Home -> Programma 2024
De Palestinagangers & presentatie Deventer Jaarboek 2024
Deventer drukkerijdirecteuren dealden met duivelse dilemma’s in de 2e Wereld Oorlog.
Bezoek Maranathakerk
In de voetsporen van Cusanus
Bezoek EICAS museum voor moderne kunst te Deventer.

De Palestinagangers & presentatie Deventer Jaarboek 2024

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Op zondag 30 juni 2024 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Deze zal plaats vinden in MIMIK om 11.00 uur in de filmzaal 1 op de 2e verdieping. Daarna om 12.00 uur houden Lex Rutgers en Manja Pach een lezing over de Palestinagangers.

Eind 19de eeuw ontstond in Rusland de HeChaloetsbeweging: de chaloetsim, de voorhoede, de pioniers zouden terugkeren naar Erets Jisraël, het beloofde land. Pogroms in Oost Europa maakten dat veel Joden op de vlucht sloegen, richting de havens van Amsterdam en Rotterdam. In het grensgebied met Duitsland werden verenigingen opgericht om vluchtelingen op te vangen. Dat gebeurde ook In Deventer. David Cohen en later zijn broer Ru zetten zich daarvoor in. Later groeide deze opvang uit tot het organiseren van vakopleidingen voor de zg.Palestinapioniers. De Deventer Vereniging werd een begrip.
Onze lezing vertelt het verhaal van deze Vereniging en de mensen die daarin actief waren.

Aansluitend zal onze voorzitter Henk van Baalen het Deventer jaarboek 2024 presenteren.
Daarna kunt u naar de bar gaan waar u het Deventer Jaarboek in ontvangst kunt nemen.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de notulen van de ALV 2023, gehouden op 18 juni 2023. (zie website van de HVD)
4. Bespreking jaarverslag van het bestuur over 2023. (zie website van de HVD).
5. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2023. (zie website van HVD, 2 weken voor de ALV).
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2023. Zittend de heer G.M. Holtkamp en de heer R. Rugenbrink.
7. Verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
8. Herbenoeming van de huidige kascontrolecommissie de heren Holtkamp en Rugenbrink.
9. Bestuurssamenstelling.
-De heer A. Brouwer treedt volgens het rooster af maar stelt zich herkiesbaar.
-De heer R. Berends treedt af en is niet herkiesbaar.
10. Vaststellen van de contributie voor 2024.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het bestuur hoopt u in grote getale te mogen verwelkomen.

Ook maak ik u er op attent dat in september 2024 Henk van Baalen een lezing gaat houden over het dan verschenen boek: De Collectie N.V. Bergkwartier. Dat boek wordt geschreven door Henk van Baalen en Barend-Jan Schrieken, directeur van N.V. Bergkwartier.

Vervolgens kunt u eventueel deelnemen aan een wandeling in het Bergkwartier.
U krijgt hier over nog een uitnodigingsbrief.

Opa en Oma dag – speurtocht in het Bergkwartier.
Op zondag 23 juni a.s. organiseren wij, samen met de Stichting Industrieel Erfgoed en de Stichting Oud Deventer, onze traditionele speurtocht voor kinderen, opa’s en oma’s en ouders.
De deelname is gratis! De start is tussen 10.30 en 11.00 uur bij het speelgoedmuseum aan de Brink en duurt circa 1,5 uur.

Eleonora, een Engelse prinses in Deventer,

Tentoonstelling in de Broederenkerk te Deventer van 19 juni t/m 15 september.
Dochter van de Engelse koning Edward II, geboren in 1318 in Woodstock, overleden in 1355 in Deventer. Haar laatste rustplaats kreeg ze in de Broederenkerk, haar grafsteen is er nog altijd.
Iedere donderdag en vrijdag is er om 14.00 uur een gratis rondleiding door Joseph Paardekoper en Hein te Riele. Voor meer informatie: www.eleonoradeventer.nl

Ter attentie: alle lezingen worden op video opgenomen en deze kunt u terugkijken op onze website: www.historischeverenigingdeventer.nl

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Ben Monsma, secretaris.

   

 

 

Deventer drukkerijdirecteuren dealden met duivelse dilemma’s in de 2e Wereld Oorlog.

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Lees meer

Bezoek Maranathakerk

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Lees meer

In de voetsporen van Cusanus

In de voetsporen van Cusanus, Deventer 9-11 februari 2024

Lees meer

Bezoek EICAS museum voor moderne kunst te Deventer.

Geachte dames en heren, leden van de Historische Vereniging Deventer,

Lees meer