De Vereniging -> Jaarverslagen -> Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2020

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2020

Jaarverslag van de Historische Vereniging Deventer 2020

2020 was een bewogen jaar, ook voor de Historische Vereniging Deventer. Normaliter organiseren wij elk jaar zes bijeenkomsten, met een lezing, een filmvoorstelling, een muziekuitvoering of een stadswandeling. Na de dubbellezing in januari konden wij vanwege het coronavirus en de maatregelen van de overheid om de verspreiding van dat virus in te dammen echter niet langer fysiek bij elkaar komen. Ook de presentatie van het Deventer Jaarboek 2020 en de festiviteiten in het kader van het 45-jarig bestaan van onze vereniging konden om die reden helaas niet doorgaan zoals gepland. In plaats daarvan hebben wij een aantal lezingen – zonder publiek – op video opgenomen. Deze zijn via een link op onze website www.historischeverenigingdeventer.nl te bekijken. Op deze wijze hebben wij met enig kunst- en vliegwerk geprobeerd om onze leden toch een boeiend programma aan te bieden.

Programma

Het programma zag er in 2020 als volgt uit.
• Zondag 26 januari 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door onze voorzitter, Henk van Baalen, over zijn boek 'Met vooruitziende blik, 40 jaar Centrumgarage Deventer', gevolgd door een lezing door erelid Clemens Hogenstijn naar aanleiding van zijn boek ‘Deventer als hoofdstad van Overijssel. Een kaart van Overijssel met een profiel van Deventer door Pieter van den Keere uit 1617’.

De volgende lezingen zijn zonder publiek op video opgenomen en ongeveer een week na de opnamedatum online geplaatst op onze website, waar zij nog steeds zijn te zien:

 • Zondag 21 juni 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door Roelof Eleveld over Roelof Schuiling, met aansluitend de aanbieding van het eerste exemplaar van het Deventer

  Jaarboek 2020.

 • Zondag 23 augustus 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door de op 20 november 2020

  helaas veel te vroeg overleden Huub van Sabben over zijn boek ‘Spionage, arrestaties en moord aan de IJssel – Een speurtocht naar het duistere oorlogsverleden van Oxerhof en de activiteiten van het SD-Kommando Deventer 1943-1945’.

 • Zondag 27 september 2020 in de Oude Mariakerk: een lezing door Georg Hartong naar aanleiding van zijn boek 'Zicht op Deventer tussen 1500 – 1800'.

 • Zaterdag 7 november 2020 op het bordes van Museum De Waag: aanbieding van ons jubileumboek door Henk van Baalen aan de burgemeester van Deventer, Ron König.

 • Zaterdag 19 december 2020: een Dickens-uitzending, met een kijkje achter de schermen van het Dickens Festijn, dat vanwege het coronavirus in 2020 geen doorgang kon vinden. Henk van Baalen interviewde Emmy Strik, de bedenkster ervan, alsmede Loek van Voorst, Jan Kruse en Bep Spa, die al jarenlang meespelen tijdens dit populaire evenement. De interviews werden afgewisseld met sfeervolle beelden van eerdere edities van het festijn.

 • Deventer Jaarboek

  Ondanks de coronacrisis is de redactie erin geslaagd om de 34e editie van het Deventer Jaarboek uit te brengen. Zoals elk jaar bevat het jaarboek diverse lezenswaardige en wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de geschiedenis van onze stad. Verder is een aantal vaste rubrieken opgenomen, die betrekking hebben op de ontwikkelingen en gebeurtenissen van het jaar daarvóór, waaronder de Deventer kroniek.

  Jubileumuitgave

  Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van onze vereniging hebben wij het boek '25 Markante Deventenaren, bijzondere verhalen over inspirerende mensen' uitgegeven. In dit boek worden verschillende 'gewone', kleurrijke inwoners, die in Deventer ‘wereldberoemd’ zijn, voor het voetlicht gebracht. Allen hebben door hun karakter, een bijzonder talent of hun originaliteit de identiteit van de stad en haar omgeving mede vormgegeven.

  De verkoop van het boek heeft onze verwachtingen overtroffen; binnen één week was het nagenoeg uitverkocht. Er zijn al volop ideeën om op termijn wellicht een tweede deel uit te brengen.

  Leden en bestuur

  Aan het begin van 2020 had de vereniging 737 leden, aan het einde 730.

  Tijdens de algemene ledenvergadering, die vanwege het coronavirus ook in aangepaste vorm moest plaatsvinden, is de contributie gehandhaafd op het bedrag van € 17,50,- per huisadres, inclusief een exemplaar van het Deventer Jaarboek.

  Naast het gewone lidmaatschap is het vanaf 2020 ook mogelijk om Vriend te worden van de vereniging. Vrienden van de vereniging zijn personen of instellingen/bedrijven die het bestaan van de vereniging zo'n warm hart toedragen, dat zij de vereniging extra financieel willen ondersteunen (voor particulieren vanaf € 100,- per jaar, voor bedrijven/instellingen vanaf € 250,- per jaar).

  Het bestuur bestond in 2020 uit Henk van Baalen (voorzitter), Ivo Kroes (secretaris), Jan Webbink (penningmeester), Ben Monsma, Arnon Brouwer en René Berends.

  Het bestuur heeft achtmaal – al dan niet digitaal – vergaderd. Erelid Clemens Hogenstijn nam als adviseur aan deze bestuursvergaderingen deel.

  Facebookpagina

  Sinds 2020 heeft de vereniging ook een eigen pagina op Facebook.

  Ivo Kroes

  secretaris
  Zie voor meer informatie over de vereniging: www.historischeverenigingdeventer.nl.