crisis en polarisatie. Veelstemmigheid stond hierbij voorop. Kunnen wij daar vandaag iets van leren? Het evenement In de voetsporen van Cusanus omvat  een concert van Graindelavoix, lezingen, boekpresentatie, forumdebat, stadswandelingen, tentoonstelling, poëzie.

Al sinds het grote Cusanus-evenement in 2001 in Deventer werden in deze stad initiatieven genomen om het maatschappelijke gesprek tussen verschillende levensbeschouwelijke groepen op gang te brengen: lezingen, forumgesprekken, interculturele maaltijden, enz. De inspiratie van de 15de eeuwse denker Nicolaus Cusanus, die als jongen studeerde aan de Latijnse School van Deventer, nauw verbonden was met de Moderne Devotie en in Deventer de bursa cusana stichtte, gaf een heel eigen accent aan dit maatschappelijke gesprek. In zijn tijd zette Cusanus, gedreven door idealen van de Moderne Devotie, zich in voor het gesprek tussen de verschillende religies en culturen.

De nieuwe Nederlandse vertaling van Cusanus’ belangrijkste boek (De wetende onwetendheid, Eindhoven, Damon, 2023) door Gert den Hartogh is nu voor het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen in nauwe samenwerking met diverse culturele en levensbeschouwelijke organisaties in Deventer de aanleiding om opnieuw een Cusanus-evenement te organiseren. Hierin nodigen zij in het bijzonder inwoners van Deventer en omstreken uit, evenals geïnteresseerden daarbuiten, opnieuw dit gesprek met elkaar aan te gaan. Publieke lezingen, een forumdebat, stadswandelingen langs de verschillende levensbeschouwelijk belangrijke en historische locaties, een kloostermaaltijd en een interculturele maaltijd en een concert met het wereldberoemde ensemble Graindelavoix onder leiding van Björn Schmelzer met veelstemmige muziek uit de tijd van Cusanus en de Moderne Devotie – dat zijn voorbeelden van de verschillende elementen die dit evenement zullen kleuren. Het ensemble zal speciaal voor het evenement een programma maken dat past bij Cusanus en de veelstemmigheid van de 15de eeuw. Met dit initiatief willen de samenwerkende organisaties ruimte bieden aan bijzondere gesprekken – en bijdragen aan samen nadenken over actuele maatschappelijke problemen, tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis van de stad Deventer, welke ook in de actualiteit van vandaag inspirerend kan werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een totaal overzicht van het Cusanus evenement 2024
is te vinden op de site van het Titus Brandsma Instituut:

https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/kennis-evenementen/symposia/cusanus/

evenals op de site ‘Filosoferen in Deventer’:
https://www.filosoferenindeventer.nl/

De ticketsite is te vinden via:
https://eventix.shop/d6ke957s

Bezoek EICAS museum voor moderne kunst te Deventer.

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 14 januari 2024 om 12.00 uur, wordt u uitgenodigd een bezoek te brengen aan het EICAS museum voor moderne kunst te Deventer. Er zal aldaar een lezing gehouden worden over het museum en aansluitend daarop een rondleiding door dat museum.

Het European Institute for Contemporary Art and Science - Museum EICAS aan de Nieuwe Markt 23 is nu een jaar open. Veel bezoekers uit binnen- en buitenland, hebben de weg naar dit nieuwe bijzondere museum in Deventer al gevonden. Het glazen dak met het kunstwerk ‘City DNA – Deventer’ van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian, een geabstraheerde stadsplattegrond van de binnenstad van Deventer, is een echte eyecatcher. Verder is de monumentale uitstraling van het gemeentelijk monument geheel intact gebleven. Het interieur van het Hegiusgymnasium/MMS heeft door ingrepen van de museum-architect Hans van Heeswijk een museaal karakter gekregen. Als museaal vertrekpunt geldt het baanbrekende gedachtegoed van de naoorlogse Nul-beweging dat nog altijd door echoot in de hedendaagse kunst. EICAS wil non-figuratieve, hedendaagse kunst toegankelijk maken voor een breed (inter)nationaal publiek. Daartoe biedt EICAS, naast werk uit de Nul- en ZERO-beweging, wisseltentoonstellingen van kunstwerken vanaf 1960. Kunst wordt verbonden met wetenschap door het bieden van workshops, lezingen en publicaties. EICAS is een plek waar bezoekers, kunstenaars, filosofen en wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten. 

Tevens maak ik u er op attent dat we begin maart 2024 een bezoek gaan brengen aan de Molukse kerk in Keizerslanden te Deventer. U krijgt hierover nog bericht.

Ook deel ik u het volgende mede: In het weekend van 9 - 11 februari 2024 vindt in onze stad het evenement ‘In de voetsporen van Cusanus’ plaats. Het programma kunt u raadplegen hieronder op onze website.

Met vele anderen neemt ook onze vereniging hieraan deel. Wij ondersteunen in het bijzonder het programma in het Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4 op zaterdag 10 februari 2024, tussen 14.00 en 17.00 uur. Vrije inloop met een tentoonstelling, het Cusanus balspel en toelichting door een deskundige inleider. U kunt kosteloos naar binnen, een museumjaarkaart wordt op prijs gesteld.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2024.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.