Home -> Programma 2023
Gedaanten van de Hanze
Heilige Nicolaas
Mascottes in de Deventer reclame + ALV
De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark
Hanze Experience
Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

Gedaanten van de Hanze

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 1 oktober 2023 om 12.00 uur wordt in de Sociëteit de Hereeniging, Grote Poot 2 te Deventer, een lezing gehouden over Gedaanten van de Hanze door dhr. H. Brand.

Gedaanten van de Hanze

De afgelopen decennia zijn de visies op ontstaan, organisatievorm en betekenis van de Hanze grondig bijgesteld. De idee van de Hanze als een van bovenaf aangestuurd verbond van steden en kooplieden, heeft plaats gemaakt voor een opvatting waarin de nadruk wordt gelegd op de losse samenwerking van regio’s en steden binnen de Hanze. In dit voortdurend veranderende geheel, moest ook Deventer een plaats vinden. Binnen de regio van de Zuiderzeesteden nam Deventer een centrale rol in als jaarmarkt, regionale hoofdstad, beslechter en aanjager van conflicten en als handelsstad met voorrechten op de grote markten rond de Noord- en Oostzee en in het Noorse Bergen. In deze lezing zal, geïllustreerd aan Deventer voorbeelden, aandacht worden geschonken aan de verschillende gedaanten van de Hanze. Hanno Brand is momenteel als senior onderzoeker verbonden aan de Fryske Akademy. Eerder werkte hij aan de Universiteiten van Leiden en Gent en aan het Duits Historisch Instituut in Parijs. Tussen 2000 en 2009 was hij verbonden aan de Universiteit Groningen waar hij zich richtte op de geschiedenis van de Hanze in de Nederlanden. Hij was enige tijd directeur-bestuurder van de Fryske-Akademy en tot 2022 bijzonder hoogleraar in Groningen. Hij verzorgde tientallen publicaties over stedelijke elites en stadsgeschiedenis in de late middeleeuwen, het Bourgondische hof in de 15de eeuw, de Hanze, de Friese Nassaus en maritieme geschiedenis.

 

 

 

 

 

Tevens maken we u er op attent dat we op zondag 19 november lezingen organiseren over ‘Bladeren in Deventer burgerboeken’ door Clemens Hogenstijn en over de Nieuwe Hanze door Harry Webers.
U krijgt hierover nog bericht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris

Heilige Nicolaas

Lees meer

Mascottes in de Deventer reclame + ALV

Lees meer

De ontstaansgeschiedenis van het Vogeleiland in het Rijsterborgherpark

Lees meer

Hanze Experience

Lees meer

Licht, lucht en ruimte in Deventer. Wederopbouwarchitectuur '45-'63

Lees meer